Hírek
SZJA kategória hírei

Utasbiztosítás kiküldetéskor

SZJA

Csak akkor nem keletkezik a munkavállalónak bevétele, ha a munkáltató az utasbiztosítást részére a munkavégzése, a tevékenysége ellátása hatókörében, a tevékenysége ellátásaként hivatali, üzleti utazással összefüggésben biztosítja.

Hogyan adózik a mikuláscsomag?

SZJA

Decemberben a Mikulás az otthoni meglepetések mellett különböző rendezvényeken, üzletközpontokban, a szülők munkahelyén is megjelenik, ahol „szponzorált” ajándékokat oszt szét. Az ajándékozással kapcsolatban azonban adókötelezettség is keletkezhet:

Adómentes az osztatlan közös tulajdonú termőföld értékesítése a tulajdonostárs részére

SZJA

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 2019. július 24-i hatálybalépéssel módosította az Szja tv. 1. Melléklet 9.5.1. d) pontját.

Kúria: a borravalót elkülönítve kell kezelni a pénztárgépben

SZJA

A Kúria elvi döntése szerint a borravalót elkülönítve kell kezelni, ha bekerül a pénztárgépbe, valamint csak kivételes esetben térhet el a pénztár pénzkészlete a pénztárgép egyenlegétől

Adómentes ingatlanértékesítések

SZJA

Az Szja törvény alapján bizonyos estekben az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből származó jövedelem részben, vagy egészben adómentes. Ezeket az eseteket soroljuk

Erdőkezelésbe adott erdőből származó jövedelem adózása a tulajdonosnál

SZJA

Az erdőkezelésbe adott erdő esetén a bevételekkel az erdőkezelő rendelkezik és a tulajdonosokkal kötött megállapodásuknak megfelelően továbbítja feléjük az őket megillető részt.

Üzletrész adásvétel adózása

SZJA

Az Szja törvény 67. § 1) bekezdése szerinti különbözet egy része tehát nem feltétlenül árfolyamnyereség. Ilyen lehet például szokásos piaci értéket meghaladó értékpapír értékesítésből származó jövedelem.

Személygépkocsi beszerzése egyéni vállalkozásban

SZJA

A személygépkocsi beszerzési ára a - kivételektől eltekintve - sem számolható el maradéktalanul a költségek között értékcsökkenési leírás keretében. A kivétel ez alól a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó.

Még egyszerűbb lesz az eSZJA portál elérése

SZJA

2019. október 30-án e-személyivel és telefonos azonosítóval is elérhető a személyijövedelemadó-bevallás webes felülete, az eSZJA portál. A gyorsabb elektronikus ügyintézés céljából ettől az időponttól a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül vehető igénybe a szolgáltatás. Akinek van ügyfélkapuja, továbbra is be tud lépni a felületre.

A vagyonkezelő alapítvány szja kérdései

SZJA

2019. augusztus 23-től az Szja törvény új rendelkezésekkel egészült ki a vagyonkezelő alapítványokat érintően.

Költségelszámolás kiküldetési rendelvény alapján

SZJA

A kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazás esetén a saját tulajdonú személygépkocsi használatával kapcsolatos költségtérítés kifizetéséhez alkalmazható sajátos nyilvántartás.

Csökkenő bérköltség, alternatív juttatások 

SZJA

Az előírások megfelelő alkalmazásával lényegesen csökkenthető a vállalatok bérköltsége, alternatív juttatások bevezetésével pedig növelhető a munkavállalók elégedettsége – hangzott el az EY adózási rendezvényén.

Egyéni vállalkozás szünetelése

SZJA

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell/kellett jelenteni - elektronikus úton - a fővárosi, megyei kormányhivatal járási, (fővárosi kerületi) hivatalánál.

Fejlesztési tartalék célszerinti felhasználása egyéni vállalkozásban

SZJA

 A fejlesztési tartalék címén 2016-ban nyilvántartásba vett összeget 2019. december 31-éig költhetik el az egyéni vállalkozók szankció mentesen.

Magánszemélyek veszteségelhatárolása

SZJA

Az Szja tv. a magánszemélyek közül csak az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők esetélben engedi meg a jövedelemmel szemben a korábbi évről áthozott veszteség összegének elszámolását, vagy a tárgyévi veszteség továbbvitelét. Az adóév elhatárolt veszteségét a más adóév(ek)ről áthozott elhatárolt veszteség figyelembevétele nélkül kell megállapítani. Minden más önálló tevékenységet folytató esetében a bevétel legfeljebb nulláig csökkenthető.

A belföldi kiküldetés napidíja

SZJA

Ha a munkavállaló munkajogi értelemben kiküldetésben van, akkor nem kifogásolható, hogy a számla helyett költségátalányt térítsen a munkáltató. Jelezzük, hogy csak a munkajogi értelemben vett kiküldetéshez kapcsolódik kötelező költségtérítés a munkajogi szabályok értelmében, míg az adójogi kiküldetés esetében ez nem kötelező

Airbnb-re, Bookingra legjobb a tételes átalányadó választása

SZJA

Legalábbis magánszemélyként, legfeljebb három lakásban folytatott rövid távú szálláshely szolgáltatásra

Lakás bérlése kiküldetésben levő dolgozónak

SZJA

Hosszabb időtartamú kiküldetések esetében előfordul, hogy a munkáltató lakást bérel a kiküldött munkavállaló részére. Ezzel kapcsolatban gyakori kérdésként merül fel, hogy a magánszemély részére térített, a lakásbérléshez kapcsolódó egyes költségelemek a magánszemély bevételének minősülnek-e.

Első házasok adókedvezménye

SZJA

A házasságkötést követő 24 hónapon keresztül az ifjú házasok együttesen havi 5000 forint adókedvezményt kapnak, amely gyermekáldás esetén a családi kedvezménnyel együtt is igénybe vehető. A kedvezmény azoknak jár, ahol legalább az egyik házastárs első házasságát köti. Úgy lehet igénybe venni, hogy a munkáltatónak le kell adni egy nyilatkozatot erről.

A civil szervezetek szja 1%-os kedvezményezetté válása

SZJA

Letölthető a NAV internetes honlapjáról a 19EGYREG jelű adatlap, amelyet előzetes regisztráció céljából, 2019. szeptember 30-ig azon civil szervezeteknek kell - kizárólag elektronikus úton - benyújtaniuk a NAV-hoz, amelyek a 2020. rendelkező évtől igényt tartanak a rendelkező magánszemélyek által felajánlott szja 1%-os összegekre és még nem regisztráltak.


Vissza az előző oldalra