Lapszámok
2021 / 02

Tartalomjegyzék

2021 / 02 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Módosult a Számlarendelet ★ E-számlával is teljesíthető az online számla adatszolgáltatás ★
Megszűnt a számlázó programok és online számlázó rendszerek bejelentésének kötelezettsége ★ Megszűnt a pénztárgépes számlákra vonatkozó PTGSZLAH nyomtatványon teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség ★ Március közepétől elérhetők a szja-bevallási tervezetek

Tovább a cikkhez

Helyi iparűzési adó 2021. adóévi csökkentése és állami támogatásként való kezelése 4

A következő írás a KKV-k 2021. évi iparűzési adója csökkenésének részletes magyarázatát adja, kitérve – a teljesség igénye nélkül - az adóelőny állami átmeneti támogatásként való igénybevételére is.

Tovább a cikkhez

Minimálbér dilemmák 2021 elején 10

Egyedülálló módon úgy kezdődött a 2021-es év, hogy nem volt kihirdetett kormányrendelet az idei minimálbér és a garantált bérminimum új, megemelt összegéről. Több nehézség is következik ebből. Mivel számoljunk? Miként alakulnak így a minimál-sztenderdek havi- vagy órabérben számítva, illetve teljesítménybér alkalmazása esetén.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Áfa változások 2021 14

A módosítások jelentős része az ún. e-kereskedelmi csomag nemzeti jogszabályba való átültetését szolgálja. Az egyéb módosítások alapvetően az egyértelmű jogalkalmazást, az adminisztráció csökkentését valamint a gazdaság újraindítását kívánják elősegíteni. A változásokat témák szerint csoportosítva, a lényegükre koncentrálva mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

TAO

Az adóegyezmények szerinti adóügyi illetőség jelentősége 59

Az alábbi cikkünkben folytatjuk elemzésünket az adóegyezmények egyes rendelkezéseinek gyakorlati szempontú bemutatásáról, jelen esetben az adóegyezmények szerinti illetőség megállapításával, annak jelentőségével foglalkozunk. Vizsgálatunkat a magyar adóegyezmények megkötésének alapjául szolgáló, a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló OECD Modellegyezmény rendelkezéseit, annak Kommentárját és a hazai jogszabályokat követve végezzük el, bemutatva az egyezményhálózatunkban található egyes eltéréseket a Modellegyezménytől és azok indokát. Cikkünk tartalmaz továbbá kitekintést arra vonatkozóan, is, hogy az adóegyezményeket módosító új nemzetközi jogi instrumentum, a Multilaterális Adóegyezmény lehet-e hatással a magyar egyezményhálózatra ebből a szempontból, továbbá reflektálunk az OECD ez év tavaszán megjelentetett, a világjárvány hatásait elemző dokumentumára.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai - 4.rész: IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek 21

Cikksorozatunk jelen része az IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standard előírásai alapján a társult- és közös vállalkozásokba történő befektetések elszámolási szabályait veszi számba, a tőkemódszer alkalmazásának követelményeit és alapvető eljárásait.

Tovább a cikkhez

SZJA

Cafeteria 2021 25

Írásunkban a felmerült gyakorlati kérdésekre is reflektálva bemutatjuk, hogy milyen feltételek mellett adhatóak béren kívül juttatások a munkavállalóknak 2021-ben.

Tovább a cikkhez

A termőföld bérbeadás szabályai 36

Cikkünkben bemutatjuk a termőföld bérbeadására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályokat, és részletezzük, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a haszonbér adómentes lehessen. Továbbá, írásunkban kitérünk arra is, hogy a terményben kapott haszonbér értékesítése esetén hogyan kell az adókötelezettséget meghatározni.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó szabályok változása 41

Cikksorozatunk utolsó, harmadik részében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó 2021-ben életbe lépő társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó szabályokat vesszük sorra. A jogszabályváltozásokat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) tartalmazza. 

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

KATA változások és a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 47

A kisadózókat érintő szabályok 2021. január 1-jétől jelentősen szigorodtak, a magánszemély csupán egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, több esetben 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség keletkezik, ezekhez kapcsolódóan pedig változnak a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és bevallási szabályok.

Tovább a cikkhez

ART

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) 2021. évi változásai 50

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. január 1-jén kezdte meg működését az általános forgalmi adó adónemben tapasztalt csalások elleni fellépés egyik eszközeként. Az európai uniós jognak való megfelelés követelménye miatt szükség volt az EKAER szabályok újragondolására, amely során az elmúlt öt éves ellenőrzési tapasztalatokat is figyelembe vette a jogalkotó. Jelen cikk összefoglalja a fontosabb változásokat.

Tovább a cikkhez

Adótervek bejelentési kötelezettsége – a szakmát érintő újabb adatszolgáltatási kötelezettség 2021. évtől. – II. rész 52

Cikkem második részében a magyar szabályozásban rögzített, a bejelentési kötelezettség alá eső ügyletekre vonatkozó jellemzőket mutatom be, melyeket példákkal is illusztrálok. Majd kitérek a magyar szabályozásban lévő – Irányelvhez képest – specialitásokra, az egyes szakmákra irányadó mentességekre és a szakmai munkára vonatkozó kihatásra. Írásunk első része az Önadózó 2020/11. számában olvasható.

Tovább a cikkhez

2021 / 02 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.