Lapszámok
2023 / 04

Tartalomjegyzék

2023 / 04 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Megjelent az NAV 2023. évi ellenőrzési terve ● Desk audit segíti a döntést az áfakiutalásoknál

Tovább a cikkhez

A munkába járás költségtérítése - példákkal 4

A közelmúltban kedvezően módosult a munkába járás címén adható költségtérítésre vonatkozó szabályozás, melynek apropójából a cikk áttekinti a munkába járásra - illetve ehhez kapcsolódóan a jogintézmények elkülönítése miatt a kiküldetésre, hivatali, üzleti utazásra - vonatkozó főbb szabályokat, és konkrét példákon keresztül bemutatja az esetkörök egymástól való elkülönítését.

Tovább a cikkhez

ÁFA

A háromszög ügyletről az Európai Bíróság ítéleteinek tükrében 14

Meglehetősen sok magyar adóalany érintett -a gazdasági globalizáció követében- a forgalmi adózás úgynevezett háromszög ügylet típusában. Az Áfa törvényben hiába keressük a háromszög ügylet kifejezést. A jogalkotó igencsak elrejtette a háromszög ügylettel kapcsolatos szabályokat a meglehetősen hosszas törvényben. Egyrészt több helyen szereplő rendelkezésekből kell összerakni az eljárási rendet, másrészt a több helyen elhelyezett szövegezés -mondhatni- önmagában nem igazán értelmezhető. Kizárólag úgy válik értelmessé a törvényi norma szöveg, ha konyhanyelven megismerjük a szabályozást és ennek ismeretében tanulmányozzuk a szöveget.

Tovább a cikkhez

TAO

Kapcsolt vállalkozások szabályai 16

Bár a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos szabályok nem új keletűek, mégis a rendszeresen felmerülő kérdések közé tartozik a kapcsolt viszony megítélése, hiszen e reláció az adózás több területén is jelentőséggel bír. A legutóbbi jelentős változás, amely ehhez a témához köthető, a transzferárral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, amelyet – főszabály szerint – az éves adóbevallásban kell teljesíteni azon adózóknak, amelyek egyébként a külön miniszteri rendelet szerinti transzferár-nyilvántartás elkészítésére kötelezettek. Jelen cikkben a kapcsolt vállalkozási viszonyra fókuszálunk, de előtte röviden áttekintjük azokat a jellemzően előforduló területeket, szabályokat, amelyek esetében a kapcsolt vállalkozással rendelkező adózók érintettek lehetnek.

Tovább a cikkhez

Leggyakoribb korrekciós tételek és adókedvezmények a társasági adó rendszerében 21

A 2022-es adóév lezárultát követően a társasági adóalanyoknak össze kell állítani az érintett adóévről szóló elszámoló bevallásukat, amelyben levezetik társasági adókötelezettségüket. A társasági adókötelezettség meghatározásának fontos részét képezi az adózás előtti eredményt módosító tételek és az adókedvezmények alkalmazása. E körben érdemes áttekinteni egyfelől a gyakran alkalmazott, másfelől a 2022-es adóévben újonnan beiktatott, változással érintett korrekciós tételek, adókedvezmények szabályait.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

A cash-flow kimutatás 29

A cash-flow kimutatás összeállításának módszerei ● A számviteli cash-flow kimutatás szerkezete ● Működési cash-flow ● Befektetési cash-flow ● Finanszírozási cash-flow ● A cash-flow kimutatás magyar szabályozása ● Cash-flow kimutatás az IFRS-ek szerint ● Példák

Tovább a cikkhez

Nyereségadók számviteli kezelése a KKV IFRS 29. szakasza alapján 34

A cikk gyakorlati példákon keresztül mutatja be az IFRS sajátos logikáját a nyereségadók elszámolása tekintetében, értelmezi a tényleges adó és a halasztott adó fogalmakat, a halasztott adó jogcímeket. Bemutatja az adók elszámolhatóságát és megjelenítését a pénzügyi helyzet kimutatásban és az átfogó eredménykimutatásban, valamint az adókkal összefüggésben közzéteendő kiegészítő megjegyzéseket. 

Tovább a cikkhez

SZJA

Napelemes rendszer kiépítéséhez kapcsolódó munkáltatói támogatási lehetőségek 42

A munkáltató a napelemes rendszer kiépítéséhez adhat kedvezményes kamatozású vagy akár adómentes munkáltatói kölcsönt, illetve vissza nem térítendő támogatást is, valamint dönthet úgy is, hogy munkabérelőleget ad a felmerülő nagyobb kiadás kiegyenlítéséhez. Cikkünkben bemutatjuk hogyan alakul ezen támogatási lehetőségek adóügyi megítélése.

Tovább a cikkhez

Mezőgazdasági őstermelő adózása és a támogatások elszámolása 48

A mezőgazdasági őstermelőkre, a családi gazdaságokra a személyi jövedelemadó szabályozása régóta különleges szabályokat állapított meg. A rájuk vonatkozó különleges szabályok 2021. január 1-től lényegesen megváltoztak. A cikkemben az alapvető szabályok ismertetésén túl az eltelt több mint két év során felmerült, nehezebben értelmezhető fordulatokra is rávilágítok.

Tovább a cikkhez

Speciális ingatlanértékesítési esetek adózása 54

Amikor egy magánszemély ingatlant értékesít, akkor nem szabad elfelejtenie, hogy ez az ügylet adókötelezettséget keletkeztet. Aki egy kicsit előre tájékozódik, már az adásvételi szerződés aláírásakor tisztában lehet azzal, hogy a bevételből mennyi adót kell fizetnie. A szabályok ismerete különösen akkor érdekes, ha az ingatlan értékesítés tekintetében speciális szabályokat kell alkalmazni. A következőkben ezekkel az esetekkel ismerkedhetünk meg, gyakorlati példák segítségével.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A munkavédelmi törvény módosult szabályairól I. 62

Ha új szabályokat olvasunk, figyelmünk sokszor elsiklik a hatályba lépés dátuma felett. Nos, amint olvashatják, a bemutatandó szabályok meghatározó része még nem lépett éltbe, van közöttük olyan is, amire majdnem három évet „várnunk” kell. A törvénymódosítás terjedelme miatt két részre osztott írásunk első felének meghatározó témája, hogy a munkavédelem hatálya alá tartozó egyes szaktevékenységek végzésének feltételein miként könnyít vagy szigorít a jogalkotó. A megengedőbb rendelkezések alapján az orvosok helyére munkaegészségügyi tudással rendelkezők léphetnek. Változnak továbbá – többek között a munkavédelmi bejelentések és nyilvántartások, valamint a veszélyes anyagok elleni védekezés egyes szabályai.

Tovább a cikkhez

2023 / 04 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.