Egyéni vállalkozók adózási kézikönyve

2023-as kiadás. Adótippek az átalányadó, a vállalkozói Szja és az új kata alkalmazásához ● Hogyan vegyük ki a pénzt vállalkozásból? ● Adózás- és könyveléstechnikai tudnivalók ● Működési szabályok a vállalkozásban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

  • Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: Nyomdai: 205 oldal, e-könyvben: 161 oldal

Ár: 9 900 Ft
Előfizetői kedvezmény: 20%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 7 920 Ft
Postaköltség: 900 Ft

  db  

Részletes leírás

Amikor az adózási,  könyvelési feladatokat taglaljuk, valójában arra a kérdésre  keressük a válaszokat, hogy HOGYAN VEGYÜK KI A PÉNZT A VÁLLALKOZÁSBÓL. 

Felvázoljuk az egyéni vállalkozó által választható adózási módokat, és össze is hasonlítjuk ezeket, előnyeikkel hátrányaikkal együtt. 

Ez mellett tételesen ismertetjük, hogy az egyéni vállalkozónak mikor milyen adófizetési kötelezettsége van, azt hogyan kell teljesítenie. Tételesen számba vesszük az egyéni vállalkozót terhelő adóbevallási kötelezettségeket is, a bevallási nyomtatványok, platformok és határidők megjelölésével. 

Kiadványunk tartalmaz az egyéni vállalkozók részére egy adózás- és könyvelés-technikai ismertetőt is.  Bemutatjuk az egyéni vállalkozás alapítás- és működés szabályait is.

Kiadványunk segítséget nyújt az egyéni vállalkozónak ahhoz, hogy kialakítsa és önállóan működtesse saját vállalkozása adózási-ügyviteli rendjét.

