Lapszámok
2021 / 09

Tartalomjegyzék

2021 / 09 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Célegyenesben az áfabevallási tervezetek kiajánlása ●  Vélemények az áfatervezet kiajánlásáról

Tovább a cikkhez

Mikor robbannak a könyvelési díjak? 4

Idén tavasszal három olyan eset történt velem, hogy újra kellett értékelnem a könyvelési szakma helyzetéről kialakított képemet. Nézzük, milyen impulzusok értek, amelyek alapján a könyvelési díjak drasztikus emelkedésére számítok:

Tovább a cikkhez

ÁFA

Áfa visszatéríttetés külföldről 5

2021. évben is szeptember 30-ig van lehetőségük a belföldi adóalanyoknak arra, hogy a tavalyi év során az EU más tagállamában, illetve néhány harmadik államban jogszerűen felszámított helyi áfát visszatéríttetési eljárás keretében visszaigényeljék. E cikkben röviden összefoglalom a visszatéríttetési eljárás mentét, részletszabályait.

Tovább a cikkhez

Külföldi utas felé történő adómentes értékesítés (termékexport) 10

Az adómentes termékexportnak egy különös formája, amikor a harmadik országbeli magánszemély a belföldön megvásárolt árut, az útipoggyászának részeként szállítja ki harmadik  országba és nem kerül sor az exporttal kapcsolatos kiviteli eljárás lefolytatására.  Az adóvisszatérítés keretében történő mentesség esetén a következő eljárást kell alkalmazni.

Tovább a cikkhez

TAO

Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e az alapkezelők, a kockázati- és magántőkealapok, illetve ezek befektetései? 12

A kockázati- és magántőkealapok terjedése révén számos izgalmas számviteli és adózási kérdés kerül ügyfeleim látókörébe. Ezek közül is a legérdekesebb, és a legtöbb kalandot tartogató kérdéskör a Tao. szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyok megítélése, amelyet egy példán keresztül szeretnék megvilágítani.

Tovább a cikkhez

Transzferár esettanulmány: adóhatósági becslés alkalmazásának tapasztalatai egy transzferár ügyben 14

Az alább ismertetendő ügyben az ügyleti nettó nyereség módszertan alkalmazásához szükséges szegmentált eredménykimutatás és jövedelmezőség adatainak becslését végezte el az adóhatóság, melyet adózó nem fogadott el. Bár az ügy nem zárult le megnyugtató formában, hiszen a Kúria az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította, mégis tanulságos az ügy részleteinek megismerése, illetve érdemes az ügy folytatását is nyomon követni a jövőben.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Civil szervezetek számviteli sajátosságai 18

Könyvvezetés ● Beszámolási formák ● Mérlegképes könyvelő alkalmazása ● Könyvvizsgálat ● Közzététel ● Számviteli szabályzatok ● Jellemző bevételek és költségek ● Költségelszámolás, elhatárolás ● Támogatások elszámolása ● Természetben kapott adományok könyvelése ● Ingatlan hasznosítás ● 1 százalék  ● Társasági adó kérdések

Tovább a cikkhez

SZJA

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének adózási következményei 25

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és újrakezdése is bejelentési kötelezettséggel jár, továbbá a szüneteltetésre tekintettel számos speciális rendelkezésre kell figyelemmel lenni az adózással kapcsolatos törvények alkalmazásakor. Ezeket vesszük számba alábbi írásunkban.

Tovább a cikkhez

Csapatépítés – tréning, szórakozás, üzleti esemény összefüggései az Szja törvényben 30

Írásunkban az adózási szempontokat szem előtt tartva gyakorlati megközelítésben tekintjük át mi a különbség a csapatépítő tréning, csapatépítő program, és egy csapat tevékenységével összefüggő reprezentációs esemény között.

Tovább a cikkhez

A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem j 37

2022. anuár 1-jétől a hatályos szabályoknál jelentősen kedvezőbb rendelkezések lépnek hatályba a kriptovalutákkal kapcsolatosan elért hozam adózása kapcsán. Cikkünk az új típusú tőkejövedelem kategória szabályozását kívánja bemutatni.

Tovább a cikkhez

Az iskolakezdésre tekintettel biztosítható juttatások adókötelezettsége 39

Írásunkban az iskolakezdési időszakban biztosított leggyakoribb juttatások adókötelezettségét mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A szövetkezetek új formája: a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete 43

Cikkünkben bemutatjuk a szövetkezetek legújabb formájára, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére vonatkozó szabályozást, különös tekintettel a foglalkoztatási aspektusokra, a társadalombiztosítási összefüggésekre, valamint a kapcsolódó adó- és járulékfizetési szabályokra.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A BIREG (bilaterális regisztráció) szabályai 48

A BIREG kötelezettség a multi-/bilaterális, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozókra, valamint az ilyen fuvarozásban érintett magyarországi fel/lerakóhelyekre terjed ki. Ismertetjük az alapvető tudnivalókat.

Tovább a cikkhez

ART

Elektronikus kapcsolattartás az adóztatásban 50

2018. óta általánossá vált az elektronikus ügyintézés az adóztatásban. Ugyanakkor vannak kivételek is. Érdemes újból áttekinteni, mely adózók kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra és milyen ügyekben.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A foglalkoztatás felügyelete (3. rész) 52

Írásunk zárórészében bemutatjuk, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként milyen közigazgatási intézkedéseket hozhat a hatóság. Megtudható, közigazgatási szankcióként mely esetben tiltható meg a további foglalkoztatás. Ezt követően a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételeit vizsgáljuk, és mindennek adminisztratív vonatkozását: a megfelelés igazolását. Megnyitjuk a hatósági honlapot, megismerve annak tartalmát, végezetül a magyar foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nemzetközi feladatai foglalkozunk. Mindennek a hátterében a más tagállamba kiküldött munkavállalók foglalkoztatási feltételeire vonatkozó uniós szabályok betartása – vagy inkább betartatása és a jogsértés büntetése áll.

Tovább a cikkhez

JOG

A kényszertörlési eljárás szabályainak változása 58

A cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárás szabályai 2021. július 1. napjától lényegesen megváltoztak. A 2006. évi V. törvénybe (a továbbiakban: Ctv.) ágyazott joganyag liberalizációja ugyan első olvasásra kedvezőnek tűnik, de, mint mondani szokták: „Az ördög a részletekben lakik.”  Az immár visszafordítható cégeljárás továbbra is súlyos jogkövetkezményt rejt a vezető tisztségviselők és a (meghatározott) tagok eltiltása körében, továbbá lényegesen gyakoribb lesz a korábbiaknál a felszámolási eljárásba való átmenet. Írásunk a megváltozott joganyag értelmezéséhez, rendszerezéséhez ad segítséget.

Tovább a cikkhez

2021 / 09 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.