Egyéni vállalkozók adózási kézikönyve

2024-es kiadás. Adótippek az átalányadó, a vállalkozói Szja és az új kata alkalmazásához ● Hogyan vegyük ki a pénzt vállalkozásból? ● Adózás- és könyveléstechnikai tudnivalók ● Működési szabályok a vállalkozásban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

  • Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2024
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: Nyomdai: 225 oldal, e-könyvben: 173 oldal

Ár: 9 900 Ft
Előfizetői kedvezmény: 20%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 7 920 Ft
Postaköltség: 995 Ft

  db  

Részletes leírás

Amikor az adózási,  könyvelési feladatokat taglaljuk, valójában arra a kérdésre  keressük a válaszokat, hogy HOGYAN VEGYÜK KI A PÉNZT A VÁLLALKOZÁSBÓL. 

Felvázoljuk az egyéni vállalkozó által választható adózási módokat, és össze is hasonlítjuk ezeket, előnyeikkel hátrányaikkal együtt. 

Ez mellett tételesen ismertetjük, hogy az egyéni vállalkozónak mikor milyen adófizetési kötelezettsége van, azt hogyan kell teljesítenie. Tételesen számba vesszük az egyéni vállalkozót terhelő adóbevallási kötelezettségeket is, a bevallási nyomtatványok, platformok és határidők megjelölésével. 

Kiadványunk tartalmaz az egyéni vállalkozók részére egy adózás- és könyvelés-technikai ismertetőt is.  Bemutatjuk az egyéni vállalkozás alapítás- és működés szabályait is.

Kiadványunk segítséget nyújt az egyéni vállalkozónak ahhoz, hogy kialakítsa és önállóan működtesse saját vállalkozása adózási-ügyviteli rendjét.

