Lapszámok
2020 / 02

Tartalomjegyzék

2020 / 02 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Változtak az adótanácsadók, adószakértők kötelező továbbképzésének szabályai ★ Alindult az idei e-Szja rendszer ★ Civil szervezeti beszámolók közzététele

Tovább a cikkhez

A 2020-as minimálbérről és a garantáltbérminimumról 4

Mennyit nőtt – mennyit jelent? ★ A hatály – a verseny- és közszférában egyaránt ★ Minimál-sztenderdek 2020-ra – időegységekben vagy teljesítményben ★ Hosszabb munkaidő és részmunkaidő – alapbér változatlan összegben vagy arányosan csökkentve ★ Mely esetben jár a munkavállalónak legalább a garantált bérminimum? ★ Munkaszerződésmódosítás vagy tájékoztatás? ★ Vezető állásban a munkaszerződés szerinti kikötés alapján miként hathat a minimálbér-növekedés?

Tovább a cikkhez

Már csak ez hiányzott: újra át kell dolgozni a pénzmosás elleni szabályzatokat! 8

2020. január 10-ével jelentősen módosult a pénzmosás elleni törvény. Elmagyarázzuk a változásokat, összefoglaljuk az ügyfél-átvilágítási intézkedések rendszerét, felvázoljuk a már működő szolgáltatók határidős feladatait.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Közösségi termékbeszerzés 16

Teljesítési hely közösségi termékbeszerzés esetében ★ Adófizetési kötelezettség keletkezése közösségi termékbeszerzéskor ★ Közösségi termékbeszerzés adóalapja ★ Saját áru behozatala, mint közösségi termékbeszerzés

Tovább a cikkhez

A termékek besorolása vámtarifába 18

A vámtarifa nagyon komoly szerepet játszik a vámeljárásokban, e cikk keretében azonban alapvetően az adótörvényekkel kapcsolatos szerepét kívánjuk bemutatni.

Tovább a cikkhez

Mi minősül kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak? 21

Az 5 %-os áfa kulcs alkalmazhatósága és a turizmus-fejlesztési hozzájárulás kötelezettség fennállása a kérdés. Véleményünk szerint sem a HÉA irányelv, sem az Áfa törvény nem korlátozza a kedvezményes áfa kulcs alkalmazhatóságát csak a turisztikai célú szálláshely-szolgáltatásra.

Tovább a cikkhez

TAO

A telephelyek adózásával kapcsolatos egyes kérdésekről 23

Jelen cikkemben a telephelyek adókötelezettségének egyes kérdéseit járom körbe a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti rendelkezések áttekintésével. A cikk olyan helyzetekre fókuszál, amelyek kapcsán nem merül fel kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alkalmazása.

Tovább a cikkhez

A kisvállalati adó változásai 27

Minden változik, a kisvállalati adó sem kivétel. Bemutatjuk az aktuális változásokat.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

IAS 19 Munkavállalói juttatások 29

Az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard a rövid és hosszú távú munkavállalói juttatások, a különböző munkavállalói juttatások megjelenítésével és közzétételélével foglalkozik, előírja a gazdálkodó számára ezen juttatások számviteli kezelését. Jelen cikk a munkavállalói juttatások lehetséges formáit veszi számba -a kapcsolódó fogalmak értelmezésével-, illetve a munkavállalói juttatások egyik formáját, a Rövid távú munkavállalói juttatások értékelését, megjelenítését és könyvviteli elszámolását mutatja be néhány gyakorlati példa alapján.

Tovább a cikkhez

SZJA

Cafeteria 2020 33

Írásunkban bemutatjuk, hogy milyen feltételek mellett adhatóak béren kívül juttatások a munkavállalóknak 2020-ban.

Tovább a cikkhez

Munkába járás, kiküldetés utazási költségtérítése 39

A munkavégzéssel összefüggésben felmerülő utazási kiadások megtérítéséről. A cikk áttekinti a munkába járásra, illetve a kiküldetésre vonatkozó főbb munkajogi szabályokat, illetve az ezekkel kapcsolatos utazási költségtérítés adózásának szabályait, és konkrét példákon keresztül megkísérli a kétféle esetkör egymástól való elkülönítését.

Tovább a cikkhez

KATA és az EVA és a hatálya alatt adózó egyéni vállalkozók bevallása a 2019. évre 50

A 19KATA és a 1943-as bevallást mindkét adózói körnek 2020. február 25-éig kell benyújtania. A 19SZJA bevallás benyújtására nyitva álló határidő ezen adózói kör esetében is 2020. május 20. Az adóhatóság bevallási tervezetet fog készíteni részükre is, amit adózó vagy jóváhagy, vagy kiegészít, de önállóan is elkészítheti a bevallását.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Az iparűzési adókötelezettség két speciális tényállása 55

A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség két sajátos (de egyben tipikus) tényállását mutatja be. Egyfelől a nettó árbevétel csökkentő tételek körébe tartozó, alvállalkozói teljesítések értékét, mint új lakás értékesítéséhez igénybe vett szolgáltatást, másfelől a munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönadott munkavállalók utáni személyi jellegű ráfordítás iparűzési adóalap-megosztásnál figyelembeveendő elszámolásának rendjét ismerteti gyakorlati megközelítésben.

Tovább a cikkhez

Helyi adók, illetékek 2020. évi változásai 0

A következőkben a 2019. júliusban és decemberben kihirdetett „adótörvények”, illetve más tárgyú törvények helyi adók, illetékek törvényi szabályait 2020. évi hatálybalépéssel módosító rendelkezéseit ismertetjük. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény – az öröklési illetéken kívül – valamennyi illetéknemet érintően módosul, a változások leginkább a visszterhes vagyonátruházási illetékek körét érintik. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések és gyakorlati példa a jogalkalmazást hivatottak elősegíteni. A helyi iparűzési adó, közigazgatási hatósági eljárási illetékek, valamint a reklámadó 2019. évközben hatályba lépett változásairól az Önadózó 2019/9. számában írtunk.

Tovább a cikkhez

ART

Az adóbevallási gyakoriságról 58

A magyar adóbevételek több, mint 90%-a az önadózáson alapul, melynek egyik mozzanata az adóbevallás, így fontos azt ismerni, hogy az adózóknak milyen gyakran kell teljesíteniük ezen adókötelezettséget. Jelen cikk az adóbevallási gyakoriság legfontosabb szabályait részletezi, figyelemmel az adóeljárás változásaira.

Tovább a cikkhez

AIR

Az ellenőrzés befejezésének szabályai 63

Az ellenőrzés során tett megállapításokat minden esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv átadásának vagy postára adásának/elektronikus megküldésének napjával zárul az ellenőrzés. A büntetőeljárás kezdeményezéséről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

Tovább a cikkhez

2020 / 02 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

E-Önadózó megtekintése