Lapszámok
2022 / 10

Tartalomjegyzék

2022 / 10 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

e-Áfa újra: a felhasználók véleményét várja az adóhivatal ● Uniós irányelv született a minimálbérről ● Kft-ből is lehet Gmbh - EU-n belül szabadon költözhetnek a cégek ● Ha változás van, kérjük az  Önadózó előfizetői cím és adatváltozások bejelentését

Tovább a cikkhez

Iparűzési adózással összefüggő teendők régi kata-alanyiság megszűnése, új kata-alanyiság keletkezése kapcsán 4

Jelen írásunk a régi kata-alanyiság 2022. augusztus 31. napján való megszűnéséhez, illetve az új kata-alanyiság 2022. szeptember 1-jétől való keletkezéséhez kapcsolódó iparűzési adókötelezettségek rendjét, választási lehetőségeket ismerteti a 2022. szeptember 16. napján hatályos jogszabályok alapulvételével.

Tovább a cikkhez

A KATA szabályok módosítása miatt választott egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve 9

A KATA adózási szabályok módosulásával a jogi személy KATA adóalanyok 2022. szeptember 1. napjával a törvény erejénél fogva kikerültek a KATA törvény személyi hatálya alól. Az adózási szabályok változása miatt a betéti társaságok és közkereseti társaságok egy része a jogutód nélküli megszűnés mellett döntött, erre vonatkozó intézményi kereteket az egyszerűsített végelszámolás szabályrendszere biztosítja. Ugyan a betéti társaság, és a közkereseti társaság cégforma mellett az egyszerűsített végelszámolást, 2018 július 1-től már más cégformák is – így korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság is alkalmazhatja, de cikkünkben a KATA adózási mód alól kikerülő társaságok – Bt-k, Kkt-k - jogutód nélküli megszűnésének forgatókönyvét tekintjük át.

Tovább a cikkhez

Hibrid rendszer: az okos megoldás + pdf + jpg 5

Asztali szoftver vagy webes alkalmazás? Az elmúlt években számos érv szólt mindkét megoldás mellett, ha ügyviteli megoldásokat kerestünk. Vajon az évtizedekig megszokott asztali szoftver, a Windows-os programok sora a jó? Vagy haladjunk a korral, és válasszuk a csak interneten keresztül elérhető megoldásokat?

Tovább a cikkhez

ÁFA

Mikor áfá-s, mikor mentes és mikor fordított adós a külföldre irányuló termékértékesítésünk? 13

Nem célunk, hogy részletes elemző írást készítsünk a szabályokról, inkább azon kérdéskörökre koncentrálunk, amelyek a napi könyvelési feladatokban igen gyakran felmerülnek, illetve amelyek a gyakorlatban rendre előtérbe kerülnek. Vagyis jelen cikk sokkal inkább iránytűnek mondható és nem egy tűpontos jogelemzésnek. Azonban, ha csak az alábbiakra figyelemmel leszünk a könyvelési tevékenység végzésekor,  bizonyosan nem fogunk hibázni a munkánk során. Későbbi lapszámokban megkísérlem majd kifejteni az egyes értékesítési irányokkal kapcsolatos részletszabályokat.

Tovább a cikkhez

Újfent módosultak a lakások építésének és értékesítésnek áfa szabályai 15

Mindegy, hogy mikor kezdjük meg az építést 2024. év végéig mindenképpen kedvezményes adókulccsal értékesíthető a lakás, illetve kedvezményes adókulccsal történhet a generálkivitelezés.

Tovább a cikkhez

TAO

Transzferár nyilvántartás az adóellenőrzések fókuszában 16

Többé már nem lehet késni a transzferár nyilvántartás elkészítésével. Nincs kibúvó a transzferár nyilvántartás határidőre történő elkészítése alól 2022.július 27-ét, a   transzferár előírások törvényi változását követően. A szigorodó adóellenőrzések, a megnövekedett büntetési tételek, az egyre magasabb szakmai elvárások a transzferár szabálykövetés terén sok vállalkozásnál a transzferárazás belső szabályozásának újragondolását igénylik a megújult szabályoknak való megfelelés érdekében.

