Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

2020-ban is igénybe vehető a Nők 40 nyugdíjkedvezménye

JÁRULÉKOK, TB

A Nők 40 kedvezménnyel azok a nők élhetnek, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek és a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba szeretnének menni. Ezeknek a nőknek nem kell megvárniuk, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt, teljes értékű nyugdíjat kapnak

Elfogadták az új társadalombiztosítási törvényt

JÁRULÉKOK, TB

Az új törvény 2020. július 1-jén lép hatályba. Változnak a minimum-járulékalap szabályok is. Jelenleg az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után kell megfizetni, 2020. július 1-től viszont a minimálbér összege után. A nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék 2020. július 1-jétől összeolvad a társadalombiztosítási járulékba, amelynek mértéke megegyezik ennek a négy járuléknak az összegével, tehát 18,5 százalék.

Megszavazta az Országgyűlés a nagyszülői gyed bevezetését

JÁRULÉKOK, TB

A nagyszülői gyedet a gyermekgondozási díjra jogosult - dolgozó, az unoka születését megelőző két évben legalább 365 napon át biztosított - nagyszülők vehetik igénybe a gyermek 2 éves koráig. A gyed összege egy unoka után a nagyszülő fizetésének hetven százaléka, de maximum a mindenkori minimálbér kétszeresének a hetven százaléka. Ez 2020-ban 225 288 forint lesz, tehát két gyermek esetén a juttatás akár a 450 ezer forintot is meghaladhatja

Tárgyalás alatt az új társadalombiztosítási törvény

JÁRULÉKOK, TB

A társadalombiztosítási törvényjavaslatot jövő héten fogadhatja el az Országgyűlés. A tervezet 2020. július 1-én léphet hatályba, vagyis egyrészt kellő időt hagy a felkészülésre, másrészt könnyebbséget is jelent, hiszen a TAJ-szám csak abban az esetben válik automatikusan érvénytelenné a módosítás alapján, ha valaki július 1-jétől számítottan halmoz fel három havi egészségügyi szolgáltatási járulék tartozást.

Ügyvezetők, választott tisztségviselők társadalombiztosítási jogállása

JÁRULÉKOK, TB

A legnagyobb nehézséget még mindig a gazdasági társaságok tagjainak, vezető tisztségviselőnek társadalombiztosítási minősítése jelenti. Írásunkban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.

Jönnek a nagyszűlői gyed részletszabályai

JÁRULÉKOK, TB

A nagyszűlői gyed 2020. január 1-jétől lép hatályba, átlagfizetés esetén 208 ezer forint havi támogatást jelent, több unoka után többszörösen is igénybe vehető, és a nyugdíj szempontjából jogosultsági időnek számít

Új járuléktörvény készül - már benyújtották az Országgyűlésnek

JÁRULÉKOK, TB

Négy járulékfajta olvad a társadalombiztosítási járulékba jövő július 1-jétől a Pénzügyminisztérium által benyújtott törvényjavaslat szerint; ugyancsak július 1-től minden dolgozó nyugdíjast megillet a járulékmentesség; továbbá a gyermekes családok számára még kedvezőbbé válik a gyermekek után járó családi kedvezmény

Egészségügyi szolgáltatási járulék változások 2020 január 1-től

JÁRULÉKOK, TB

2020. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7500 forintról (napi összege 250 forintról) 7710 forintra (napi összege 257 forintra) emelkedik. Így annak a belföldi személynek, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen (pl.: kiskorú, gyermeknevelési ellátásban részesül, szociálisan rászorult) sem jogosult havi 7710 forint (napi 257 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie jövő januártól [Tbj. 19. § (4) bekezdés].

Uniós üzleti utakon is igazolni kell az egészségügyi biztosítás meglétét

JÁRULÉKOK, TB

Az 'A1' nevű dokumentumot a hazai egészségügyi pénztár állítja ki a cégcsoportot képviselő munkavállaló részére olyan esetekben, amikor valaki minimum 30 napig, legfeljebb két évig egy másik tagországban dolgozik.Ez más, mint az EU Kártya.

Bővült az ápolási díjra jogosultak köre

JÁRULÉKOK, TB

Januártól - új kategóriaként - a tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók számára bevezették a gyermekek otthongondozási díját (gyod), amelynek összege havi bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.

Kötelező járulékbevallás az egyéni vállalkozóknak

JÁRULÉKOK, TB

A havi járulékbevallás azt az egyéni vállalkozót is érinti, aki az egyéni vállalkozása mellett legalább heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik, vagy társas vállalkozó, vagy közép- illetőleg felsőfokú oktatásban nappali tagozatos, és egyéni vállalkozását nem szünetelteti. Nem értendők ide a katás, a nyugdíjas és az EGT tagállamban biztosított egyéni vállalkozók.

CSED és GYED mellett folytatott keresőtevékenység több jogviszonyban

JÁRULÉKOK, TB

40 órás munkaviszonyban áll egy hölgy 2016 óta, aki munkaviszonya mellett egy Kft.-ben ügyvezető ugyanettől az időponttól, melyet társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés keretében lát el, így a Tbj. szerint társas vállalkozónak is minősül. Mindezek mellett egy vállalkozásban főállásúnak nem minősülő kisadózóként is tevékenykedik. Mely jogviszonyban jogosult CSED-re és GYED-re?

Szociális hozzájárulási adó mentességek és kedvezmények

JÁRULÉKOK, TB

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni bármely munkáltatónak a munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas után. Továbbá ...

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

JÁRULÉKOK, TB

A megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési lehetőségeit érezhetően növelte a szociális hozzájárulás befizetésétől mentesítő rehabilitációs kártya kiterjesztése

A tanulókat megillető juttatások

JÁRULÉKOK, TB

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti - kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg.

Mikortól kell alkalmazni a 17,5%-os szocho mértéket?

JÁRULÉKOK, TB

Jó, jó, 2019. július 1-től, de például az osztalékkal mi a helyzet? És a munkabérrel?

A szociális hozzájárulási adó mértéke július 1-től 17,5%

JÁRULÉKOK, TB

Az erről rendelkező 2019. évi XLVIII. törvény már meg is jelent a Magyar Közlöny június 24-i számában

Napirenden a szociális hozzájárulási adó csökkentése

JÁRULÉKOK, TB

Varga Mihály előterjesztésében a magyar gazdaság kiemelkedően jó teljesítményére hivatkozva kezdeményezi a szocho 2 százalékpontos csökkentését, aminek eredményeként a munkát terhelő adófajta mértéke 17,5 százalékra mérséklődik júliustól.

Az európai egészségbiztosítási kártya nem váltja ki az utasbiztosítást

JÁRULÉKOK, TB

Az uniós kártya az egészségügyi ellátással közvetlenül összefüggő költségeket fedezi, így nem lehet vele megfizetni olyan kapcsolódó kiadásokat, mint például a betegszállítás költségei, az utastársak és hozzátartozók utazásával kapcsolatos ráfordítások, a poggyászkár.

Infók a tavaszi adócsomagról

JÁRULÉKOK, TB

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2 százalékponttal 19,5 százalékról 17,5 százalékra mérséklődik már az idén július 1-jétől. A kisvállalati adó (kiva) 1 százalékponttal, 13 százalékról 12 százalékra mérséklődik jövőre. Jövőre eltörlik a decemberi adófeltöltési kötelezettséget


Vissza az előző oldalra