Lapszámok
2021 / 07-08

Tartalomjegyzék

2021 / 07-08 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Fizetési kedvezmények 2021. június 10-től 2021. december 31-ig ● Szép Kártya: év végéig fennmarad a kedvező adózás ● Júliustól indul a vállalkozásokat segítő Széchenyi-kártya újraindítási program

Tovább a cikkhez

Személyi jövedelemadó és járulékváltozások a tavaszi adócsomag alapján 4

Írásunkban összefoglaljuk az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény személyi jövedelemadózást érintő változásait, melyek közül kiemelkedik az átalányadózó egyéni vállalkozókra vonatkozó kedvezőbb szabályozás, illetve a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem új szabálya. Emellett bemutatjuk a Tbj. módosításait, illetve a szociális hozzájárulási adót érintő változásokat, különös tekintettel a megszűnő szakképzési hozzájárulásra.

Tovább a cikkhez

A tényleges tulajdonosi nyilvántartás és az abból következő feladatok 12

Májusban kihirdetésre került a tényleges tulajdonosi törvény, és mindjárt új feladatokat is meghatározott cégformától, tevékenységtől függetlenül valamennyi cég és civil szervezet számára. Bővülnek a Pmt. szerinti szolgáltatók, így a a könyvviteli, adótanácsadó, adószakértői, könyvvizsgálói szolgáltatók feladatai is, és egy újabb szabályzatalkotási kötelezettség is terheli őket. Ismertetjük a főbb pontjaiban 2021. május 22-én hatályba lépett 2021. évi XLIII. törvény rendelkezéseit, a cégek és a szolgáltatók ebből eredő feladatait. Ismertetjük a pénzmosás elleni törvény (Pmt) itt véghez vitt módosítását is.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Az Áfa törvény változásai a tavaszi adócsomagban 17

Hozzászokhattunk, hogy az országgyűlés az adórendszerünkhöz évente akár kétszer-háromszor is hozzányúl, módosítja a szabályokat. Nincs ez másképpen 2021 évben sem, hiszen a január 1.-én hatályba lépett módosításokat követően már a tavaszi ülésszakban ismételten módosítják az adótörvényeket. A forgalmi adózás terén rendszerbeli módosításokkal nem találkozhatunk, kisebb jelentőségű technikai jellegű változtatásokra került sor. A változásokat az egyes adótörvények módosításáról szóló a 2021. évi LXIX. törvény tartalmazza.

Tovább a cikkhez

Az e-kereskedelem új áfa szabályai a Közösség területén 19

2021 júliusától a másik tagállamba, nem adóalanynak történő értékesítés szabályai jelentősen megváltoznak. A változás következtében a jogszabályban bevezetésére kerül a távértékesítés fogalom, amely fogalmat eddig is használtuk a szakmai zsargonban, azonban magyar jogszabályban még nem került nevesítésre a fogalom.

Tovább a cikkhez

TAO

A társasági adótörvény változásai 32

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, azaz a nyári adócsomag rendelkezései a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] rendelkezéseit is érintik. A módosítások révén új adóalanyok jelennek meg a Tao. tv-ben, illetve számos rendelkezés pontosításra kerül.

Tovább a cikkhez

Változások az energiaellátók jövedelemadójának rendszerében 38

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, azaz a nyári adócsomag rendelkezései két témakör kapcsán érintik az energiaellátók jövedelemadójának rendszerét. Az egyik témakör a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak adott ingyenes juttatás kezelésének módja, a másik pedig a veszteségleírás lehetőségének törvénybe iktatása. A módosítások 2021. június 10-én léptek hatályba.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az ellenőrzés megállapításainak elszámolása – A saját tőkét érintő hibák 21

Az ellenőrzések számviteli szabályainak témájában indított cikksorozatunkat a jelen cikkünkben folytatjuk a saját tőkét érintő hibák és hibahatásaik elszámolásának bemutatásával.

