Lapszámok
2021 / 12

Tartalomjegyzék

2021 / 12 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Áfa-változások a veszélyhelyzetre tekintettel  1

Marad a fordított adózás a gabonakereskedelemben. A piaci szereplők zökkenőmentes átállása érdekében az e-áfa rendszerre vonatkozó jelenlegi szabályokat a 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet felfüggesztette, így az áfabevallási tervezetek kiajánlása több lépcsőben valósul meg. A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendelet a 2021. évi 201. számú Magyar Közlönyben érhető el.

Tovább a cikkhez

Választási lehetőségek adónemek között és egyes adónemeken belül 4

Adózási szempontból december – fő szabály szerint – az egyes adónemek közötti és adónemeken belüli választás hónapja. Cikkemben a társaságok és egyéni vállalkozók számára az adótörvények által biztosított jövedelem-adózási módok feltételrendszere, a speciálisnak nevezhető adónemek főbb szabályai és a választás során mérlegelendő szempontok kerülnek ismertetésre. Kitérek az Áfa törvény szerinti választási lehetőségekre, továbbá a helyi iparűzési adó megállapításának egyes módszereire.

Tovább a cikkhez

TAO

Mire figyeljünk a társasági adóban az év végén? 13

A feltöltési kötelezettség megszüntetése óta nincs olyan nagy horderejű, sok adózót érintő kötelezettség a társasági adó rendszerében, amelynek esedékessége az adóév utolsó hónapjára esne. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség eltörlésével az annak határidejéhez kötődő egyéb jogintézmények is átalakításra kerültek. Így például megszűnt az adó-felajánlás korábbi második üteme, a növekedési adóhitel választásáról pedig már az éves adóbevallásban kell nyilatkozni. Ennek ellenére mégis vannak olyan teendők, amelyeknek a határideje az adóév végéhez kapcsolódik és amelyekre érdemes fokozottan figyelemmel lennie a társasági adóalanyoknak. Az alábbiakban az ezekkel kapcsolatos fontosabb rendelkezéseket tekintjük át.

Tovább a cikkhez

A kisvállalati adóval kapcsolatos áttérési szabályok 18

Amikor egy gazdálkodó egy másik adónem alkalmazására szeretne áttérni, érdemes megvizsgálni az áttéréssel kapcsolatos feladatokat és az esetlegesen felmerülő adókötelezettségeket. Az adónemváltás számos előnnyel járhat, ugyanakkor kellő körültekintést is igényel, és ez még abban az esetben is igaz, ha az általános szabályokhoz képest egy egyszerűsített adózásban gondolkodunk. A következőkben a kivára áttérés szabályait mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Zárlat a számvitelben 24

Leltárak készítése ● Értékcsökkenések kiszámítása ● Eszközök értékelése ● Átsorolások ● Elhatárolások ● Céltartalék képzése ● Lekötött tartalék ● Szerződés elszámolási egysége ● Kata hatálya alatt álló cégek

Tovább a cikkhez

SZJA

Év végi ajándékozások, ünnepségek a személyi jövedelemadó rendszerében 28

Cikkünk a különböző, év végén szokásos ajándékozások, illetve az egyes ilyenkor megrendezésre kerülő rendezvények személyi jövedelemadó kötelezettségét mutatja be.

Tovább a cikkhez

Az adóvisszatérítés szabályai 34

Az adóvisszatérítésre jogosultak köre ● Az adóvisszatérítés alapját képező jövedelmek és az adóvisszatérítés mértéke ● Visszatérítés a kisadózó vállalkozások tételes adójából ● Ekho-kedvezmény ● Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról ● A visszatérítés menete, igénybevétel

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozók év végi feladatai 37

Ezen írás célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A családi pótlékról 44

A családi pótlék a gyermek nevelésével, illetve iskoláztatásával járó költségekhez az állam által havi rendszerességgel nyújtott családtámogatási ellátási forma, amely rendszerint a szülő részére - bizonyos esetekben a gyermeknek saját jogán - kerül megállapításra és folyósításra. Családi kedvezményt is csak az a magánszemély érvényesíthet, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. Az év végén aktuális szja visszatérítés is csak a családi kedvezményre jogosultaknak jár. Cikkünkben a családi pótlék jogintézményét mutatjuk be részletesen, külön kitérve a magasabb összegű családi pótlékra.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Kata adózási kérdések többes jogviszonyokban 49

Cikkünkben a kisadózók tételes adóját választó, azonban ezzel egyidejűleg más vállalkozói tevékenységet is végző vállalkozók közteher fizetési kötelezettségét tekintjük át. Írásunkban a gyakorlatban sokszor előforduló élethelyzeteket mutatjuk be és az azokra vonatkozó jogszabályi előírások helyes értelmezését, alkalmazását ismertetjük.

Tovább a cikkhez

ART

A Multilaterális Adóegyezmény és annak új adóelkerülés-ellenes szabálya 54

Idén tavasszal, a Magyar Közlöny 35. számában jelent meg a 2021. évi III. törvény, amely kihirdeti a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által, az adóelkerülés elleni fellépés keretében, az adóalap-erózió és nyereségáthelyezés (base erosion and profit shifting, BEPS) program részeként létrehozott Multilaterális Adóegyezményt, amely az egyezményhez csatlakozó, részes felek között kötött kétoldalú adóegyezményeket módosítja egy jogi aktussal. Írásunkban bemutatjuk a Multilaterális Adóegyezmény alkalmazását és működését.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Az év vége munkaügyi feladatai 60

Sajnos a koronavírus nem tágít. Így a hagyományosan visszatérő évvégi teendők előtt „bele kell ásnunk” magunkat azon feladatokba, melyekkel kapcsolatban eddig tapasztalatot szükségszerűen nem szerezhettünk. Két jogszabály is életbe lépett november 1-jén. Mindkettő a koronavírus elleni védőoltás munkáltató általi beadatásának elrendelését szabályozza. A különbség: az első rendelet ezt valamennyi munkaadónak lehetőségként állapítja meg. A második rendelet e munkáltatói körből – bizonyos kivételektől eltekintve – kiemelve a közszektort kötelezővé teszi a védőoltás felvételét. Hacsak a foglalkoztatott nem hoz orvosi igazolást, hogy az oltás kevésbé védene, mint amennyire árthat. A hagyományos feladatok közül két, a munkaidővel kapcsolatos teendőre térünk ki. A munkaidőkerettel kapcsolatos elszámolásra és ennek szükségszerű bérvonzatára, valamint a szabadság kiadására – ideértve az újévre történő átvitel legális lehetőségeit is.

Tovább a cikkhez

2021 / 12 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.