Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban

JÁRULÉKOK, TB

COVID-19: Adózási könnyítések novemberben. A kedvezményeket a kifizetők a munkaviszonyban foglalkoztatottakkal összefüggésben felmerülő közterhek után érvényesíthetik.

Jövőre változik az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke

JÁRULÉKOK, TB

2021. január 1-jétől változik az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke. A havi fizetendő összeg 8000 forint, a napi összeg 270 forint lesz.

Veszélyhelyzeti adókedvezmények novemberre

JÁRULÉKOK, TB

A vendéglátás, szórakoztatás, sport, szabadidő ágazatban működő vállalkozásoknak nem kell megfizetniük a novemberi szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást és a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét. A novemberre vonatkozó rehabilitációs hozzájárulás mentesség az éves adóbevallásban érvényesíthető

A bérszámfejtőket emlegeti a vádirat egy fiktív munkaerőkölcsönzésről szóló bűnügyben

JÁRULÉKOK, TB

A fiktív alvállalkozási, megbízási vagy munkaerő-kölcsönzési szerződések megkötését követően a megbízó cég átküldte a bűnszervezet ügyintézőinek és bérszámfejtőinek a fiktív cégekbe bejelentetni kívánt munkavállalók adatait, akik azután az érintetteket hamis okiratokkal adminisztrálták. A megbízó cégek a színlelt szerződésekben megjelölt díjakat átutalták a bűnszervezethez tartozó gazdasági társaságok bankszámláira, majd a bérszámfejtők ezekből az összegekből levonták a munkabéreket, melyeket eljuttattak a dolgozókhoz, a maradékot pedig felosztották a bűnszervezeten belül.

Kell-e szüneteltetni a KATA-s vállalkozást, ha TB-ellátás igénylésére kerül sor?

JÁRULÉKOK, TB

Írásunk a gyakorlatban igen gyakran előforduló, és káros gyakorlatra szeretne megoldási javaslattal szolgálni, annak érdekében, hogy a KATA adózási módot választók ne essenek el az őket megillető társadalombiztosítási ellátásoktól.

A biztosítási kötelezettség alóli mentesülés esetének értelmezése

JÁRULÉKOK, TB

A belföldön többször, összességében huzamosabb ideig foglalkoztatottak biztosítotti jogviszonya fennáll, a járulékfizetési kötelezettség mellett a biztosítotti jogállás társadalombiztosítási ellátásokra jogosít, például egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe. 

Jogviszony-stratégia könyvelőknek, adótanácsadóknak, bérszámfejtőknek

JÁRULÉKOK, TB

Szörényi Marianna Jogviszony-stratégia című, hiánypótló könyve naprakész információkkal, érthető példákon keresztül, gyakorlatiasan mutatja be a társas vállalkozás tagjának, ügyvezetőjének helyes jogviszony-besorolását, valamint ami még rendkívül fontos: az optimalizálás módját és menetét. https://jogviszonystrategia.hu/?m=onadozo

PM: július 1-jén új időszámítás vette kezdetét a járulékügyekben

JÁRULÉKOK, TB

Ha a 2020. július 1-je után felhalmozott egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás meghaladja a járulék összegének hatszorosát (2020-ban ez az összeg 46 260 forint), akkor a társadalombiztosítási azonosító jel (taj-szám) érvénytelenné válik. Ez azzal jár, hogy az egészségügyi szolgáltatás a továbbiakban térítésmentesen nem vehető igénybe.

Vezessen be Piramis bérprogramot webes szoftverekkel

JÁRULÉKOK, TB

A PIRAMIS bérszámfejtő program lefedi a vállalatok bérügyviteli, HR területének elvárásait. Bérszámfejtés, Tb. számfejtés, adatszolgáltatások… http://www.lsoft.hu/

Tévesen befizetett egészségügyi szolgáltatási járulék

JÁRULÉKOK, TB

A NAV 2020. július 1-je óta új számlán tartja nyilván az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a befizetéseket már nem az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek számla javára kell teljesíteni!

A járulékfizetési alsó határ és a kisvállalati adó alapja

JÁRULÉKOK, TB

A számviteli elszámolást alapul véve a kiva alapjánál a tényleges jövedelem összegét indokolt alapul venni, a járulékfizetési alsó határt figyelmen kívül kell hagyni.

Mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonya

JÁRULÉKOK, TB

A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésekor a NAV leggyakrabban azzal a hibával találkozik, hogy nem egyezik meg a közölt biztosítási idő az 58-as adó- és járulékbevallásban, valamint a T1041-es bejelentő lapon. Az eltérések egyik fő oka a mezőgazdasági őstermelői igazolványok érvényesítéséből[1] adódik, általában ez nincs szinkronban az őstermelő által bejelentett, biztosításban töltött idővel.

Jogviszony-ellenőrzés az egészségügyi ellátás során

JÁRULÉKOK, TB

A jogviszony-ellenőrzés során a NEAK informatikai rendszere jelzi az egészségügyi szolgáltatónak a beteg jogviszonya rendezettségét, TAJ száma érvényességét.

Külföldön élők járulékfizetési kötelezettségének törlése

JÁRULÉKOK, TB

A NAV kérelemre visszamenőleges hatállyal töröli a külföldön élő kötelezett személy egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

Külföldről hazatérők egészségügyi szolgáltatási járulék-fizetési kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

Most jöttem meg külföldről, de nem kaptam értesítést a NAV-tól egészségügyi szolgáltatás járulékfizetésre, pedig nincs munkahelyem és ellátásban sem részesülök. Mi a teendőm?

Járulékfizetési alsó határ munkaviszonyban

JÁRULÉKOK, TB

2020. szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka, azaz 48 300 forint után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. 

Egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség bejelentésének változása

JÁRULÉKOK, TB

A természetes személynek a fizetési kötelezettségét főszabály szerint már nem kell bejelentenie, arra csak kivételes esetekben van szükség.

Megbízási jogviszonyt érintő tb. változások

JÁRULÉKOK, TB

Ha a megbízott kiegészítő tevékenységet folytató személy, akkor díjából kizárólag 15 % személyi jövedelemadót kell vonni, továbbá a NAV felé nem keletkezik bejelentési kötelezettség a ’T1041-es nyomtatványon. Mindegy, hogy mennyi a jövedelme, nem válik biztosítottá, jövedelme nem képez járulékalapot. 

Jogviszony-stratégia könyvelőknek, adótanácsadóknak, bérszámfejtőknek

JÁRULÉKOK, TB

Szörényi Marianna Jogviszony-stratégia című, hiánypótló könyve naprakész információkkal, érthető példákon keresztül, gyakorlatiasan mutatja be a társas vállalkozás tagjának, ügyvezetőjének helyes jogviszony-besorolását, valamint ami még rendkívül fontos: az optimalizálás módját és menetét. https://jogviszonystrategia.hu/?m=onadozo

Izer Norbert az ágazati adókedvezményekről

JÁRULÉKOK, TB

A koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzetnek leginkább kitett ágazatok (például a turizmus, a vendéglátás, a mezőgazdaság) azonnali segítséget kaptak a kormánytól, ennek köszönhetően a munkavállaló bére után csak személyi jövedelemadót, és maximum 7710 forint egészségbiztosítási járulékot kellett fizetnie a vállalkozásnak.


Vissza az előző oldalra