Lapszámok
2021 / 10

Tartalomjegyzék

2021 / 10 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Adópolitika 2021 - Izer Norbert előadása az Országos Könyvvizsgálói Konferencián ●

Tovább a cikkhez

Adott támogatások hatása a társasági adóalapra 4

A társasági adóalanyok rendkívül sokféle jogcímen nyújthatnak támogatást más adózóknak. Előfordulhat, hogy a társasági adóalany egy közhasznú szervezetet, egy, a látvány-csapatsportágak valamelyikében működő sportszervezetet támogat, vagy akár a kapcsolt vállalkozásának nyújt a működéséhez szükséges ingyenes juttatást. Sőt, akkor is ingyenes juttatás biztosításáról van szó, ha a társasági adóalany – bizonyos jellegű – promóciót szervez. Az ingyenes juttatások, támogatások nyújtásával összefüggésben kardinális kérdés, hogy az hogyan érinti a támogatást nyújtó adózó társasági adóalapját. Kell-e adóalap-növelő tétellel számolni, vagy jogosít-e az ingyenes juttatás adóalap- vagy adókedvezményre? Az alábbiakban bizonyos támogatások, ingyenes juttatások társasági adóalapra gyakorolt hatását vizsgáljuk.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Import távértékesítés 2021. július 1-től 14

A pénzügyi és kereskedelmi szakemberek 2021. július 1-től egy új fogalmat ismerhettek meg a forgalmi adózás terén, ez pedig az import távértékesítés. Erről akkor beszélünk, ha 3. országbeli eladó értékesít terméket olyan módon, hogy a terméket ő saját maga, vagy megbízottja fuvarozza el az EU területére az olyan vevőnek, aki nem minősül áfa adóalanynak, vagy adóalanynak minősül, de alanyi adómentes, vagy kompenzációs felárra jogosult termelő, illetve kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytat. Az értékesített termék nem lehet jövedéki termék. Ismertetjük a szabályokat.

Tovább a cikkhez

TAO

A csoportos társasági adóalanyiság gyakorlati kérdései 16

A társasági adó rendszerében 2019 óta van lehetőség csoportos adózásra, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénybe [Tao. tv.] ugyanis ekkor kerültek be a csoportos társasági adóalanyokra vonatkozó rendelkezések, azzal, hogy az első csoportalakítási kérelmeket 2019. január 15-ig kellett benyújtani. A jogintézmény bevezetése óta két lezárt (teljes) adóéven vagyunk túl, az ezek alatt felmerült gyakorlati kérdések kapcsán időközben több finomhangolás, illetve módosítás is történt a Tao. tv. vonatkozó előírásaiban. Jelen cikkben a csoportos társasági adóalanyokra  - a továbbiakban „tao csoport”-ként is hivatkozunk rá -  irányadó főbb szabályokat, sajátosságokat mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Kell-e konszolidálni a kockázati- és magántőkealapok befektetéseit? 26

A kockázati- és magántőkealapok terjedése révén számos izgalmas számviteli és adózási kérdés kerül ügyfeleim látókörébe, amelyek megválaszolása néha nem is olyan egyszerű feladat. Az előző lapszámban e különleges entitások adótörvények szerinti, jelen írásomban pedig számviteli törvény szerinti kapcsoltságát veszem górcső alá.

Tovább a cikkhez

IFRS - A pénzügyi instrumentumok bemutatása 27

Jelen cikk összefoglalja a jelentősebb szabályokat, amelyek a pénzügyi instrumentumok bemutatására, kezdeti besorolására vonatkoznak, észrevételeket fogalmaz meg azok gyakorlati vonatkozásairól.

Tovább a cikkhez

SZJA

Az őstermelői  tevékenység új szabályaival kapcsolatban felmerült gyakorlati problémák 32

Őstermelők – családi gazdaságok – családi mezőgazdasági tásaságok. Cikkünkben összegyűjtöttük az új szabályok gyakorlati alkalmazása során jellemzően felmerült problémás témaköröket.

Tovább a cikkhez

Az ingó vagyontárgyak, fémhulladék, vadon gyűjtött termék, termény értékesítésének adózási szabályai 36

Cikkünk bemutatja az ingó vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatos adózási szabályokat, kitérve a gazdasági tevékenység, illetve nem gazdasági tevékenyég keretében megvalósuló ingóértékesítés adókötelezettségére, továbbá bemutatja a fémhulladék, illetve a vadon gyűjtött termék, termény értékesítése esetén alkalmazandó adózási szabályokat.

Tovább a cikkhez

Üzleti utak elszámolása a gazdasági társaságok gyakorlatában 42

Írásunkban a magyar magánszemélyekre és az üzleti utazás során felmerülő kiadásokat elszámoló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat tekintjük át, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - a továbbiakban Szja törvény- összefüggései alapján.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Az egyéni vállalkozók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai 51

Cikkünkben az egyéni vállalkozók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra) való jogosultságával, azok összegszerűségével foglalkozunk. Külön kitérünk arra, milyen problémákat vethet fel az egyes ellátásokra való jogosultság elbírálásakor az egyéni vállalkozói tevékenység - sokszor indokolatlan - szüneteltetésének a kérdése.

Tovább a cikkhez

ART

Az elektronikus számlák megőrzése 56

Az adózási folyamatok elektronizációjának következménye, hogy az adózók által teljesítendő egyéb kötelezettségeket is elektronikus úton teljesítik az erre kötelezettek. Nincs ez másként az iratőrzési kötelezettség vonatkozásában sem. Jelen cikk az iratok, ezen belül az elektronikus számlák elektronikus archiválását részletezi.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Távmunka – a veszélyhelyzet különös szabályaival 60

A pandémia fókuszba hozta a távmunkát minden olyan munkakör esetében, ahol a klasszikus munkahely alternatívája lehet a munkavállaló lakóhelye. Írásunkban bemutatjuk, a veszélyhelyzet munkajogi szabályozása miként módosította átmenetileg a távmunkavégzés szabályait, és kitérünk az érintetlenül hagyott rendelkezésekre is. Megtudhatjuk, mit jelent és hogy miért kellene szabályozni a lekapcsolódás jogát – a munkavállaló valós kikapcsolódásához…

Tovább a cikkhez

2021 / 10 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.