Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

Főfoglalkozású társas vállalkozók járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

A biztosított társas vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett, járulékalapot képező jövedelme alapulvételével fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér (továbbiakban: járulékfizetési alsó határ).

Szigorodnak a munkaerőpiacra lépő külföldiek utáni szochokedvezmény szabályai

JÁRULÉKOK, TB

2023. augusztus 14-től azok a munkavállalók, akik harmadik állam állampolgárai, nem tekinthetők munkaerőpiacra lépőnek, ezért a munkáltató utánuk már nem érvényesítheti a munkaerőpiacra lépők utáni szochokedvezményt.

A szakirányú oktatás és a duális képzés szocho-kedvezménye

JÁRULÉKOK, TB

2023. augusztus 1-jétől a szakirányú oktatás kedvezménye arányosítva vehető igénybe, ezért ettől az időponttól nincs eltérő szabályozás arra az esetre, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személynek van másik foglalkoztatásra irányuló jogviszonya. Ebből következik, hogy 2023. augusztus 1-jétől az „50 százalékos” szűkítő rendelkezés nem alkalmazandó.

A megváltozott munkaképességű személyek utáni szochokedvezmény változása

JÁRULÉKOK, TB

2023. augusztus 1-jétől a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyekre is jár a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szochokedvezmény.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

2023. január 1-jétől biztosítottnak minősülő átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől a tárgynegyedév utolsó napjáig átalányban megállapított, személyi jövedelemadó köteles jövedelem, csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben járulékalapként figyelembe vett összeggel, elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony a tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is) fennállt.

Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka

JÁRULÉKOK, TB

A diák az iskolaszövetkezet tagjaként a Tbj. szabályai szerint nem biztosított – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének5 (halasztás) időtartama alatt sem – ezért az így végzett munkájáért kapott keresete után járulékot sem kell fizetnie

Más tagállamban létrejött biztosítás igazolása

JÁRULÉKOK, TB

Nincs egységes, a Közösségen belül használatos nyomtatvány a munkavégzés-alapú biztosítás igazolására arra az esetre, ha a munkavállaló, önálló vállalkozó csak egy tagállam területén végez munkát. Ilyen esetben az ügyfél által igényelt igazolást minden tagállam a saját belső joga szerint állítja ki.

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni. 

A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

Ugyanakkor a biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást16 a ’T1041-es bejelentő és változásbejelentő lapon közölni kell. A havi adó- és járulékbevallásban az alkalmazás minősége kód kiválasztásakor is a Tbj. szerinti – esetlegesen módosított – jogviszony kódját kell a foglalkoztatónak szerepeltetni.

Egyéni vállalkozó járulékfizetése több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén

JÁRULÉKOK, TB

Az átalányadózást alkalmazó másodfoglalkozású egyéni vállalkozó a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot az átalányban megállapított, e tevékenységből származó személyi jövedelemadó köteles jövedelme után fizeti meg. Így tehát nem kell járulékot fizetnie, ha az átalányban megállapított jövedelme 2023-ban nem haladja meg az 1 392 000 forintot.

A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Vállalkozásként működő, saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhely, kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató kifizetőadókedvezményt vehet igénybe. 

Társasházak biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

A társasháznak attól függően, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztat egy magánszemélyt (jellemzően: munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, választott tisztségviselő), a társadalombiztosítási járulékra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmaznia kell.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények

JÁRULÉKOK, TB

A kifizető egy természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára csak egy adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.

A vezető tisztségviselők társadalombiztosítási jogállása

JÁRULÉKOK, TB

Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést. Esetükben a társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér után kell  egfizetni.

Januártól emelkedett a gyed maximális összege is

JÁRULÉKOK, TB

A gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege januártól a minimálbér-emeléssel bruttó 324 800 forintra emelkedett. A diplomás gyed időtartama 2018-tól egy évvel meghosszabbodott, így már a gyermek 2 éves koráig jár. Összege pedig 2023-ban alapképzés esetén 162 400 forintra (a minimálbér 70 százaléka), mesterképzés esetén pedig 207 480 forintra (a garantált bérminimum 70 százaléka) emelkedett.

NAV: a hallgatói jogviszony megszűnése után egészségügyi járulékot kell fizetni

JÁRULÉKOK, TB

Annak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt, és nem tanul tovább, nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

Adófizetési felső határ szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Ilyen esetben az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy összevont adóalapba tartozó jövedelmei és a törvényben nevesített tőkejövedelmeinek,összege a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. 2022-ben ez az összeg 4 800 000 forint.

Egyéni vállalkozó járulékbevallása

JÁRULÉKOK, TB

Ha fizetési kötelezettsége nincs, de az Art.-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, a 2258-as számú bevallást akkor is be kell benyújtania.

A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény szociális hozzájárulási adóban

JÁRULÉKOK, TB

Vállalkozásként működő, saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhely, kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztató kifizető adókedvezményt vehet igénybe.

Más tagállamban létrejött biztosítás igazolása

JÁRULÉKOK, TB

Nincs egységes, a Közösségen belül használatos nyomtatvány a munkavégzés-alapú biztosítás igazolására arra az esetre, ha a munkavállaló, önálló vállalkozó csak egy tagállam területén végez munkát. Ilyen esetben az ügyfél által igényelt igazolást minden tagállam a saját belső joga szerint állítja ki.


Vissza az előző oldalra