Hírek

Bejelentés a biztosítási jogviszonyról

ART

A munkáltatók és a kifizetõk az új biztosítottakat, illetve a fennálló biztosítási jogviszony megszûnését, valamint az abban idõközben bekövetkezõ változásokat az új 07T1041-es sz. nyomtatványon jelenthetik be....

2007 évi adótörvény-változások

ART

Boldog Új Évet kívánunk. Az adótörvények 2007. évi módosításai letölthetõk a Jogszabályok menûbõl. A 2006. évi CXXXI. törvény tartalmazza az összes módosítást, de az egyes adókra vonatkozó módosítások külön is letölthetõk.

Számla továbbítása e-mailben

ART

A számítógéppel kiállított számla vevõ felé e-mailen történõ továbbítása (az Áfa törvény 13. § (1) 16. pontjához és az Áfa törvény 35. §-ához)

Tevékenységi körök jelentõsége az adózásban

ART

A gazdasági társaság létesítõ okiratában fel nem tüntetett tevékenységi kör minõsítése (Áfa törvény 33. §-ához, az Art. 16. § (3) bekezdése, 17. §-ához és 22. §-ához) 2006.12.29.

A vagyonosodás vizsgálatok eredetmítosza

ART

Közeledve Szilveszterhez, nem hagyott nyugodni a kérdés - miért tízezer? E bûvös számnak külön misztikuma van. Ahhoz, hogy feltárhassuk a vagyonosodási vizsgálatok tízezres számának mély szakmai indokát - történelmi távlatba kellett a kérdést helyezni. A történet a kõkorszak középsõ szakaszától 2006. június 12-éig tart, és érintettek benne a kínai császárok és pártfõtitkárok, valamint a Nemzeti Sporthivatal is.

Nyugdíjszámítási program

ART

A fõ kérdés - amire a program választ ad - hogy mennyi lesz a nyugdíj várható összege. A válasz ismeretében pedig a munkavállaló, és a munkáltató egyaránt megalapozottan választhatja meg a nyugdíjazás optimális idõpontját. A számítások idõbeni elvégzése és az eredmények ismerete adott helyzetben lehetõséget ad a foglalkoztató részére a korengedményes nyugdíjazási döntés hatásainak felmérésére, a várható költségek meghatározására is. Az adatok eredményesen segíthetik a munkatársak, - de akár a foglalkoztató - egyes döntéseit (pl. magánnyugdíjénztár tagdíj kiegészítés, önkéntes nyugdíjpénztár tagság, támogatás, stb.)

ELÕZETES AZ ÖNADÓZÓ 2007/1. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL

ART

JÁRULÉKBEVALLÁS LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE - BÉRSZÁMFEJTÉS, PÉLDÁVAL - MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI RENDSZERT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK - ÁFA: HOGYAN ARÁNYOSÍTSUK? - MIT KELL RÁÍRNI A SZÁMLÁRA? - CÉGTELEFONOK LEVONHATÓ ÁFÁJA - MUNKABÉR VAGY TERMÉSZETBENI JUTTATÁS? - 50 %-HOZ KÖZELÍT AZ OSZTALÉK KÖZTERHE - VAGYONGYARAPODÁS VIZSGÁLATI FELKÉSZÍTÕ I. - GYAKORLATI TUDNIVALÓK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL - ZÁRLATI FELADATOK - RÓZSASZÍN ÁLMOK VÁLLALKOZÓKNAK - AZ ÜZLETHELYISÉG BEZÁRÁSÁNAK JOGSZERÛSÉGE - A VEZETÕI IRODA

A 0629/K bevallásról

ART

A társasági adó feltöltési kötelezettségrõl szóló 0629/K jelû nyomtatványon nem a hétköznapi értelemben vett különadó-elõleget kell bevallani! - Kedves Olvasók! A fenti bevallást most elsõ alkalommal kell benyújtani az érintetteknek, alapesetben azoknak az adózóknak, akiknek az elõzõ évi árbevételük meghaladta az 50 millió forintot, de errõl több helyen, többek között a nyomtatvány kitöltési útmutatójában is részletesen olvashatunk.

