Hírek
TAO kategória hírei

Alap- és vállalkozási tevékenység elhatárolása civil szervezeteknél

TAO

A cél szerinti (közhasznú) tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység meghatározása és elhatárolása során az Ectv. e vonatkozású rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ez a tevékenységi minősítés az adózásra is irányadó.

Fejlesztési tartalék feloldása beruházásra

TAO

Tekintve, hogy a beruházás és a felújítás az Szt. szerint különböző fogalmak, és a Tao. tv. csak a beruházást nevesíti a 7. § (15) bekezdésében, ezért a fejlesztési tartalék szankciómentes feloldása az Szt. szerinti beruházásnak minősülő gazdasági esemény kapcsán lehetséges, felújítás esetén nem.

Csoportos társaságiadó-alanyok adókedvezményei

TAO

A csoportos társaságiadó-alany az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül, tehát a csoportos társaságiadó-alany veszi igénybe az adókedvezményt és nem az egyedi csoporttagok. Az adókedvezménnyel kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag a csoportképviselő teheti meg.

Nincs megállapodás a globális minimumadó uniós bevezetéséről

TAO

Az egyeztetések tárgya az az irányelv-tervezet volt, amely a globális minimumadó EU-n belüli egységes implementálását biztosítaná.

Tovább folytatódik az EU adóelkerülés elleni harca

TAO

A nemzetközi adózás világában az utóbbi időben a legtöbb figyelem a globális minimumadó körüli fejleményekre szegeződött. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan az Európai Unió a már korábban megkezdett adóelkerülés elleni törekvéseit is igyekszik folytatni. Az Unió fókuszában ezúttal a valós gazdasági jelenléttel nem rendelkező társaságok, az ún. „postafiók-cégek” állnak.

Május 31-ig kell elkészíteni a transzferár-nyilvántartást is

TAO

A naptári éves adózóknak 2022. május 31-ig kell a 2021-es társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulékbevallást benyújtaniuk, illetve addig kell elkészíteniük a transzferár-nyilvántartást. A nyilvántartás határidőre történő elkészítésének elmulasztása 2 millió forintos bírságot is vonhat maga után, ennek elkerülése érdekében a Mazars szakértői összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.

Kkv beruházási kedvezmény társasági adóban

TAO

Az adóév utolsó napján a mikro-, kis- vagy középvállalkozás [kkv] – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – csökkentheti az adózás előtti eredményét a következő feltételek esetén:

Nem született egyhangú megállapodás a globális minimumadó EU-s bevezetéséről

TAO

Az Európai Unió Tanácsának 2022. március 15-én tartott ülésén a fő téma az OECD globális minimumadó szabályainak uniós bevezetése volt, amelyről a 27 uniós tagállam pénzügyminiszterei ez alkalommal sem tudtak egyhangúlag megállapodni.

Halmozhatják az állami támogatásokat a felkészült hazai vállalkozások  

TAO

A beruházási támogatások mellett számos energiahatékonysági és K+F forrás is elérhető 2022-ben a hazai cégek számára – hívta fel a figyelmet online rendezvényén az EY. A vállalatoknak lehetőségük van az elérhető támogatások halmozására is, ehhez azonban a projekt tervezésétől kezdve gondos elkészületre van szükség, és figyelni kell az adminisztratív hibák elkerülésére is.

Újabb részletek jelentek meg a globális minimumadóval kapcsolatban

TAO

2022. március 14-én publikálta a globális minimumadó végleges modellszabályaihoz kapcsolódó kommentárt az OECD. A kommentár a 2021. december 20-án nyilvánosságra hozott modellszabályok értelmezését és alkalmazását hivatott segíteni.

Kibővült és egyszerűbb állami támogatás várja a beruházni vágyó vállalkozásokat

TAO

A nagyvállalkozások mellett a kisebb cégek is aktívak a fejlesztési kedvezmények igénybevételekor, hiszen a kkv-k esetében a minimális beruházási értékhatár már huzamosabb ideje folyamatosan csökken.