Tovább a cikkhez

IAS 41 Mezőgazdaság standard 24

Az IAS41 Mezőgazdaság standard a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó számviteli értékelést és közzétételeket írja elő. A cikkben gyakorlati példákon keresztül adunk választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre: mit jelent a mezőgazdasági tevékenység, minden mezőgazdasághoz kötődő eszköz biológiai eszköz -e, a biológiai eszközöket mindig értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken kell-e értékelni, hogyan kell elszámolni a valós értékelésből adódó nyereségeket és veszteséget... Esetpélda alapján bemutatásra kerülnek a gazdálkodó közzétételre vonatkozó alapvető kötelezettségei.

Tovább a cikkhez

SZJA

Reprezentáció, céges események, családi napok 2021-ben 40

Cikkünk a vállalkozások üzleti és egyéb rendezvényeinek, illetve a csapatépítő tréningek és továbbképzések kapcsán felmerülő személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja. Az idei év ismét különleges, hiszen a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a reprezentáció vonatkozásában a rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban nem merült fel szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

Tovább a cikkhez

Szja bevallás módosítása - bevallás utáni korrekciós lehetőségek helytelen számfejtés miatt 44

Írásunk azt tárgyalja, mi a teendő akkor, ha a 08-as jelzésű bevallások benyújtását követően, olyan információ derül ki, amely szükségessé teszi a kifizető, munkáltató számfejtésének és a beküldött bevallásnak a módosítását A számfejtés módosítása és a járulékbevallás önellenőrzése sokszor nem elegendő, az érintett magánszemélynek is önellenőriznie kell a személyi jövedelemadó bevallását, hogy összhangban legyen a munkáltató által benyújtott bevallás adattartalmával. A bevallás önellenőrzése
már a magánszemély feladata, ezt már az adóhatóság nem vállalja át a tőle.

Tovább a cikkhez

A 25 év alatti fiatalok adómentességéről 50

A Kormány családokat támogató politikájának új elemeként 2022. január 1-jétől új – adóalapot csökkentő kedvezményként érvényesíthető – kedvezmény kerül bevezetésre a személyi jövedelemadó rendszerébe a 25 év alatti fiatalok kedvezménye néven. Cikkünk az új jogintézmény feltételeit ismerteti.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Biztosítás és pénzbeli egészségbiztosítási ellátások az európai uniós jogszabályok tükrében 53

Az Európai Unióban a személyek szabad mozgása - mint a négy alapszabadság egyike - az uniós polgárság alappillére, amellyel szorosan összefügg, hogy az uniós polgárok szociális biztonsága garantált legyen. Az Unió vonatkozó jogi aktusai összhangot próbálnak teremteni az egyes tagállamok szociális biztonsági rendszerei között, és garantálják az egy-egy tagállamban megszerzett jogosultságok, előnyök, várományok más tagállamban történő „felhasználását”, exportálását; figyelemmel arra, hogy mindez ne vezessen az ugyanazon időszakra vonatkozó, azonos típusú ellátások halmozódásához. Cikkünkben a biztosítási jogviszonyok uniós szabályozásával, koordinációjával foglalkozunk; valamint megvizsgáljuk a különböző tagállamok területén való tartózkodás és az ott végzett munka hatását egyes betegségi, anyasági és családi ellátásokra nézve; kitérve a BREXIT hatásaira is.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Közvetített szolgáltatások értéke, új lakás előállításához igénybe vett alvállalkozói teljesítések értéke az iparűzési adóalap megállapításánál 60

A következő írás a nettó átbevétel-csökkentő tételek köréből egyfelől a közvetített szolgáltatások értékét, másfelől az új lakás építéséhez igénybe vett szolgáltatást, mint speciális alvállalkozói teljesítések értékét ismerteti. A normaszöveg elemzése mellett gyakorlatban jellemző esetek bemutatásával kívánjuk a megalapozott jogalkalmazást segíteni.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A foglalkoztatás felügyelete (2. rész) 66

Írásunk folytatásában először a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság eljárás alanyaival foglalkozunk. Megtudjuk, miként indul az eljárás, és hogy ennek megindítására mely hatóságnak van illetékessége. Ezután a procedúra végére „ugrunk”, megismerve, miért és mely összegben szabható ki bírság, és azt is, hogy mely esetben mérsékelhető ennek összege. Végül adminisztrálunk, megismerve, mire terjed ki a hatóság nyilvántartási kötelezettsége.

Tovább a cikkhez

2021 / 07-08 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.