Hírek
TAO kategória hírei

Munkavállalók mobilitását célzó juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények

TAO

Eltérő rendelkezés hiányában az adózó több jogcímen is igénybe veheti a mobilitási céllal összefüggő csökkentést, az azonban nem haladhatja meg a pozitív adózás előtti eredmény összegét, ez ugyanis az adóalap-kedvezmény korlátja. 

Egyeztetés a globális minimumadóról

TAO

Az Európai Unió irányelvként fogadta el az OECD által kidolgozott globális minimumadó szabályozást, amelyet Magyarországnak is át kell ültetnie jogrendjébe 2024. január 1-ig.

A globális minimumadó után jöhet a BEFIT, a társasági adóalap kiszámításának Európai Unió szintű közös keretrendszere

TAO

A társaságok jövedelmének adózásában a globális minimumadó tavaly decemberben, mind a 27 tagállam által elfogadott irányelve után az Európai Bizottság a múlt héten javaslatot tett a társasági adó adóalapjának közös számítási keretrendszerére: ennek elnevezése Business in Europe: Framework for Income Taxation, rövidítve BEFIT.

Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

TAO

Az az adózó, amely a hitelszerződés – ideértve a pénzügyi lízinget is – megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) minősül, adókedvezményt érvényesíthet a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel – ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel – kamata után.

Az Európai Bizottság a vállalkozások tevékenységének és adózásának könnyítésére mutatott be javaslatokat

TAO

A javaslat javítaná a kkv-k szabályozási környezetét egyebek mellett az által, hogy hatályon kívül helyezi a késedelmes fizetésekről szóló hatályos irányelvet. A jogszabály továbbá székhely szerinti adórendszert vezet be, ami lehetővé teszi az állandó telephelyeken keresztül határokon átnyúlóan működő kkv-k számára, hogy csak egy adóhatósággal lépjenek kapcsolatba, ahelyett, hogy több adórendszernek kellene megfelelniük.

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak

TAO

A kivételes szabály szerint, ha a kapcsolt fél magánszemély, nincs módosító tétel, vagyis a vele kötött szerződés alapján a piaci ártól eltérő áralkalmazás esetén sincs sem növelő, sem csökkentő korrekció.

Szeptembertől új rendszerben kérhetnek K+F minősítést a vállalkozások

TAO

Változnak a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység minősítésének eljárási szabályai, az eddigi hatósági eljárás helyett 2023. szeptember 1-jétől szakértői eljárás keretében kérhető a minősítés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál

Szakképzésben közreműködő adózó tao kedvezménye

TAO

Társasági adóban adóalap-kedvezmény jár azoknak az adózóknak, amelyek duális képzőhelyként részt vesznek a szakirányú oktatásban.

A társaságiadó-előleg megállapítása, bevallása, megfizetése

TAO

Az adózónak fő szabály szerint az éves adóbevallással egyidejűleg adóelőleget kell bevallania az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra a ’29 jelű bevallási nyomtatvány előlegbevallási lapján

Fejlesztési tartalék társasági adóban

TAO

Az adózó a jövőbeni beruházásaira fejlesztési tartalékot képezhet. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor csökkenti az adózás előtti eredményét az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, vagyis a fejlesztési tartalék, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség összege.

A tőkekivonási adó

TAO

2020-tól speciális társasági adó szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az adózó tőkekivonást valósít meg

Globális minimumadó – az új értelmezés a korábbi hiányosságok elismerését jelentené?

TAO

Az OECD 2021 decemberében hozta nyilvánosságra a globális minimumadóra vonatkozó szabályokat. Ezt követően mind gazdasági szereplők, mind adótanácsadók részéről rengeteg értelmezési kérdés merült és merül fel folyamatosan. Az OECD most újabb értelmezéssel kísérli meg a jogbizonytalanság eloszlatását. Ez vajon az eredeti szabályalkotás hiányosságainak elismerését jelenti? Az amerikai cégek haladékot kapnak a 15 százalékos minimumadó megfizetése alól? Ezeket a kérdéseket járják körbe a Deloitte szakemberei.

Társaságok tulajdonában álló járművekre vonatkozó szabályok

TAO

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adózó a járművek bekerülési értékét (beszerzési árát) a tárgyi eszközökre vonatkozó általános szabályok szerint számolhatja el.

Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások kezelése társasági adóban

TAO

A Számviteli törvény előírása szerint az adóhatósági ellenőrzéskor, illetve az önellenőrzéskor az ugyanazonévet érintő „eltérőségeket”, azaz a – bevételeket, költségeket, ráfordításokat, eredményt, saját tőkét érintő – hibákat, hibahatásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy azok jelentős vagy nem jelentős összegűnek minősülnek-e.

A nagyvállalatok többsége még nem látja, mivel jár a globális minimumadó bevezetése

TAO

A multinacionális nagyvállatok döntő többségére hatással lesz a globális minimumadó, mégis csak a töredékük van tisztába azzal, hogy valójában mivel jár, ha bevezetik jövőre – hívja fel a figyelmet az EY 1600 pénzügyi igazgatóval készült nemzetközi kutatása. Az egyre tornyosuló feladatok és a kollégák szakmai kiégésének veszélye arra készteti az adóvezetőket, hogy kiszervezzék pénzügyi és adózási tevékenységeiket.

Fókuszban a K+F minősítések és támogatások

TAO

Magyarországon számos iparágban jellemző, hogy jelentős a látencia: sok vállalat nem tudja, hogy az általa végzett tevékenység, ill. tevékenységek valójában K+F tevékenységnek minősülnek. Ezen termék-, szolgáltatás-, vagy folyamat-fejlesztési tevékenységek kapcsán a társaságok adókedvezményekre, vagy készpénz támogatásra is jogosultak lehetnének. Éppen ezért, kiemelten fontos, hogy az érintett társaságok azonosítsák tevékenységeiket és az elérhető lehetőségeket, majd a kedvezményeiket érvényesítsék, így növelve versenyképességüket – vélik a Deloitte szakértői.

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás társasági adóban

TAO

A kis értékű eszközökre is vonatkozik az a szabály, hogy ha nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni rájuk, akkor nem számolható el az adóalapnál sem értékcsökkenési leírás. Így például egy képzőművészeti alkotás, festmény vagy szobor 200 000 forint alatti egyedi bekerülési értéke nem képez sem növelő, sem csökkentő korrekciós tételt. 

PM: a kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek

TAO

Többek között kiterjeszti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kedvezményeit, csökkenti az adminisztrációt és egyszerűsíti a gépjárműadó szabályait. A jövedéki adó szintjét az uniós minimumszinthez igazítják.

. Alap- és vállalkozási tevékenység civil szervezeteknél

TAO

A cél szerinti (közhasznú) tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység meghatározása és elhatárolása során az 2011. évi CLXXV. törvény e vonatkozású rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ez a tevékenységi minősítés az adózásra is irányadó.

Megjelent a Mazars 2023-as közép- és kelet-európai adóbrosúrája

TAO

A foglalkoztatást terhelő közterhek csökkenésének trendje befejeződni látszik ● Az év végéig kell beépíteni a globális minimumadót a nemzeti jogrendszerekbe ● Az Egyesült Államok felmondta a Magyarországgal kötött adóegyezményt


Vissza az előző oldalra