Tovább a cikkhez

Értékcsökkenési leírás a társasági adóban 20

Ha fel akarnánk sorolni, melyek azok a számviteli és adózásbeli előírások, amelyeket minden vállalkozásnak ismernie és alkalmaznia kell, a listában az értékcsökkenési leírás egészen biztosan szerepelne. Hiszen bármilyen gazdasági tevékenységet is folytat az adózó, ahhoz szükségeltetik legalább minimális szinten valamely eszköz, esetleg immateriális jószág (például szoftver), ingatlan; ezekhez pedig jellemzően kapcsolódik értékcsökkenési leírás is. A klasszikus, sokak számára jól ismert definíció szerint az értékcsökkenés az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának (amortizációjának) pénzben kifejezett értéke. Ez a tétel évről évre megjelenik a számvitelben, a társasági adó pedig a saját szabályai alapján ismeri el, vagy éppen nem ismeri el a számviteli értékcsökkenést. Jelen cikkben elsősorban az adózási előírásokra fókuszálunk, ezek előtt még röviden megemlítjük a legalapvetőbb számviteli előírásokat.

Tovább a cikkhez

Tagi kölcsön a társasági adó rendszerében 27

Júniusi lapszámunkban részletes írás jelent meg a tagi kölcsön jogszabályi hátteréről, fogalmáról, illetve az azzal kapcsolatos számviteli elszámolásokról. Jelen cikk keretében a tagi kölcsönnek a társasági adóval való kapcsolódási pontjait vizsgáljuk, ezen témakör legfontosabb aspektusait bemutatva.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Személygépkocsival kapcsolatos számviteli elszámolások II. rész 30

Előző lapszámunkban a személygépkocsi fogalmát, számviteli besorolását, a bekerülési érték meghatározását, a beszerzés, nyilvántartásba vétel és az értékelés szabályait vettük górcső alá. Kitértünk a káresemények és az átsorolások, valamint a személygépkocsi tartással összefüggő költségek, ráfordítások elszámolására. Jelen cikkünkben a beszerzés és finanszírozás sajátos formáit és a bérbeadás szabályait, továbbá az állományból történő kikerülés egyes jogcímeinek számviteli elszámolását tekintjük át.

Tovább a cikkhez

SZJA

A home office költségtérítése 36

A távmunkavégzéssel összefüggő szabályok az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követően 2022. június 1-jétől beépültek a vonatkozó törvényekbe. Cikkünk bemutatja, hogy milyen feltételekkel adható adómentesen az otthoni munkavégzésre tekintettel költségátalány, emellett pedig az általános költségtérítési szabályokat is ismerteti.

Tovább a cikkhez

Ingatlanértékesítés szja vonzata 38

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelmet a bevételből kiindulva, a költségek és a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve kell meghatározni. A következőkben bemutatjuk, hogy hogy mi minősül bevételnek, milyen költségek számolhatók el, hogyan kell megállapítani a tulajdonban tartás időszakát, kit és mikor terhel az adókötelezettség és ezek figyelembevételével hogyan kell meghatározni a jövedelmet.

Tovább a cikkhez

Külföldi kiküldött személy adó és járulék kötelezettsége Magyarországon 47

Írásunk a Magyarországon dolgozó külföldiek  adózásának témakörét a gyakorlati szakember tapasztalatai alapján dolgozza fel, mely meggyőződésünk szerint segít a felvetődő problémák megértésében, a szerzett tudás elmélyítésében, a gyakorlati alkalmazás segítésében.

Tovább a cikkhez

Nem munkaviszonyból származó egyéb jövedelmek adóztatási joga az adóegyezményekben V. 55

Írásunk  bemutatja, hogy a Modellegyezmény alapján hogyan adóznak az egyes egyéb, nem munkaviszonyból származó jövedelmek, így például az önálló tevékenységből származó jövedelem, a művészek, sportolók jövedelme, vagy a nyugdíjak.

Tovább a cikkhez

2022 / 10 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.