Tartalomjegyzék
I. RÉSZ – BEVEZETÉS 10
II. RÉSZ – EGYÉNI VÁLLALOKOZÁS ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 12
1. Az egyéni vállalkozási forma előnyei és hátrányai 12
2. Egyéni vállalkozás alapítása 13
2.1. Mi az egyéni vállalkozás és ki lehet egyéni vállalkozó? 13
2.2. Ki nem lehet egyéni vállalkozó? 15
2.3. Egyéni vállalkozás alapításának menete 16
2.3.1. Bejelentés 16
2.3.2. Adószám, nyilvántartási szám, KSH szám megállapítása 17
2.3.3. Adózási módok választása a bejelentés során 18
2.3.4. Bejelentés a Rendelkezési nyilvántartásba 18
2.3.5. Regisztráció a NAV Online számla rendszerben 19
2.3.6. Bejelentkezés a helyi iparűzési adó alá 19
2.3.7. Kamara regisztráció 19
2.3.8. Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja 21
2.3.9. Bankszámlanyitási és -vezetési kötelezettség 22
2.3.10. Hulladékgazdálkodási regisztráció a Mohu Partnerporátlon 22
2.3.11. A pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozók külön kötelezettségei 23
3. Az egyéni vállalkozóra vonatkozó működési szabályok 23
3.1. Az egyéni vállalkozó felelőssége 24
3.2. Az egyéni vállalkozó névhasználata 25
3.3. Személyes közreműködés 25
3.4. Székhely, telephely, fióktelephely 26
3.5. A tevékenységi körök 27
3.6. Engedélyköteles tevékenységek, képesítési követelmények 29
3.7. Változás-bejelentési kötelezettség 31
3.8. Elektronikus kapcsolattartás kötelezettsége a hatóságokkal 31
3.9. Az egyéni vállalkozó szünetelése 33
3.10. Eladható-e az egyéni vállalkozás? 36
3.11. Az egyéni vállalkozás továbbfolytatása az örökös által 36
3.12. Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnése 37
3.13. Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése 38
3.14. Az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartása 39
3.15. Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása egyszemélyes gazdasági társaságban 40
3.16. Az egyéni cég 43
III. RÉSZ – ADÓZÁSTECHNIKAI TUDNIVALÓK 45
4. Adózási alapismeretek egyéni vállalkozóknak 45
4.1. Adózási alapfogalmak 45
4.2. Az adózási terület jellemzői a vállalkozásban 48
4.3. Általánosan érvényes adózási alapelvek 52
4.4. Az adózás információs forrásai 54
4.5. Az egyéni vállalkozás adózási struktúrája 57
4.6. Az egyéni vállalkozás adózási rendjének kialakítása 59
5. Adóbevallás-technikai ismeretek 60
IV. RÉSZ – ÁTALÁNYADÓZÁS 63
6. Az egyéni vállalkozó átalányadózása 64
6.1. Az átalányadó jellemzői 64
6.2. Az átalányadó választásának feltételei 68
6.3. Az átalányadózás választásának bejelentése – és változás-bejelentési kötelezettségek 69
6.4. Az egyes tevékenységek költséghányadai 70
6.4.1. 40% költséghányadra jogosító tevékenységek 70
6.4.2. 80% költséghányadra jogosító tevékenységek 70
6.4.3. 90% költséghányadra jogosító tevékenységek 72
6.5. Eljárás költséghányad-váltás esetén 72
6.6. A bevételekre vonatkozó szabályok 72
6.7. Támogatásokra vonatkozó szabályok 72
6.8. Az átalányadó mértéke 73
6.9. Átalányadó mentesség 73
6.10. Az átalányadó-előleg fizetése 74
6.11. Eljárás a bevételi értékhatárok átlépése esetén 74
6.12. Eljárás az átalányadó szabályainak jogosulatlan alkalmazása esetén 75
6.13. Áttérés vállalkozói szja-ról az átalányadóra 75
6.14. Az átalányadóra való jogosultság megszűnése a számla- nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt 76
6.15. Eljárás az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén 76
7. Szja adóalapkedvezmények az egyéni vállalkozásban 77
7.1. A 25 év alatti fiatal kedvezménye egyéni vállalkozó esetében 77
7.2. A 30 év alatti anyák kedvezménye egyéni vállalkozók esetében 79
7.3. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§) 80
7.4. A családi kedvezmény szabálya 81
7.5. A családi járulékkedvezmény 83
7.6. Az első házasok kedvezménye (Szja tv. 29/C.§) 84
7.7. Személyi kedvezmény (Szja tv. 29/E.§) 85
8. Havi adó és járulékfizetés átalányadó alatt 85
8.1. Főállású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 87
8.2. A mellékfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 88
8.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 88
9. Helyi iparűzési adó kötelezettségek átalányadózás alatt 89
9.1. Adómegállapítási módok 89
9.2. A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározása 90
9.3. A helyi iparűzési adó bevallása 92
10. Cégautó adó és az átalányadózás 92
