Hírek
TAO kategória hírei

A társasági adó euróban vagy dollárban is megfizethető.

TAO

A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be.

Kamatráfordítás levonása tőkefinanszírozás után? Különleges adóalapcsökkentési lehetőség jelenhet meg a társasági adóban

TAO

Az Európai Bizottság nemrég publikált irányelv-tervezetének értelmében a tagállamoknak lehetőséget kellene biztosítaniuk a társasági adó rendszereikben arra, hogy az adózók egy vélelmezett kamatráfordítással csökkentsék adóalapjukat abban az esetben, ha kölcsönfinanszírozás helyett tőkejuttatásban részesülnek.

Drágul és szigorodik a transzferárazás

TAO

Megjelent a Parlament honlapján a kormány által benyújtott 2023. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló T/360. számú Törvényjavaslat, amely számos adónem szabályozásához is hozzányúl. A javaslatcsomag hangsúlyosan – jelentős szigorításokkal, új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésével és markánsan emelkedő bírság-és díjtételekkel – érinti a transzferár-szabályozást.

Közeledik az éves bevallások határideje, mindenre gondolt?

TAO

Május 31. a 2021. évi tao, hipa és innovációs járulék bevallásának határideje. Jelentős mértékben csökkenthető az éves adók összege, ha a társaság ismeri és él is a különböző adóalap-korrekciós lehetőségekkel, és nem csak az előző évi rutin alapján állítja össze az adóbevallásait – hívják fel a figyelmet a Mazars szakértői a tao, hipa és innovációs járulék bevallásának május 31-i határidejével kapcsolatban. A gondosan elkészített adókalkuláció az esetleges adókockázatokat is kezeli, míg a hibás gyakorlat hosszú távon jelentős többletköltséget eredményezhet.

Alap- és vállalkozási tevékenység elhatárolása civil szervezeteknél

TAO

A cél szerinti (közhasznú) tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység meghatározása és elhatárolása során az Ectv. e vonatkozású rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ez a tevékenységi minősítés az adózásra is irányadó.

Fejlesztési tartalék feloldása beruházásra

TAO

Tekintve, hogy a beruházás és a felújítás az Szt. szerint különböző fogalmak, és a Tao. tv. csak a beruházást nevesíti a 7. § (15) bekezdésében, ezért a fejlesztési tartalék szankciómentes feloldása az Szt. szerinti beruházásnak minősülő gazdasági esemény kapcsán lehetséges, felújítás esetén nem.

Csoportos társaságiadó-alanyok adókedvezményei

TAO

A csoportos társaságiadó-alany az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül, tehát a csoportos társaságiadó-alany veszi igénybe az adókedvezményt és nem az egyedi csoporttagok. Az adókedvezménnyel kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag a csoportképviselő teheti meg.

Nincs megállapodás a globális minimumadó uniós bevezetéséről

TAO

Az egyeztetések tárgya az az irányelv-tervezet volt, amely a globális minimumadó EU-n belüli egységes implementálását biztosítaná.

Tovább folytatódik az EU adóelkerülés elleni harca

TAO

A nemzetközi adózás világában az utóbbi időben a legtöbb figyelem a globális minimumadó körüli fejleményekre szegeződött. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan az Európai Unió a már korábban megkezdett adóelkerülés elleni törekvéseit is igyekszik folytatni. Az Unió fókuszában ezúttal a valós gazdasági jelenléttel nem rendelkező társaságok, az ún. „postafiók-cégek” állnak.

Május 31-ig kell elkészíteni a transzferár-nyilvántartást is

TAO

A naptári éves adózóknak 2022. május 31-ig kell a 2021-es társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulékbevallást benyújtaniuk, illetve addig kell elkészíteniük a transzferár-nyilvántartást. A nyilvántartás határidőre történő elkészítésének elmulasztása 2 millió forintos bírságot is vonhat maga után, ennek elkerülése érdekében a Mazars szakértői összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.

