Lapszámok
2022 / 12

Tartalomjegyzék

2022 / 12 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Kiemelten fontos lehet a követelések áfa szempontú biztosítása ● Tippek cégértékesítéshez ● ÖNADÓZÓ ELŐFIZETÉS 2023

Tovább a cikkhez

Választási lehetőségek adónemek között és egyes adónemeken belül 4

Adózási szempontból december – fő szabály szerint – az egyes adónemek közötti és adónemeken belüli választás hónapja. Cikkemben a társaságok és egyéni vállalkozók számára az adótörvények által biztosított jövedelem-adózási módok feltételrendszere, a speciálisnak nevezhető adónemek főbb szabályai és a választás során mérlegelendő szempontok kerülnek ismertetésre. Kitérek az Áfa törvény szerinti választási lehetőségekre. A HIPA választási módszerek ismeretésétől a cikk eltekint, mivel a T1614 előterjesztés jelentős mértékben módosítja a korábbi HIPA szabályokat, de azok a cikk kéziratának lezárásakor nem kerültek elfogadásra, azokat januári lapszámunkban ismertetjük.

Tovább a cikkhez

TAO

Évvégi teendők a társasági adóban 13

A 2022-es évre is igaz az, hogy a feltöltési kötelezettség megszüntetése óta nincs olyan nagy horderejű, sok adózót érintő kötelezettség a társasági adó rendszerében, amelynek esedékessége az adóév utolsó hónapjára esne. Ennek ellenére az adóév végéhez mégis kapcsolódnak olyan teendők, amelyekre érdemes fokozottan figyelemmel lennie a társasági adóalanyoknak, így különösen a bizonyos adó- és adóalap-kedvezményeket érvényesíteni kívánó adózóknak, vagy az adóelőlegük terhére felajánlást tevőknek. Az alábbiakban az évvégi teendőkkel kapcsolatos fontosabb rendelkezéseket tekintjük át. 

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Zárlati feladatok év végén 18

E cikk keretében egy üzleti év zárásának kiemelt számviteli feladatait foglaljuk össze. Egy adott üzleti év zárásának kiemelt feladata – többek között – az időbeli elhatárolások elszámolása, az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése, a céltartalék-képzés és a beszámoló alátámasztásához a leltárak összeállítása.

Tovább a cikkhez

Felkészülés a civil szervezetek zárására 30

Jogszabályok ● Az alapító okirat jelentősége ● Könyvvezetés ● Vállalkozási és cél szerinti tevékenységek ● Közhasznú jogállás - Közhasznú tevékenységek ● Beszámolási formák ● Adományok, támogatások ● Feladatok a Társasági adó törvényből következően

Tovább a cikkhez

SZJA

Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők év végi teendői 35

Ezen írás célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre. A régi kata megszűnése miatt a 2022. év különös volt az évközi változás miatt. Az évközben meghozott döntést nem biztos, hogy kötelező fenntartani a 2023. évre.

Tovább a cikkhez

A bel- és külföldi kiküldetés a személyi jövedelemadó rendszerében II. 42

Cikkünk első részében a belföldi kiküldetés kapcsán felmerülő adókötelezettségeket mutattuk be. Az alábbiakban a külföldi kiküldetésre vonatkozó speciális szabályokat ismertetjük.

Tovább a cikkhez

Év végi ajándékozások, ünnepségek a személyi jövedelemadó rendszerében 47

Cikkünk a különböző, év végén szokásos ajándékozások, illetve az egyes ilyenkor megrendezésre kerülő rendezvények személyi jövedelemadó kötelezettségét mutatja be.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 53

Cikkünkben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság feltételrendszeréről, az ellátás megállapításával érintett hatóságok szervezeti rendszeréről, illetve az ellátások összegszerűségéről kívánunk részletes tájékoztatást nyújtani.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A kisadózó vállalkozók tételes adójának változó szabályai 58

2022. szeptember 1-jétől hatályba lépett a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: KATA tv.), mellyel kapcsolatban egy a közelmúltban kihirdetett veszélyhelyzeti kormányrendelet új, illetve módosuló szabályt tartalmaz.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Munkaügyi teendők év végén 60

Írásunk az év végén egyrészt a szokásosan és szükségszerűen visszatérő munkaügyi teendőkre hívja fel az Olvasó figyelmét. E körbe tartoznak a munkaidőkeret lejártával és a szabadságkiadással kapcsolatos munkaadói feladatok. És sajnos sok helyütt először a mostani esztendő vége felé közeledve meg kell oldani egy új problémát: az energiaáremelés számos foglalkoztatót kényszerhelyzet elé állít, és a működőképesség fenntartásához a munka megszervezésén is változtatni kell. Ehhez kínál jó apropót a távmunka módosított szabályozása. 

Tovább a cikkhez

2022 / 12 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.