11. Bevallási kötelezettségek átalányadózás esetén 92
11.1. Negyedéves adó- és járulékbevallás 93
11.2. Szja bevallás 93
11.3. Helyi iparűzési adó bevallása 94
11.4. Általános forgalmi adó bevallás 94
12. Könyvelés az átalányadó alatt 94
V. RÉSZ – A VÁLLALKOZÓI SZJA SZERINTI ADÓZÁS 96
13. A vállalkozói személyi jövedelemadó 97
13.1. A vállalkozói szja jellemzői 97
13.2. Jövedelem-(nyereség) minimum a vállalkozói szja alatt 99
13.3. Költségelszámolási szabályok és elszámolható költségek 99
13.4. A vállalkozói kivét 105
13.5. Az értékcsökkenési leírás szabályai vállalkozói szja alatt 105
13.6. Főbb bevétel-csökkentési lehetőségek a vállalkozói szja alatt 106
13.7. Kisvállalkozások adókedvezménye 108
13.8. Vállalkozói szja-előleg fizetés 108
14. Szja adóalapkedvezmények vállalkozó szja alatt 109
15. Havi adó és járulékfizetés a vállalkozói szja alatt 109
15.1. A főállású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 111
15.2. A mellékfoglalkozású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 112
15.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 112
15.4. A minimálbér és garantált bérminimum szabálya és alkalmazása 112
16. Helyi iparűzési adó a vállalkozói szja alatt 113
17. Cégautó adó a vállalkozói szja alatt 114
18. Bevallási kötelezettségek a vállalkozói szja alatt 114
18.1. Havi adó- és járulékbevallás – és fizetés 114
18.2. Szja bevallás 115
18.3. Helyi iparűzési adó bevallása 116
18.4. Általános forgalmi adó bevallás 116
19. Hogyan vegyük ki a pénzt az egyéni vállalkozásból? 116
20. Könyvelés a vállalkozói szja alatt 119
20.1. Könyvelési alapelvek egyéni vállalkozásban 120
20.2. A naplófőkönyv és a pénztárkönyv közös szabályai 123
20.3. Naplófőkönyv vezetése 123
20.4. Pénztárkönyv vezetése 124
20.5. Részletező nyilvántartások vezetése 125
20.6. Alapvető bizonylati szabályok 126
VI. RÉSZ – KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJA – AZ ÚJ KATA SZERINTI ADÓZÁS 129
21. Az új kata jellemzői 130
22. Az új kata választásának és alkalmazásának feltételei 131
22. Az új kata választásának bejelentése 134
23. Adómértékek és adófizetés 135
24. Mentesülés a további adók és bevallások alól 136
25. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme 137
26. Eljárás, ha a kisadózó őstermelő is 137
27. Helyi iparűzési kötelezettség új kata alatt 137
28. Általános forgalmi adó új kata alatt 138
29. Cégautó adó új kata alatt – nincs 138
30. Bevallási kötelezettség új kata alatt 138
31. Adózási módok közötti áttérések 139
31.1. Áttérés szja-ról katára 139
31.2. Áttérés katáról az átalányadó alá 140
31.3. Áttérés katáról szja-ra 140
31.4. A tevékenység folytatása az egyéni vállalkozó özvegye, vagy örököse által 142
32. Könyvelés kata alatt 142
VII. RÉSZ – ÁFA SZABÁLYOK
ÉS KÖTELETTESÉGEK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN 144
33. Az általános forgalmi adózás jellemzői 144
34. Áfa adózási mód választása 147
34.1. Általános szabályok szerinti áfa alanyiság 147
34.2. Alanyi adómentesség (Áfa tv. 187.§) 148
34.3. Pénzforgalmi elszámolás 148
34.4. Mezőgazdasági termelés (Áfa tv. 197-204.§) 149
34.5. Utazás-szervezési szolgáltatás (Áfa tv. 205-212/C.§) 150
34.6. Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (Áfa tv. 213-233.§) 150
34.6. Befektetési arany (Áfa tv. 234-243.§) 151
35. A számlázásra vonatkozó szabályok 151
35.1. A számlázás jelentősége a vállalkozásban 151
35.2. A számla típusai 153
35.2.1. A hagyományos, papíralapú számlatömbökkel szembeni követelmények 153
35.3. A számla tartalmi elemei 156
35.4. Mikor kell a számlát kiállítani? A számlakiállítás helyes időpontja 158
35.5. Elektronikus számlákra vonatkozó szabályok 159
35.6. Online adatszolgáltatás a számláról 162
35.7. A fiktív számlákról 165
36. A nyugtaadás szabályai 166
36.1. Mikor kötelező nyugtát adni? 166
36.2. Kinek kötelező a pénztárgép használata? 168
36.3. Számla- és nyugtaadás ellenőrzése és elmulasztásának szankciói 170
37. Készpénzfizetés és kezelés az egyéni vállalkozásban 170
37.1. Készpénzfizetési korlát vállalkozások között 171
37.2. A készpénzfizetés bejelentése az adóhatóságnak 171
37.3. Készpénz fizetés elfogadása árú-kereskedelmi tevékenység esetén 171
37.4. Házipénztár az egyéni vállalkozásban 172

Vissza az előző oldalra