Hírek
SZJA kategória hírei

Egyéni vállalkozó ingatlan bérbeadási tevékenysége

SZJA

Ha nem a magánszemélyre vonatkozó szabályokat alkalmazza, akkor egyéni vállalkozói bevétele lesz, és az általa választott adózási mód – vállalkozói személyi jövedelemadó, átalányadózás – szerint állapítja meg a jövedelmét. 

Külföldi illetőségű előadóművészre vonatkozó adózási szabályok

SZJA

2023. január 1-jétől nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a szociális biztonsági egyezmények hatálya alá tartozó, másik államban biztosított külföldi előadóművésznek és külföldi stábtagnak az e tevékenységükből nem kifizetőtől származó jövedelmük után.

Tudnivalók a kiegészítő őstermelői tevékenységről

SZJA

A termelési tényezők hasznosításából, értékesítéséből származó bevétel 2022-től nem minősül kiegészítő tevékenységből származó bevételnek, azaz, ha például az őstermelő értékesíti a tevékenysége során használt traktort, istállót, akkor ezt a bevételt nem a kiegészítő őstermelői tevékenység bevételei közt kell figyelembe venni.

Átalányadózó egyéni vállalkozó könyvelése

SZJA

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – ha áfalevonási jogát nem érvényesíti – csak bevételi nyilvántartást vezet (a pénztárkönyv bevételi adatait vezeti).

Az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelem

SZJA

Nem egyéni vállalkozó magánszemély ingatlanlízing-ügyletének meghiúsulásából származó jövedelmére is alkalmazni kell az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályokat

Szja 1%! Letölthető a civilszervezetek 23EGYREG-adatlapja

SZJA

Már letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról a 23EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civilszervezeteknek kell beadniuk, akik 2024-től igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak.

Nem kell soron kívül bevallást beadnia a szünetelő egyéni vállalkozónak

SZJA

2023. július 15. óta a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak, ügyvédnek, szabadalmi ügyvivőnek, valamint közjegyzőnek nem kell soron kívül, hanem elegendő a teljes bevallási időszak végén benyújtania bevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

80 % költséghányadra jogosító tevékenységek átalányadó alatt

SZJA

80 % költséghányadra jogosult az Szja tv. 53. § (2) bekezdésében meghatározott ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység, vagy kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott és a c) pont szerinti kiskereskedelmi tevékenység.

Kedvező változás a családi kedvezmény érvényesítésében

SZJA

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozó által év közben igénybe vett családi kedvezményt az szja-bevallásban más jogosult érvényesítheti. Ez azt jelenti, hogy az érintettek megváltoztathatják a kedvezményt érvényesítő személyére vonatkozó évközi döntésüket. Ezt első alkalommal a 2023. évi szja-bevallásban tehetik meg

Az ingatlankiadás adózási szabályaira hívja fel a figyelmet az adóhatóság

SZJA

A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A havi lakbérről átvételi elismervényt kell kiállítani, amely írásban rögzíti a bevételt.

Augusztustól 650 ezer forintra emelkedik a SZÉP-kártya kedvezményes kerete és élelmiszerre is felhasználható lesz

SZJA

A kormány döntése értelmében 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók a jelenlegi kereten felül a SZÉP-kártyára egyszeri legfeljebb 200 ezer forintos többlet összeget utalhatnak dolgozóiknak.

Kedvező évközi változások a mezőgazdasági őstermelők adózásában

SZJA

2023. július 15-től a mezőgazdasági őstermelő a tevékenységéhez használt eszközök értékesítéséből származó bevételt az igazolt költségeken és az értékcsökkenési leíráson túl – bizonyos feltételekkel – a vásárolt tárgyi eszközök beruházási költségeivel is csökkentheti. A kedvező szabályok a 2022. január 1. után eladott eszközökre is vonatkoznak.

A kifizetői adóelőleg-levonás szabályai

SZJA

Ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele kifizetőtől származik, akkor – fő szabály szerint – az adóelőleget a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a kifizetés számla alapján történik. A kifizető a magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet.

Az autópályamatrica-elszámolása

SZJA

Az autópálya-matrica vásárlására fordított kiadásból a magánszemély saját (vagy bérelt) személygépkocsijának hivatali, üzleti használatakor a matrica érvényességi időszakában – útnyilvántartással alátámasztott tételes kimutatás alapján, a díjköteles útszakaszon hivatali, üzleti célból megtett utakra – számolhat el költséget.

Meddig folytathat átalányadózást az egyéni vállalkozó?

SZJA

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér tízszeresét, azaz a 27 840 000 forintot, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző59 egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz a 139 200 000 forintot nem haladja meg.

Magasabb összegű családi kedvezmény a beteg gyermek után

SZJA

2023-tól a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 ezer forinttal emelkedik.

Tartós befektetésből származó jövedelem származtatott termékekhez kapcsolódó óvadék esetében

SZJA

Tartós befektetésből származó jövedelem csak abban az esetben értelmezhető, amennyiben az kizárólag a TBSZ-en lekötött pénzösszeg felhasználásával történik. Nem értelmezhető TBSZ keretében az az eset, amikor a származtatott termék biztosítéka nem a TBSZ nyilvántartásban szerepel, azaz az ügylet egésze (így annak óvadéka is) nem a lekötött pénzösszeg felhasználásával valósul meg.

Mikor adómentes a munkába járáshoz használt vármegye- és országbérlet költségtérítése?

SZJA

A helyközi utazáshoz használható vármegye- és országbérlet májusi bevezetésével változtak a munkába járás költségtérítésének szabályai. A munkáltató a következő költségeket térítheti meg munkavállalójának adómentesen:

Bővült a betegségek köre, amelyek után igénybe vehető a személyi kedvezmény

SZJA

2023. július 1-től a méh bizonyos típusú rosszindulatú daganatos betegségei, illetve a légzőszervek egyes rosszindulatú daganatos betegségei esetén is érvényesíthető személyi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre

Meddig folytathat átalányadózást az egyéni vállalkozó?

SZJA

Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást vagy az arra való jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra ismételten átalányadózást nem választhat.


Vissza az előző oldalra