Hírek
TAO kategória hírei

Drágulás és szigorúbb ellenőrzések jönnek a transzferár-szabályozásban

TAO

Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyett a Pénzügyminisztérium fogja az előzetes ármegállapítási eljárási (APA) kérelmeket elbírálni, és egy külön főosztályt is felállított az adóügyi, konkrét cégeket érintő nemzetközi koordinációra. Ez közvetlen és kézzelfogható hatással lesz a transzferárazással foglalkozó adóosztályokra.

Még pár napig lehet választani a csoportos társasági adóalanyiságot

TAO

A naptári évnek megfelelő üzleti évet alkalmazó vállalatcsoportoknak 2021. november 1. és 20. között van lehetőségük arra, hogy beadják kérelmüket az adóhatóságnak arra vonatkozóan, hogy 2022. január 1-től csoportos adóalanyként teljesítsék társaságiadó-kötelezettségüket. A határidő azonban jogvesztő: ha valaki elmulasztja, 2022-re már nem tud csoportos társasági adóalanyiságot létrehozni. A csoportos társasági adóalanyiság jelentős adminisztratív teher alól mentesít, és adott esetben csökkenthető vele a csoport adókötelezettsége is.

Csoportos társasági adóalanyiság: a csoportazonosító szám

TAO

A csoportos társasági adóalany részére az adóhatóság csoportazonosító számot állapít meg. A tao csoport a létrejöttétől kezdve adókötelezettségeit a csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti. A tagok egyedi adószáma megmarad – hiszen a társasági adón kívüli adókötelezettségeknek továbbra is egyedileg tesznek eleget –, azonban társasági adónemben főszabályként a csoportképviselőn keresztül fognak érintkezni az adóhatósággal.

A K+F tevékenységgel összefüggő fejlesztési adókedvezmény

TAO

Az adóalap-kedvezmények mellett egy olyan adókedvezményt nevesít a Tao. tv., amely a K+F tevékenységre vonatkozik, ez pedig a fejlesztési adókedvezmény egyik jogcíme. Az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás után [Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdés e) pont].

Itt az idő csoportos adózást választani a társasági adóban: november 20-a a határidő

TAO

November 1-je és 20-a között jelenthetik be a vállalkozások, hogy csoportos társasági adóalannyá szeretnének válni. „E forma választása számos előnnyel járhat, például a veszteség csoporton belüli megosztásával adót lehet megtakarítani, és csökkenthetők a transzferárazással járó adminisztrációs költségek is.

Hamarosan dönteni kell a csoportos társasági adóalanyiságról

TAO

A vállalkozásoknak pár hetük maradt eldönteni, hogy a csoportos társasági adóalanyiságot választják-e, hiszen a nyilatkozatot legkésőbb november 20-ig lehet benyújtani – hívja fel a figyelmet a Mazars. Eddig a jogvesztő határidőig lehet beadni a kérelmet arra vonatkozón is, amennyiben új tag kívánna csatlakozni a csoporthoz. A csoportos társasági adózással a cégek összességében akár 15 milliárd forintot is megtakaríthatnak.

Tagi kölcsön: a cégfinanszírozás időzített bombája

TAO

Tulajdonosi körben a legelterjedtebb cégfinanszírozási forma jelenleg a tagi kölcsön. De sokan elfelejtik, akármennyire is egyszerű egy tagi kölcsön nyújtása, az több időzített bombát rejt magában – mint arra egy friss kúriai döntés is ráerősít. Szerencsére, létezik már kockázatmentesebb tőkejuttatási lehetőség is.

Magyarország is csatlakozott a minimumadó nemzetközi rendszeréhez

TAO

Mondjuk a 750 millió eurós éves bevételi határ miatt egyetlen magyar kkv-nek sem kell félnie attól, hogy globálisan (is) fogják adóztatni.

Közeledik hozzánk a globális minimumadó

TAO

Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése szerint a társasági adó kulcsa nem fog változni, továbbra is 9 százalékos marad. A globális adót célzott megoldással szedheti be Magyarország. Elérték azt is, hogy a valós gazdasági tevékenységet ne kelljen megadóztatni.