Tartalomjegyzék
I. RÉSZ – BEVEZETÉS 10
II. RÉSZ – EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA
ÉS MŰKÖDÉSE 11
1. Az egyéni vállalkozási forma előnyei és hátrányai 11
2. Egyéni vállalkozás alapítása 12
2.1. Mi az egyéni vállalkozás és ki lehet egyéni vállalkozó? 12
2.2. Ki nem lehet egyéni vállalkozó? 14
2.3. Egyéni vállalkozás alapításának menete 15
2.3.1. Bejelentés 15
2.3.2. Adószám, nyilvántartási szám, KSH szám megállapítása 16
2.3.3. Adózási módok választása a bejelentés során 17
2.3.4. Bejelentés a Rendelkezési nyilvántartásba 17
2.3.5. Kamara regisztráció 17
2.3.6. Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja 18
2.3.7. Bankszámlanyítási és vezetési kötelezettség 18
3. Az egyéni vállalkozóra vonatkozó működési szabályok 19
3.1. Az egyéni vállalkozó felelőssége 19
3.2. Az egyéni vállalkozó névhasználata 20
3.3. Személyes közreműködés 20
3.4. Székhely, telephely, fióktelephely 21
3.5. A tevékenységi körök 22
3.6. Engedélyköteles tevékenységek, képesítési követelmények 23
3.7. Változás-bejelentési kötelezettség 24
3.8. Elektronikus kapcsolattartás kötelezettsége a hatóságokkal 24
3.9. Az egyéni vállalkozó szünetelése 26
3.10. Eladható-e az egyéni vállalkozás? 29
3.11. Az egyéni vállalkozás továbbfolytatása az örökös által 29
3.12. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnése 30
3.13. Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése 31
3.14. Az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása 32
3.15. Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása egyszemélyes gazdasági társaságban 33
3.16. Az egyéni cég 36
III. RÉSZ – ADÓZÁS-TECHNIKAI TUDNIVALÓK 38
4. Adózási alapismeretek egyéni vállalkozóknak 38
4.1. Adózási alapfogalmak 38
4.2. Az adózási terület jellemzői a vállalkozásban 41
4.3. Általánosan érvényes adózási alapelvek 46
4.4. Az adózás információs forrásai 48
4.5. Az egyéni vállalkozás adózási struktúrája 50
4.6. Az egyéni vállalkozás adózási rendjének kialakítása 52
5. Adóbevallás-technikai ismeretek 53
IV. RÉSZ – A VÁLLALKOZÓI SZJA SZERINTI ADÓZÁS 56
6. A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 56
6.1. A vállalkozói szja jellemzői 57
6.2. Jövedelem-(nyereség) minimum a vállalkozói szja alatt 59
6.3. Költségelszámolási szabályok és elszámolható költségek 59
6.4. A vállalkozói kivét 65
6.5. Az értékcsökkenési leírás szabályai vállalkozói szja alatt 65
6.6. Főbb bevétel-csökkentési lehetőségek a vállalkozói szja alatt 66
6.7. Kisvállalkozások adókedvezménye 68
6.8. Vállalkozói szja-előleg fizetés 68
7. HAVI ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉS A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT 69
7.1. A főállású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 71
7.2. A mellékfoglalkozású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 71
7.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 71
7.4. A minimálbér és garantált bérminimum szabálya
és alkalmazása 72
8. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK 73
8.1. Adómegállapítási módok 73
8.2. A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározása 2023-tól 74
8.3. A helyi iparűzési adó bevallása 76
9. CÉGAUTÓ ADÓ A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT 76
10. BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT 77
10.1. Havi adó- és járulékbevallás és -fizetés 77
10.2. Szja bevallás 78
10.3. Helyi iparűzési adó bevallása 78
10.4. Általános forgalmi adó bevallás 79
11. EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN IS ÉRVÉNYESÍTHETŐ SZJA ADÓALAP-KEDVEZMÉNYEK 79
11.1. A 25 év alatti fiatal / 30 év alatt anyák kedvezménye 80
11.2. A családi kedvezmény szabálya 81
11.3. A családi járulékkedvezmény 82
11.4. Az első házasok kedvezménye (Szja tv. 29/C.§) 83
11.5. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§) 83
11.6. Személyi kedvezmény (Szja tv. 29/E.§) 84
12. HOGYAN VEGYÜK KI A PÉNZT AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBÓL? 85
13. KÖNYVELÉS A VÁLLALKOZÓI SZJA ALATT 88
13.1. Könyvelési alapelvek egyéni vállalkozásban 89
13.2. A naplófőkönyv és a pénztárkönyv közös szabályai 91
13.3. Naplófőkönyv vezetése 92
13.4. Pénztárkönyv vezetése 93
13.5. Részletező nyilvántartások vezetése 94
13.6. Alapvető bizonylati szabályok 95
V. RÉSZ – ÁTALÁNYADÓZÁS 97
14. AZ ÁTALÁNYADÓ 97
14.1. Az átalányadó jellemzői 97
14.2. Az átalányadó választásának feltételei 101
14.3. Az átalányadózás választásának bejelentése – és változás-bejelentési kötelezettségek 102
14.4. Az egyes tevékenységek költséghányadai 103
14.4.1. 40% költséghányadra jogosító tevékenységek 103
14.4.2. 80% költséghányadra jogosító tevékenységek 103
14.4.3. 90% költséghányadra jogosító tevékenységek 105
14.5. Eljárás költséghányad-váltás esetén 105
14.6. A bevételekre vonatkozó szabályok 105
14.7. Támogatásokra vonatkozó szabályok 106
14.8. Az átalányadó mértéke 106
14.9. Átalányadó mentesség 106
14.10. Az átalányadó-előleg fizetése 107
14.11. Eljárás a bevételi értékhatárok átlépése esetén 107
14.12. Eljárás az átalányadó szabályainak jogosulatlan alkalmazása esetén 108
14.13. Áttérés vállalkozói szja-ról az átalányadóra 108
14.14. Az átalányadóra való jogosultság megszűnése a számla- nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt 109
14.15. Eljárás az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén 109
15. HAVI ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉS ÁTALÁNYADÓ ALATT 110
15.1. Főállású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 111
15.2. A mellékfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 112
15.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 112
16. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÁTALÁNYADÓZÁS ALATT 113
17. CÉGAUTÓ ADÓ ÉS AZ ÁTALÁNYADÓZÁS 113
18. BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÁTALÁNYADÓZÁS ESETÉN 113
18.1. Negyedéves adó- és járulékbevallás 114
18.2. Szja bevallás 114
18.3. Helyi iparűzési adó bevallása 115
18.4. Általános forgalmi adó bevallás 115
19. KÖNYVELÉS AZ ÁTALÁNYADÓ ALATT 115
VI. RÉSZ – KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJA – AZ ÚJ KATA SZERINTI ADÓZÁS 117
20. Az új kata jellemzői 117
21. Az új kata választásának és alkalmazásának feltételei 118
22. Az új kata választásának bejelentése 122
23. Adómértékek és adófizetés 123
24. Mentesülés a további adók és bevallások alól 124
25. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme 125
26. Eljárás, ha a kisadózó őstermelő is 125
27. Helyi iparűzési kötelezettség új kata alatt 125
28. Általános forgalmi adó új kata alatt 125
29. Cégautó adó új kata alatt – nincs 126
30. Bevallási kötelezettség új kata alatt 126
31. Adózási módok közötti áttérések 127
31.1. Áttérés szja-ról katára 127
31.2. Áttérés katáról az átalányadó alá 128
31.3. Áttérés katáról szja-ra 128
31.4. A tevékenység folytatása az egyéni vállalkozó özvegye, vagy örököse által 130
32. Könyvelés kata alatt 130
VII. RÉSZ – ÁFA SZABÁLYOK
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN 132
33. Az általános forgalmi adózás jellemzői 132
34. Áfa adózási mód választása 135
34.1. Általános szabályok szerinti áfa alanyiság választása 135
34.2. Alanyi adómentesség (Áfa tv. 187.§) 136
34.3. Pénzforgalmi elszámolás 136
34.4. Mezőgazdasági termelés (Áfa tv. 197-204.§) 137
34.5. Utazás-szervezési szolgáltatás (Áfa tv. 205-212/C.§) 138
34.6. Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (Áfa tv. 213-233.§) 138
34.7. Befektetési arany (Áfa tv. 234-243.§) 139
35. A számlázásra vonatkozó szabályok 139
35.1. A számlázás jelentősége a vállalkozásban 139
35.2. A számla típusai 141
35.2.1. A hagyományos, papíralapú számlatömbökkel szembeni követelmények 141
35.2.2. Számlázó programmal szembeni követelmények 142
35.3. A számla tartalmi elemei 144
35.4. Mikor kell a számlát kiállítani? A számlakiállítás helyes időpontja 146
35.5. Elektronikus számlákra vonatkozó szabályok 147
35.6. Online adatszolgáltatás a számláról 150
35.7. A fiktív számlákról 153
36. A nyugtaadás szabályai 154
36.1. Mikor kötelező nyugtát adni? 154
36.2. Kinek kötelező a pénztárgép használata? 156
36.3. Számla- és nyugtaadás ellenőrzése és elmulasztásának szankciói 158
37. KÉSZPÉNZFIZETÉS ÉS KEZELÉS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN 158
37.1. Készpénzfizetési korlát vállalkozások között 159
37.2. A készpénzfizetés bejelentése az adóhatóságnak 159
37.3. Készpénz fizetés elfogadása árukereskedelmi tevékenység esetén 159
37.4. Házipénztár az egyéni vállalkozásban 160

Vissza az előző oldalra