Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

Ugyanakkor a biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást16 a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni.

Egyéni vállalkozó járulékfizetése több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén

JÁRULÉKOK, TB

Az átalányadózást alkalmazó másodfoglalkozású egyéni vállalkozó a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot az átalányban megállapított, e tevékenységből származó személyi jövedelemadó köteles jövedelme után fizeti meg. Így tehát nem kell járulékot fizetnie, ha az átalányban megállapított jövedelme 2023-ban nem haladja meg az 1 392 000 forintot.

A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Vállalkozásként működő, saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhely, kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató kifizetőadókedvezményt vehet igénybe. 

Társasházak biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A társasháznak attól függően, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztat egy magánszemélyt (jellemzően: munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, választott tisztségviselő), a társadalombiztosítási járulékra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmaznia kell.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

JÁRULÉKOK, TB

A kifizető egy természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára csak egy adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.

A vezető tisztségviselők társadalombiztosítási jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést. Esetükben a társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér után kell  egfizetni.

Januártól emelkedett a gyed maximális összege is

JÁRULÉKOK, TB

A gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege januártól a minimálbér-emeléssel bruttó 324 800 forintra emelkedett. A diplomás gyed időtartama 2018-tól egy évvel meghosszabbodott, így már a gyermek 2 éves koráig jár. Összege pedig 2023-ban alapképzés esetén 162 400 forintra (a minimálbér 70 százaléka), mesterképzés esetén pedig 207 480 forintra (a garantált bérminimum 70 százaléka) emelkedett.

NAV: a hallgatói jogviszony megszűnése után egészségügyi járulékot kell fizetni

JÁRULÉKOK, TB

Annak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt, és nem tanul tovább, nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

Adófizetési felső határ szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Ilyen esetben az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy összevont adóalapba tartozó jövedelmei és a törvényben nevesített tőkejövedelmeinek,összege a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. 2022-ben ez az összeg 4 800 000 forint.

Egyéni vállalkozó járulékbevallása

JÁRULÉKOK, TB

Ha fizetési kötelezettsége nincs, de az Art.-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, a 2258-as számú bevallást akkor is be kell benyújtania.

A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Vállalkozásként működő, saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhely, kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató kifizető adókedvezményt vehet igénybe.

Más tagállamban létrejött biztosítás igazolása

JÁRULÉKOK, TB

Nincs egységes, a Közösségen belül használatos nyomtatvány a munkavégzés-alapú biztosítás igazolására arra az esetre, ha a munkavállaló, önálló vállalkozó csak egy tagállam területén végez munkát. Ilyen esetben az ügyfél által igényelt igazolást minden tagállam a saját belső joga szerint állítja ki.

A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szocho kedvezmény

JÁRULÉKOK, TB

Nem költségvetési szerv kifizető, ha védett korban elbocsátott köztisztviselőt foglalkoztat, az őt terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Foglalkoztatók nyilvántartási kötelezettsége a biztosítottakról

JÁRULÉKOK, TB

A foglalkoztató a tevékenységében személyesen közreműködő biztosítottak adatait úgy köteles nyilvántartásba venni, és erről a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a törvényben előírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek.

Itt a szociális vetítési alap

JÁRULÉKOK, TB

A változtatás oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásokhoz kapcsolódóan használnak. Indokolt volt egy olyan viszonyítási alap létrehozása a szociális területen, amely figyelembe veszi majd a szakterület sajátosságait

Milyen esetekben kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

JÁRULÉKOK, TB

A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha megszűnik a jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásra, például megszűnik a munkaviszonya.

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást17 a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni.

Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tb. jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Kiegészítő tevékenységet folytat az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és társas vállalkozónak minősül akkor is, ha a saját jogú, vagy a hozzátartozói nyugellátása szünetel. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó nem biztosított.

A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

Nincsenek kata alternatívák. Kata után csak terhesebb adózási formák vannak - meg a feketefoglalkoztatás. A másodállású átalányadózó egyéni vállalkozónak akkor nem kell járulékot fizetnie, ha az átalányban megállapított jövedelme 2022-ben nem haladja meg az 1 200 000 forintot.

A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény

JÁRULÉKOK, TB

A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet


Vissza az előző oldalra