Példa a transzferár tervezésre és ellenőrzésre

TAO

A példában szereplő magyar vállalkozás („A” Kft.) szoftverfejlesztéssel foglalkozik, nincs kapcsolt vállalkozása. Fő megrendelője egy német társaság („Z” GmbH), melytől az elmúlt időszakban árbevételének 80-90%-át realizálta.

A tőkekivonási adóról

TAO

A tőkekivonási adó voltaképpen egy adóalap-növelő tétel a Tao. tv. értelmében, bár nem a „klasszikus” adóalap-növelő tételek közé (a Tao. tv. 8. §-ába) került be rendszertanilag.

A K+F tevékenységgel összefüggő fejlesztési adókedvezmény

TAO

Az adóalap-kedvezmények mellett egy olyan adókedvezményt nevesít a Tao. tv., amely a K+F tevékenységre vonatkozik, ez pedig a fejlesztési adókedvezmény egyik jogcíme. Az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás után [Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdés e) pont].

A K+F közvetlen költségei

TAO

A K+F tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségként csak olyan költségek vehetők figyelembe, amelyek bizonyítható módon, közvetlenül az adott tevékenységhez kapcsolódnak és megfelelő mutatók alapján a K+F tevékenységre feloszthatók.

A saját tevékenységi körben folytatott K+F fogalma

TAO

Az adózó saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzett K+F tevékenység alatt olyan tevékenységeket kell érteni, amelyeket az adózó saját elhatározásából, saját kezdeményezésére végez, és amelyeknek célja például az adózó saját termékeinek, szolgáltatásainak bővítése, megújítása, új eljárások, módszerek bevezetése, az alkalmazott munkafolyamatok egyszerűsítése, korszerűsítése vagy eredményességének javítás

A képzési költségek hatása a társasági adóalapra

TAO

Napjainkban számos fajta képzés elérhető, gondoljunk csak az OKJ-s képzésekre, a nyelvtanfolyamokra, posztgraduális képzésekre, vagy akár egy cég munkavállalói számára szervezett ügyfélkezelési, konfliktuskezelési tréningre. Mit tekintünk egyáltalán képzésnek a Tao. tv. alkalmazásában?

Szakképző iskolai tanulók foglalkoztatása és a társasági adó

TAO

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [a továbbiakban: Szkt.] hatálybalépése miatt 2020. január 1-jével módosultak a Tao. tv-nek a szakképzésben közreműködő adózók kedvezményeire vonatkozó szabályai. A módosítások az Szkt. által használt terminológiát vezették át a szakképzésben közreműködő adózónak járó, illetve a sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló továbbfoglalkoztatása esetén járó adóalap-csökkentő tételeken azzal, hogy a kedvezmények tartalmilag csak kis mértékben módosultak.

Itt a NAV útmutatója a transzferár adatbázisok használatához

TAO

Először adott ki konkrét ajánlásokat tartalmazó útmutatót Magyarországon a vállalati szintű adatokat tartalmazó transzferár adatbázisok használatához az Adóhatóság, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.

2023-ra jöhet a globális társasági minimumadó?

TAO

Turbulens időszaknak tekinthető a 2021-es év a nemzetközi adózás területén. Június elején a világ hét vezető ipari hatalma (G7) pénzügyminisztereinek találkozóján megállapodás született egy minimum 15 százalékos globális társasági minimumadó támogatásáról.

A globális minimumadóról egyeztetett az Adó-Tanácskozás

TAO

A globális minimumadóról egyeztetett az adószakma, az Adó-Tanácskozás online ülésén a résztvevők egyetértettek abban, hogy a 15 százalékos minimumadó bevezetése nemcsak Magyarország, hanem az egész Európai Unió versenyképességét veszélyeztetné - közölte Izer Norbert.

A kkv minősítés csapdái

TAO

Pályázati lehetőségek, vissza nem térítendő támogatások, kedvezményes hitelek, adókedvezmények, adómentességek, csak hogy néhányat említsünk azokból az előnyökből, amelyekért megéri kkv-nak lenni. Sokszor azonban csapdákat rejtő jogszabályok zegzugain keresztül kell végigmennie annak, aki meg akarja tudni magáról, hogy valóban kkv-e.


Vissza az előző oldalra