Kkv beruházási kedvezmény társasági adóban

TAO

Az adóév utolsó napján a mikro-, kis- vagy középvállalkozás [kkv] – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – csökkentheti az adózás előtti eredményét a következő feltételek esetén:

Nem született egyhangú megállapodás a globális minimumadó EU-s bevezetéséről

TAO

Az Európai Unió Tanácsának 2022. március 15-én tartott ülésén a fő téma az OECD globális minimumadó szabályainak uniós bevezetése volt, amelyről a 27 uniós tagállam pénzügyminiszterei ez alkalommal sem tudtak egyhangúlag megállapodni.

Halmozhatják az állami támogatásokat a felkészült hazai vállalkozások  

TAO

A beruházási támogatások mellett számos energiahatékonysági és K+F forrás is elérhető 2022-ben a hazai cégek számára – hívta fel a figyelmet online rendezvényén az EY. A vállalatoknak lehetőségük van az elérhető támogatások halmozására is, ehhez azonban a projekt tervezésétől kezdve gondos elkészületre van szükség, és figyelni kell az adminisztratív hibák elkerülésére is.

Újabb részletek jelentek meg a globális minimumadóval kapcsolatban

TAO

2022. március 14-én publikálta a globális minimumadó végleges modellszabályaihoz kapcsolódó kommentárt az OECD. A kommentár a 2021. december 20-án nyilvánosságra hozott modellszabályok értelmezését és alkalmazását hivatott segíteni.

Kibővült és egyszerűbb állami támogatás várja a beruházni vágyó vállalkozásokat

TAO

A nagyvállalkozások mellett a kisebb cégek is aktívak a fejlesztési kedvezmények igénybevételekor, hiszen a kkv-k esetében a minimális beruházási értékhatár már huzamosabb ideje folyamatosan csökken.

Kutatás-fejlesztés - Február végéig regisztrálhatnak a cégek projektcsoport-minősítésre

TAO

A projektcsoport-minősítés előnye, hogy ezáltal a vállalkozások akár az adminisztráció 80 százalékát is megspórolhatják a projektek egyenként történő vizsgálatához képest. Az eljárás végén kiadott határozat pedig felhasználható az adókedvezmények igénybevételénél, de egyes k+f pályázati források esetén is, ezzel csökkentve az esetleges visszafizetési kötelezettség kockázatát

A 2023-ban érkező globális minimumadó jelentősen növelni fogja a multicégek terheit

TAO

Történelmi mérföldkőnek számít a globális minimumadó a nemzetközi adózásban, mert közel 140 ország társaságiadó-szabályainak összehangolásával egy világszintű társasági adórendszer alapjait teremti meg. A várhatóan 2023-tól bevezetésre kerülő, 15 százalékos új adónem a nemzetközi vállalatcsoportokra vonatkozik majd. Magyarországon várhatóan 20-160 milliárd forinttal növeli a multinacionális cégek adóterheit – írja elemzésében Dr. Bákonyi László adójogi szakjogász.

Nyilvánossá teszi az EU a nagy cégcsoportok pénzügyi és adózási adatait

TAO

2021 decemberében tették közzé az EU irányelvét, amely a nagyobb cégcsoportok pénzügyi és adózási adatainak nyilvánosságra hozataláról rendelkezik. A hatályba lépést követően az uniós tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre (2023 júniusáig), hogy az adott irányelv rendelkezéseit a hazai jogrendszerükbe átültessék.

Elérhető közelségben a fejlesztési adókedvezmények a KKV-k számára

TAO

2022. január 1-jétől a kisvállalkozások – köztük a mikróvállalkozások is – 50 millió forint, a középvállalkozások pedig 100 millió forintnyi beruházással szerezhetnek fejlesztési adókedvezményt, melynek hatására fizetendő társasági adójuk akár 1,8%-os szintre csökkenhet a beruházást követő 13 adóéven keresztül.

Megjelentek a globális minimumadó modellszabályai

TAO

a rendszer koncepciója továbbra is az, hogy a nagy multinacionális vállalatcsoportok adóterhelése elérje a minimum 15 százalékos mértéket minden olyan országban, ahol ezek a cégek jelen vannak. A modellszabályok nem változtatnak azon, hogy abban az esetben, ha egy országban az adott vállalatcsoport tényleges adóterhelése nem éri el a 15 százalékot, akkor a különbözetet - a feltöltési adót - más országok szedhetik be.


Vissza az előző oldalra