Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

Milyen esetekben kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

JÁRULÉKOK, TB

A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha megszűnik a jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásra, például megszűnik a munkaviszonya.

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást17 a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni.

Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tb. jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Kiegészítő tevékenységet folytat az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és társas vállalkozónak minősül akkor is, ha a saját jogú, vagy a hozzátartozói nyugellátása szünetel. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó nem biztosított.

A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

Nincsenek kata alternatívák. Kata után csak terhesebb adózási formák vannak - meg a feketefoglalkoztatás. A másodállású átalányadózó egyéni vállalkozónak akkor nem kell járulékot fizetnie, ha az átalányban megállapított jövedelme 2022-ben nem haladja meg az 1 200 000 forintot.

A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény

JÁRULÉKOK, TB

A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerőpiaci célok fedezetére 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet

Egyszerűsödik az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés rendszere

JÁRULÉKOK, TB

Július 1-től online is lehet igényelni. A költségtérítés igényléséhez már nem kell a háziorvost felkeresni, nem lesz szükség a menetjegyek gyűjtésére, elég a szakorvosnál jelezni a támogatási igényt, amelyet az orvos rögzít a rendszerben. A beteg az ügyfélkapun elérhető elektronikus űrlappal igényelheti a költségtérítést. A papíralapú nyomtatvány kérhető a postán is, személyesen pedig a kormányablakokban vagy az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokon tölthető ki.

Az adószámos magánszemélyek járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

Ha az adószámos magánszemély foglalkoztatása biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban történik, a foglalkoztató kötelezettsége a biztosítási jogviszony és az ezzel összefüggő járulékalap megállapítása, a társadalombiztosítási járulék levonása,  megfizetése és bevallása.

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást1 a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni.

Egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó kötelezettségei

JÁRULÉKOK, TB

Az egyéni vállalkozót terhelő adó alapja ● Az egyéni vállalkozót terhelő adó különös szabályai ● Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól: ● A szociális hozzájárulási adó mértéke, kedvezmény ● Az adó megfizetése, bevallása, nyilvántartás

Főfoglalkozású társas vállalkozók járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

A biztosított társas vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett, járulékalapot képező jövedelme alapulvételével fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér (továbbiakban: járulékfizetési alsó határ).

Egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó kedvezménye

JÁRULÉKOK, TB

Az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból kedvezmény illeti meg, ha egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,..

A vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettségének elbírálása, társadalombiztosítási jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést.

Trendi ma a bérszámfejtő pozíció?

JÁRULÉKOK, TB

Zita és Éva elmondták, hogy miért választották ezt a foglalkozást, esetleg tartanak-e attól, hogy nem lesz szükség a jövőben bérszámfejtőkre? Fontos, hogy megmutassuk, ez a szakma mennyire megfiatalodott, szükségesek a digitális készségek az óriási mértékű jogszabályi változásból adódó, folyamatosan frissen tartott szakmai tudás mellett!

A vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettsége, tb. jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést. Esetükben a társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér után - 2022 januártól legalább 200 000 forint után - kell megfizetni.

Adófizetési felső határ - szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Az adófizetési felső határra vonatkozó rendelkezés során nem csak azon jövedelmek vehetőek figyelembe, amelyek után adófizetési kötelezettség teljesítésesre került, hanem valamennyi hivatkozott jövedelem (pl.: összevont adóalapba tartozó jövedelem) függetlenül attól, hogy adófizetési kötelezettség terheli-e.

Tb. változások az átalányadózás átalakításával összefüggésben

JÁRULÉKOK, TB

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra vonatkozó új személyi jövedelemadó rendelkezések miatt a Tbj. is módosult 2022. január 1-jétől. A módosítások a járulékalap megállapítására, valamint a családi járulékkedvezményre vonatkoznak a következők szerint:

A családi pótlék összege

JÁRULÉKOK, TB

A családi pótlék havi összegét a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény határozza meg, egygyermekes család esetén 12.200 forint,...

A magasabb összegű családi pótlék

JÁRULÉKOK, TB

Magasabb összegű családi pótlékra jogosult a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel a szülő. Azon betegségek, fogyatékosságok, melyek megalapozzák a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendeletben kerültek felsorolásra.

Szociális hozzájárulási adó szabályok 2022. január 1-jétől

JÁRULÉKOK, TB

A szocho mértékének csökkenése miatt változik az összevont adóalap megállapításánál alkalmazandó 87 százalékos szabály is. A szocho csökkenése miatt a főállású katások ellátási alapja is változik.

Itt a 2022-es havi járulékbevallás tervezete

JÁRULÉKOK, TB

Az adózók felkészülése, saját rendszereik, könyvelési programjaik kifejlesztése céljából a NAV tervezeti formában közreadta a 2208 jelű kötegelt bevallás nyomtatványképét és a mezőkhöz tartozó közös azonosítókat.


Vissza az előző oldalra