Lapszámok
2023 / 07-08

Tartalomjegyzék

2023 / 07-08 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adóváltozások 1

Július 1-től szocho köteles a kamatjövedelem ● Módosult az Extraprofit adóról szóló rendelet ● Benyújtották  a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek

Tovább a cikkhez

Tudnivalók a foglalkoztatók belső visszaélés-bejelentési rendszeréről 4

Cikkünkben ismertetjük a Panasztörvény főbb rendelkezéseit, a cégeket továbbá a Pmt-s szolgáltatókat - könyvelőket, adótanácsadókat, könyvvizsgálókat, ingatlanvállalkozásokat, pénzügyi vállalkozásokat terhelő megfelelési kötelezettségeket, a bejelentésekre vonatkozó szabályokat.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Ingatlanok építése 16

Írásunk az ingatlanok építésének általános áfa jogi következményeivel foglalkozik. Az új ingatlanok építése esetén rendre a fordított adózás szabályait kell alkalmazni, ha a vevő személyében alkalmas a fordított adózásra. Ha az ingatlan létrehozásához vagy a régi ingatlan átalakításához építési engedély szükséges, vagy bármilyen más hatósági engedély vagy hatósági bejelentés szükséges és a vevő áfa kódja 2 vagy annál nagyobb értékű szám, biztosak lehetünk a fordított adózás alkalmazásában.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Ingatlanok, gépek és berendezések kezdeti megjelenítése a KKV IFRS 17. szakasza alapján 19

A KKV IFRS 17. szakasza az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelését tartalmazza, valamint azon befektetési célú ingatlanok elszámolására vonatkozó előírásokat, amelyek valós értéke nem mérhető megbízhatóan és folyamatosan indokolatlan költségek vagy erőfeszítések nélkül. Jelen tanulmány az eszközcsoport bekerülési értékének kezdeti (első) megjelenítési értékének meghatározását mutatja be példák alapján, magyarázó megjegyzésekkel.

Tovább a cikkhez

SZJA

Belföldi és külföldi kiküldetések az Szja rendszerében - különös tekintettel a fuvarozókat érintő kérdésekre is 23

2023. tavaszán több jogszabály is változott, mely hatással van a kiküldetések költségelszámolására. A módosítások nem vonatkoznak minden kiküldetésben dolgozóra, ezért cikkünkben az általános összefüggések mellett külön figyelmet fordítunk a speciális rendelkezésekre, melyek a közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek adózását érinti. Cikkünkben a munkaviszonyban dolgozók kiküldetésére vonatkozó személyi jövedelemadót (a továbbiakban Szja) érintő kérdéseket szedtük csokorba.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Változások a táppénz megállapításában 2023. július 1-jétől 30

Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló 2022. évi LXXV. törvény több ponton módosította - 2023. július 1-jei hatállyal - a táppénz megállapításának a szabályait. Cikkünkben ezeket a változásokat tekintjük át.

Tovább a cikkhez

A szellemi tulajdon előállításához és hasznosításához kapcsolódó adózási- és társadalombiztosítási szabályok 34

Cikkünkben a szellemi tulajdon körébe tartozó művek, alkotások előállításához, felhasználáshoz, hasznosításához kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási szabályok kerülnek áttekintésre. Ennek keretében kitérünk a szellemi alkotások fajtáira, az előállításhoz szükséges munkavégzés társadalombiztosítási minősítésére, az ezt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségre, továbbá a felhasználás során juttatott díjazás közterheire.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A szabadság szabályairól 42

Beszélt nyelvünkkel ellentétben nem kivesszük, hanem kiadják szabadságunkat. Még akkor is így van mindez, ha a kérésünk szerinti időszakban mehetünk vakációzni. Írásunkban áttekintjük, mi határozza meg a szabadságra való jogosultságot, az alap mellett mely jogcímeken járhat pótszabadság, valamint bemutatjuk az idén életbe lépett apasági- és szülői szabadság igénybevételének kondícióit, és azt, hogy a munkaadó miként dönt a szabadság kiadásáról, annak megszakításáról vagy esetleges elhalasztásáról. Végezetül a kiadott szabadság elszámolásával és nyilvántartásával foglalkozunk.

Tovább a cikkhez

KIEMELT TÉMÁK

GÉPJÁRMŰ AZ ADÓZÁSBAN 48

Gépjármű, mint adótárgy. Tematikus összeállításunkban bemutatjuk a gépjárművekre vonatkozó társasági adó, számvitel szabályokat, kitérünk a cégautó adóra, a súlyadóra és az illetékszabályokra. A munkába járás költségtérítésének adózási szabályait az Önadózó 2023/4. számában mutattuk be.

Tovább a cikkhez

Gépjárművekhez kapcsolódó kedvezmények a társasági adóban 48

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben [a továbbiakban: Tao. tv.] számos olyan rendelkezés található, mely a beruházásokat részesíti előnyben - adóalap csökkentés vagy adókedvezmény formájában -, megfelelő feltételek fennállása esetén. A beruházások körébe tartozhat a vállalkozás tárgyi eszköz - gépjármű - beszerzése is, melynek kapcsán jogosulttá válhat az adózás előtti eredmény csökkentésre, vagy adókedvezmény igénybevételére.

Tovább a cikkhez

Járművek számviteli elszámolása 55

Fogalmak és szerzési jogcímek ●  Besorolás ● Bekerülési érték ● Pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi le nem vonható áfá-ja ● Már nem használt gépjármű ● Totálkáros jármű ● Értékcsökkenés ● Ellopott, majd utólag megkerült saját használatú jármű ● Tesztautók besorolása és értékelése 

Tovább a cikkhez

Cégautóadó 59

A következő írás a cégautóadó szabályainak – mentességi tényállások kivételével – gyakorlati magyarázatát adja, a jogszabályhelyek összefüggéseinek értelmezésével példákon keresztül kíván támpontot nyújtani a jogalkalmazóknak.

Tovább a cikkhez

Gépjárműadó 64

A következő cikkben a belföldi gépjárművek adója (egyszerűen gépjárműadó) releváns szabályainak gyakorlati magyarázatát adjuk. A jogszabály-értelmezés mellett több példán keresztül kívánunk segítséget nyújtani a jogalkalmazáshoz.   

Tovább a cikkhez

2023 / 07-08 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.