Hozzászólás a 0629/K bevallásról szóló íráshoz

ART

Kiegészíteném a 2006.12.14-i cikket e témában: Az adózóknak szerintem azzal is számolniuk kell, hogy december 20-ával felkönyvelésre kerül a december havi, vagy utolsó negyedévi társasági adóelõleg fizetési kötelezettség. Tehát az adóelõlegkiegészítés összegét úgy kell bevallani, hogy ezzel az összeggel még csökkenteni kell a várható összeget a cikkben leírtak szerint.

Az Önadózó 2006 decemberi számának tartalmából

ART

A 2007. évben benyújtandó havi járulékbevallásról - Utolsó figyelmeztetés elektronikus bevallás ügyben - A minimum járulékalap és a nyugdíj - December: a változtatási lehetõségek hónapja - Adófeltöltési kötelezettség – Közbensõ mérleg összeállítása – Mi a helyzet a könyvelõk felelõsségével? - Mûalkotások az irodában - Képzõmûvészeti alkotások elszámolása a vállalkozásban ...

Munkáltatók bejelentési kötelezettsége

ART

A munkáltatók, kifizetõk biztosítási jogviszony bejelentési, változásbejelentési kötelezettségében 2007. január 1-jét követõen hatályba lépõ változásokról - 2006.12.13.

Szociálpolitikai kedvezmény - és a lakás eladása

ART

Ha a szocpollal épített házat eladják és másikat vesznek, vissza kell-e fizetni a szocpolt, illetve a másikat be lehet-e tudni, van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen kötelezettség?

Külföldrõl származó jövedelem a társasági adóban

ART

Külföldrõl származó jövedelem az adóalap megállapítása során [Tao. tv. 28. § (2) és (4) bekezdés]. Az adózó (és a külföldi vállalkozó) a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerzõdés így rendelkezik.

Közlekedési eszköz bérbeadása Ukrajnába

ART

Egy magyar cég Ukrajnába szeretné bérbe adni saját építõipari gépeit, tehergépjármûveit. Az eszközök egy ukrajnai építkezésen dolgoznának. A bérbeadás szolgáltatásnyújtásnak minõsül-e? Ebben az esetben a teljesítés helyének melyik országot kell tekinteni? Milyen számlát kell kiállítani a bérbeadásról? A bérbeadó kiállíthatja-e devizában a számlát a bérbevevõ részére?

Közérdekû önkéntes tevékenység és adózási kérdései

ART

Manapság, amikor minden foglalkoztatási jogviszonyt árgus szemekkel vizsgálnak a hatóságok – különös jelentõséggel bír, hogy az önkéntes tevékenység végzésére törvényben garantált feltételekkel kerülhessen sor.

Megjelent az Önadózó 2006 decemberi száma

ART

A 2007. évben benyújtandó havi járulékbevallásról - Utolsó figyelmeztetés elektronikus bevallás ügyben - A minimum járulékalap és a nyugdíj - December: a változtatási lehetõségek hónapja - Adófeltöltési kötelezettség – Közbensõ mérleg összeállítása – Mi a helyzet a könyvelõk felelõsségével? - Mûalkotások az irodában - Képzõmûvészeti alkotások elszámolása a vállalkozásban ...

Cégtelefon használata egyéni vállalkozásban

ART

Az „önfoglalkoztató” egyéni vállalkozó és a cégtelefon magáncélú használata

EVA: választom – maradok - kilépek

ART

Választani tudni kell: az EVA alanyok, a leendõ EVA alanyok, valamint az EVA alanyiság alól kilépni szándékozók számára egyaránt fontos határidõ következik – december 20-a.

KSH adatszolgáltatási kötelezettség

ART

Milyen adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozásunk a KSH felé? A statisztikai számjellel (adószámmal) rendelkezõ szervezetek az adószámuk alapján a Központi Statisztikai Hivatal honlapján tájékozódhatnak az aktuális, jelenleg a 2006. december 31-ig teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségeikrõl az alábbiak szerint:

Januártól kötelezõ az elektronikus bevallás

ART

Az adózás rendjérõl szóló törvényben (2005. évi CLXIII. törvény) kötelezett vállalkozóknak január 1-jétõl havonta kötelezõ elektronikus adó- és járulékbevallást tenni. A bevallásokhoz Ügyfélkapu- és APEH-regisztráció szükséges.


Vissza az előző oldalra