Számvitel 2024

Hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása

  • Formátum: Nyomdai könyv
  • Kiadó: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft.
  • Kiadás éve: 2024
  • Szerző: Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály
  • Terjedelem: 228 oldal

Ár: 12 600 Ft
Előfizetői kedvezmény: 20%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 10 080 Ft
Postaköltség: 995 Ft

  db  

Részletes leírás

A könyvet gyakorlati kézikönyvnek szánjuk, amely a törvényi változások teljes körű, részletes bemutatása mellett ismerteti a változó, illetve egyes kiemelet témakörök eddigi szabályozását is. A módosításokat példákkal, részletes kontírozási lépésekkel magyarázza el, továbbá összefoglalja a változások lényegét.

Tartalomjegyzék
1. Előszó

2. Módosító jogszabályok, hatálybalépés

■ A módosító jogszabályok

■ A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény

■ A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény

■ Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény

■ Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény

■ A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény

■ A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény

■ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 34/2024. (II. 26.) Korm. rendelet

■ Hatálybalépés

3. Számviteli törvény szerinti beszámolási rendszer

■ Számviteli törvény hatálya

■ Beszámolófajták

■ Éves beszámoló

■ Egyszerűsített éves beszámoló

■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló

■ Egyszerűsített beszámoló

■ Összevont (konszolidált) éves beszámoló

■ Beszámolófajták felépítése

■ Éves beszámoló

■ Egyszerűsített éves beszámoló

■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló

■ Egyszerűsített beszámoló

■ Összevont (konszolidált) éves beszámoló

■ Kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó beszámoló (CBCR)

■ Ki köteles kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentést készíteni?

■ Mi a kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó jelentés tartalma?

■ Kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés

■ Vállalatirányítási nyilatkozat

■ Fenntarthatósági jelentés

■ A bevezetés körülményei

■ A fenntarthatósági jelentést készítésére kötelezett vállalkozók köre

■ A fenntarthatósági jelentés tartalma

■ Uniós tagállam jogának a hatálya alá nem tartozó vállalkozás fenntarthatósági jelentése

■ Az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentés

■ Nyilvánosságra hozatal, közzététel és hozzáférhetőség

■ Bizonyossági vélemény

■ Hatálybalépés

■ A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés

■ A bevezetés körülményei, hatálybalépés

■ A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéstételre kötelezett vállalkozások

■ A számviteli törvény hatálya alá tartozó, legfelső szintű anyavállalat

■ A számviteli törvény hatálya alá tartozó, önálló vállalkozás

■ A számviteli törvény szerinti éves beszámoló készítésére kötelezett, nem uniós legfelső szintű anyavállalat leányvállalata

■ Uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó, legfelső szintű anyavállalat, önálló vállalkozás számviteli törvény szerinti fióktelepe

■ A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalma

■ Közzététel és hozzáférhetőség, megőrzési idő

■ Felelősség

■ Könyvvizsgálói jelentés

■ Könyvvizsgálati kötelezettség

■ Nyilvánosságra hozatal

4. IFRS-ek szerinti éves beszámoló

■ IFRS-ek szerinti éves beszámoló megjelenése a számviteli törvényben

■ IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók köre

■ IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai

■ Számviteli fogalmak használata az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló esetében

■ Saját tőke megfeleltetési tábla

■ Számviteli törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai

■ IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodók átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó különös szabályok

■ Egyéb speciális rendelkezések

5. Egyéb változások

■ A határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli szabályai

■ Építményi jog

■ Kötelező visszaváltási rendszer, kiterjesztett gyártói felelősség

■ A kiválás új formája: Leválás

■ Egyéb számviteli módosítások

6. Osztalék

■ Az osztalékfizetés társasági jogi szabályai

■ Az osztalékfizetés alapja és az osztalékfizetés korlátai

■ Osztalékfizetés nem teljesített vagyoni hozzájárulás esetén

■ Osztalék teljesítése pénztől eltérő eszközben és devizában

■ Osztalékelőleg fizetése

■ Osztalékfizetési korlát számítása egyéb gazdasági eseményeknél

■ Az osztalékfizetés számviteli elszámolása

■ Osztalékkövetelésről való lemondás

7. Kapott támogatások

■ A kapott támogatások csoportosítása felhasználási cél szerint

■ Tevékenységhez kapott támogatások

■ Fejlesztéshez kapott támogatások

■ Mi nem minősül kapott támogatásnak?

■ A kapott támogatások számviteli elszámolása

■ Tevékenységhez kapott támogatások számviteli elszámolása

■ Fejlesztéshez kapott támogatások számviteli elszámolása

■ Fejlesztéshez kapott - bevételként elszámolt - támogatások

■ Fejlesztéshez kapott - tőketartalékként elszámolt - támogatások

8. Projektelszámolás számvitele

■ Szabályozási háttér

■ Fogalmak

■ Projektelszámolás módszere

■ Példa a projektelszámolásra

■ Nyereséges projekt

■ Veszteséges projekt

9. Halasztott adó

■ A halasztott adó alkalmazása

■ A halasztott adó elszámolás módszere

■ Illusztratív példa a halasztott adó elszámolására

Mellékletek

■ Összefoglaló táblázat: Beszámolófajták

■ Beszámolósémák

■ Számlakerettükör 2024

Vissza az előző oldalra