Lapszámok
2023 / 06

Tartalomjegyzék

2023 / 06 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk - Újabb vihar közeleg 1

Kezdetben volt a Pénzmosás. Majd csatlakozott hozzá a GDPR. Most pedig érkezik a  foglalkoztatói belső visszaélés-bejelentési rendszer. Ezt rövidítsük, mondjuk VBR-nek. 2023. május 23-án fogadta el az Országgyűlés a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt, amely az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 EU irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hamarosan lesznek vele feladatai az érintett vállalkozásoknak. Elődeihez hasonlóan ez sem lesz népszerű.

Tovább a cikkhez

Tanulók, hallgatók jövedelmeinek adózása 4

A tanulók, hallgatók számos olyan élethelyzetbe kerülhetnek, amelyben jövedelmet szereznek, így például tanulmányaik során ösztöndíjat kaphatnak, tudományos verseny kapcsán díjazásban részesülhetnek, szabadidejükben viszont akár kereső tevékenységet is folytathatnak. Cikkünk az ezen jövedelmek kapcsán felmerülő közteher kötelezettségeket mutatja be.

Tovább a cikkhez

Tanulók nyári szünidei foglalkoztatása munkajogi kérdései 17

Újra közeleg a nyári iskolai szünet, ami sok diák esetében – hosszabb-rövidebb időre – az iskolapadból a munkahelyre történő „átülést” jelenti. Írásunkban bemutatjuk a diákmunkával kapcsolatos legfőbb jogi tudnivalókat, kitérve arra a fontos kérdésre is, hogy mely konstrukciókban lehetséges a munkavállalás. A diákmunka különös szabályai részben az életkorhoz kapcsolódnak a szerződés megkötéséhez és a munkavégzés feltételeihez, a tizennyolcadik vagy a tizennegyedik életév betöltése előtt.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Árengedmények az Áfa törvény alkalmazási körében 21

Mielőtt e cikkben belefognánk az áfa szabályok taglalásába, két alapelvet szükséges leszögezni: bárkinek bármennyi engedményt adhatunk, és az adót a ténylegesen átvett összeg után kell megfizetni. Mindig e két gondolat alapján elemezzük a jogszabály szövegét a témakörben. Nyilván lesznek ezeknek ellentmondó rendelkezések is, de az alapelvet érdemes mindig szem előtt tartani, akár előzetes jogelemzés akár az adóhatósággal történő konfrontáció (ellenőrzés, jogorvoslat) során. 

Tovább a cikkhez

TAO

Képzési költségek a társasági adóban 25

Számos cég érdekelt a saját munkavállalói képzésében, illetve a leendő munkaerő ily módon történő biztosításában, hiszen ezáltal a vállalkozás tevékenysége, jövedelmezősége gyarapítható. A képzésben történő közreműködést az egyes adótörvények is kedvezményezik, másrészt, ha az adózó nem is maga szervezi azt, hanem valamely „külsős” oktatásra, konferenciára küldi a munkavállalóit, nem mindegy, hogy az ezzel összefüggő költségeket miként kezelje. Jelen cikkben ezen kérdések társasági adóbeli vetületeivel foglalkozunk.

Tovább a cikkhez

Esettanulmány a visszavásárolt saját üzletrészek kivezetéséről KIVA-alany társaság esetén 28

A Ptk. rendelkezései értelmében a Kft a visszavásárolt saját üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, vagy a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. Cikkemben e három lehetőség számviteli elszámolását és adózási következményeit veszem górcső alá, különös tekintettel a kisvállalati adó (KIVA) szerinti adózáshoz kapcsolódó kérdésekre.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Engedmények számviteli elszámolása, kezelése 31

Azonnali engedmény ● Utólagos engedmények ● Feltételtől függő engedmény ● Szerződés szerinti feltételektől való eltérés miatti engedmény ● Forgalomtól függő engedmény ● Törzsvásárlói kártya ● Kuponok ● Skontó

Tovább a cikkhez

A skontóról a gyakorlatban 33

A könyvelők életében elég sok bosszúságot okoz az utólag adott vagy kapott engedmények bizonylatolása illetve könyvelése. A társasági adóról szóló törvény, az áfatörvény illetve a számviteli törvény is önálló szabályokat tartalmaz, a saját érdekei alapján. Az utólag adott engedmények egyik fajtája a skontó. Ezzel foglalkozunk részletesebben.

Tovább a cikkhez

Selejtezési szabályok a számvitelben 35

A selejtezés folyamata ● Terven felüli értékcsökkenés elszámolása ● A készletek kivezetésének szabálya ● Ingatlan bontásának könyvelése ● Behajthatatlan követelés

Tovább a cikkhez

Befektetési célú ingatlanok értékelése a KKV IFRS szerint - 16. szakasz 37

A KKV IFRS 16. szakasza a Befektetési célú ingatlanok számviteli kezelésére vonatkozó követelményeket tartalmazza.  A cikk magyarázó megjegyzésekkel és példákkal mutatja be a szakasz előírásait a befektetési célú ingatlannak minősített földterületek, épületek, valamint a lízingbe vevő által operatív lízing keretében birtokolt ingatlanérdekeltségek azonosítására, kezdeti és követő értékelésére, számba veszi a gazdálkodó közzétételi kötelezettségét az eszközcsoport vonatkozásában.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Változások az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásának területén 2023. július 1-jétől 44

Az év végével több jogszabály is módosította a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt és a végrehajtására kiadott kormányrendeletet, mely módosítások ugyan kihirdetésre kerületek, de csak 2023. július 1-jétől lépnek hatályba. A hatálybalépési határidő közeledtével cikkünkben csokorba szedtük azokat a módosításokat, pontosításokat, melyet július 1-jétől alkalmazni kell.

Tovább a cikkhez

A munkaviszony megszűnése esetén felmerülő társadalombiztosítási kötelezettségek 49

Cikkünkben összefoglaljuk a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó alapvető munkajogi, társadalombiztosítási és adóigazgatási tudnivalókat, és kitérünk a 2023. január 1-jétől hatályos új előírásokra és az azokkal kapcsolatban felmerült kérdésekre is.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Előre csomagolt termék a NETA alkalmazásában 57

Egyre nagyobb szerepet kap a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény napjainkban, mint a költségvetés forrásoldalát biztosító jogszabály. Egy olyan adóról van szó, amely eredendően büntetni rendeli az olyan becsomagolt kész vagy félkésztermékek fogyasztását, amelyben az egészségre károsnak mondott cukor és sótartalom meghalad bizonyos határértéket. Plusz akkor is büntet, ha a termék taurint vagy metil-xantint tartalmaz egy határérték felett (legyenek bármik is ezek a vegyületek). Írásunkban a törvény alkalmazásához adunk szempontokat.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A munkavédelmi törvény módosult szabályairól II. 58

Írásunkban folytatjuk az új munkavédelmi törvény módosításának ismertetését. Változtak a munkavédelmi bejelentések és nyilvántartások szabályai. Részben módosultak a munkavédelmi képviselők képzésére vonatkozó rendelkezések, és ismertetjük, mi tesz a munkavédelmi hatóság, ha kötelezése ellenére a munkáltató a munkabaleseti jegyzőkönyvet nem tölti ki. Írásunk első része az Önadózó áprilisi számában olvasható.

Tovább a cikkhez

2023 / 06 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.