Kutatás-fejlesztés - Február végéig regisztrálhatnak a cégek projektcsoport-minősítésre

TAO

A projektcsoport-minősítés előnye, hogy ezáltal a vállalkozások akár az adminisztráció 80 százalékát is megspórolhatják a projektek egyenként történő vizsgálatához képest. Az eljárás végén kiadott határozat pedig felhasználható az adókedvezmények igénybevételénél, de egyes k+f pályázati források esetén is, ezzel csökkentve az esetleges visszafizetési kötelezettség kockázatát

A 2023-ban érkező globális minimumadó jelentősen növelni fogja a multicégek terheit

TAO

Történelmi mérföldkőnek számít a globális minimumadó a nemzetközi adózásban, mert közel 140 ország társaságiadó-szabályainak összehangolásával egy világszintű társasági adórendszer alapjait teremti meg. A várhatóan 2023-tól bevezetésre kerülő, 15 százalékos új adónem a nemzetközi vállalatcsoportokra vonatkozik majd. Magyarországon várhatóan 20-160 milliárd forinttal növeli a multinacionális cégek adóterheit – írja elemzésében Dr. Bákonyi László adójogi szakjogász.

Nyilvánossá teszi az EU a nagy cégcsoportok pénzügyi és adózási adatait

TAO

2021 decemberében tették közzé az EU irányelvét, amely a nagyobb cégcsoportok pénzügyi és adózási adatainak nyilvánosságra hozataláról rendelkezik. A hatályba lépést követően az uniós tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre (2023 júniusáig), hogy az adott irányelv rendelkezéseit a hazai jogrendszerükbe átültessék.

Elérhető közelségben a fejlesztési adókedvezmények a KKV-k számára

TAO

2022. január 1-jétől a kisvállalkozások – köztük a mikróvállalkozások is – 50 millió forint, a középvállalkozások pedig 100 millió forintnyi beruházással szerezhetnek fejlesztési adókedvezményt, melynek hatására fizetendő társasági adójuk akár 1,8%-os szintre csökkenhet a beruházást követő 13 adóéven keresztül.

Megjelentek a globális minimumadó modellszabályai

TAO

a rendszer koncepciója továbbra is az, hogy a nagy multinacionális vállalatcsoportok adóterhelése elérje a minimum 15 százalékos mértéket minden olyan országban, ahol ezek a cégek jelen vannak. A modellszabályok nem változtatnak azon, hogy abban az esetben, ha egy országban az adott vállalatcsoport tényleges adóterhelése nem éri el a 15 százalékot, akkor a különbözetet - a feltöltési adót - más országok szedhetik be.

Milyen transzferárazási feladatok várnak ránk az év elején?

TAO

A vállalkozásoknak először is azonosítaniuk kell kapcsolt vállalkozásaikat és köztük megvalósult ügyleteket, melyekkel kapcsolatban felmerülhet transzferár nyilvántartás készítési és adóalap módosítási kötelezettség. Sokszor azonban már a kapcsoltsági kör meghatározása is problémát okoz, mivel nem állnak rendelkezésre aktuális organigramok. Tehát ha szükséges, ezeket ellenőrizni, frissíteni kell.

Társasági adó: Lekötött tartalék képzése év végén

TAO

Amennyiben az adózó elmulasztja a tartalékképzést, úgy ezen hiányosság utólag nem orvosolható, vagyis az adózó nem érvényesítheti az adóalap-kedvezményt. Emiatt fontos az, hogy az adóév utolsó napján a lekötött tartalék szerepeljen a könyvekben. 

Megjelentek az új globális társasági minimumadó szabályai

TAO

December 20-án publikálta a végleges modell szabályait a globális társasági minimumadó kapcsán az OECD. A modell szabályok több, mint 135 ország konszenzusa alapján születtek meg, és egy globálisan összehangolt társasági adórendszer alapjait teremtik meg, a korábban kiadott javaslatok véglegesítésével. Ezen szabályok megalkotása mérföldkőnek számít a nemzetközi adózás történetében.

Drágulás és szigorúbb ellenőrzések jönnek a transzferár-szabályozásban

TAO

Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyett a Pénzügyminisztérium fogja az előzetes ármegállapítási eljárási (APA) kérelmeket elbírálni, és egy külön főosztályt is felállított az adóügyi, konkrét cégeket érintő nemzetközi koordinációra. Ez közvetlen és kézzelfogható hatással lesz a transzferárazással foglalkozó adóosztályokra.


Vissza az előző oldalra