Hírek
TAO kategória hírei

A társaságiadó-előlegről rendelkező nyilatkozatot már online is be lehet nyújtani

TAO

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) elérhetők a 21RENDNY, 22RENDNY és a 23RENDNY nyomtatványok (Rendelkezés a 2021., 2022. és 2023. évre vonatkozóan a társaságiadó-előleg kedvezményezett célra történő felajánlásáról). A társaságiadó-előleg felajánlásáról rendelkező nyilatkozatok így közvetlenül a webes alkalmazásban is kitölthetők és benyújthatók.

A Tao. tv. szerinti értékcsökkenés meghatározásának elvei

TAO

Az értékcsökkenés társasági adóbeli meghatározásának szabályait a Tao. tv. 1. és 2. számú mellékletében találhatjuk meg. Ahhoz tehát, hogy a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csökkentő tételt ki tudjuk számítani, ismerni kell azokat az elveket, amelyeket az 1. számú melléklet lefektet, illetve a lehetséges amortizációs kulcsokat, amelyeket az 1. és a 2. számú mellékletben találhatunk meg.

Kiderült, mitől tartanak az adózásban a pénzügyi vezetők

TAO

Szigorúbb adóellenőrzésekre számítanak 2023-ban a hazai vállalatok, a legkockázatosabb területnek a transzferárazást tartják – mutat rá az EY Adókonferencia több mint 250 résztvevője körében készített felmérés. Az új szabályok mellett bizonytalan gazdasági helyzettel is szembesülő vállalkozásoknak azonban számos állami támogatás és adókedvezmény áll a rendelkezésére, hogy fenn tudják tartani versenyképességüket.

Társaságok tulajdonában álló járművekre vonatkozó szabályok

TAO

A Tao. törvény alapján a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek, ráfordításnak minősül a cégautó használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás.

A cégcsoportok most alapozhatják meg a 2023-as adóévet

TAO

A csoportos társaságiadó-alanyiság komoly adminisztratív tehercsökkenést, sőt adómegtakarítást jelenthet sok, belföldi kapcsolt vállalkozással dolgozó cégcsoport számára. A 2023-as adóévre vonatkozó kérelmeket november 20-ig kell benyújtani az adóhatósághoz. A döntés nem mindig egyszerű, a mérlegelésre csupán néhány hét maradt. A Mazars szerint azonban megfelelő szakértelemmel ez az idő elégséges lehet a megalapozott döntésre.

Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság választásának határideje

TAO

A csoportos társasági adóalanyiság legfontosabb előnyei az adminisztráció, illetve bizonyos esetekben a társaságiadó-fizetési kötelezettség csökkenése lehetnek. A november 20-i határidőt kell abban az esetben is figyelembe venni, ha egy már meglévő csoportos társasági adóalanyisághoz újabb tag kíván csatlakozni.

A munkavállalók mobilitását célzó juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények

TAO

Eltérő rendelkezés hiányában az adózó több jogcímen is igénybe veheti a mobilitási céllal összefüggő csökkentést, az azonban nem haladhatja meg a pozitív adózás előtti eredmény összegét, ez ugyanis az adóalap-kedvezmény korlátja.

Pályakezdő, munkanélküli, egyéb személy foglalkoztatásának kedvezménye társasági adóban

TAO

A korábban munkanélküli személy foglalkoztatásakor a csökkentő tétel akkor érvényesíthető, ha az alkalmazása óta, illetőleg az azt megelőző hat hónapban azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát az adózó rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazása előtti hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban.

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak szabálya társasági adóban

TAO

Meg kell növelnie az adózónak az adózás előtti eredményét, ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.

A tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés társasági adóban

TAO

Növeli az adóalapot – az adózó erre irányuló döntése esetén – az adóévben a tulajdoni részesedésre elszámolt, az adózás előtti eredmény terhére figyelembe vett értékvesztés összege.

Fókuszban az energiahatékonyság - Itt az ideje, hogy éljen az adókedvezménnyel

TAO

A mostani piaci környezetben a családok mellett a vállalatok életében is fokozottan előtérbe kerül az energiahatékonyság. Az alapvető termelési, működési költségek akár a többszörösére is növekedhetnek, ami sok cég esetében végzetes lehet, ha nem tudják a költségeket racionalizálni. Éppen ezért különösen aktuális a kérdés, hogy az energiahatékonyságra tekintettel milyen adókedvezményekkel lehet élni. A Mazars szakértői az érintett vállalatok részére összegyűjtötték a legfontosabb információkat.

A vállalatok gazdálkodási kihívásai a jelenlegi adózási környezetben

TAO

A legnagyobb kihívást a többszörösére nőtt energiaárak jelentik a vállalatoknak, mert a makrokörnyezet egyéb tényezői (infláció, kamatszintek, forintárfolyam) is elsősorban a drasztikus növekedés nyomán változnak. A gáz és a villany árának emelkedése egyes vállalatokat szinte térdre kényszerít, a cégek nagy része viszont a termékei és szolgáltatásai árába építi be ezeket drágulásokat

Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások kezelése társasági adóban

TAO

Az Szt. előírása szerint az adóhatósági ellenőrzéskor, illetve az önellenőrzéskor az ugyanazon évet érintő „eltérőségeket”, azaz a – bevételeket, költségeket, ráfordításokat, eredményt, saját  tőkét érintő – hibákat, hibahatásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy azok jelentős vagy nem jelentős összegűnek minősülnek-e.

 Korai fázisú vállalkozásban való részesedésszerzés kedvezménye

TAO

Adóalap-kedvezményre jogosult az az adózó, amely úgynevezett korai fázisú vállalkozásban részesedést szerez93. Korai fázisú vállalkozásnak a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló 331/2017. (XI.9.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy minősül, feltéve, hogy megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak és teljesülnek a Tao. tv. által előírt többletfeltételek is.

Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

TAO

Az adókedvezmény mértéke a hitel kamata. Az igénybe vett adókedvezmény összege állami támogatásnak minősül az irányadó közösségi rendelet alapján.

Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye társasági adóban

TAO

Az adózó adókedvezményt vehet igénybe az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósult élőzenei szolgáltatás ellenértéke, díja után

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye

TAO

Társasági adóban adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújításüzembe helyezése és üzemeltetése esetén.

A veszteségleírás szabályai társasági adóban

TAO

Ha az adóalap bármely adóévben negatív (veszteség), annak elhatárolt összegével az adózó a következő öt adóévben – meghatározott feltételekkel - döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét.

A társasági adó euróban vagy dollárban is megfizethető.

TAO

A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be.

Kamatráfordítás levonása tőkefinanszírozás után? Különleges adóalapcsökkentési lehetőség jelenhet meg a társasági adóban

TAO

Az Európai Bizottság nemrég publikált irányelv-tervezetének értelmében a tagállamoknak lehetőséget kellene biztosítaniuk a társasági adó rendszereikben arra, hogy az adózók egy vélelmezett kamatráfordítással csökkentsék adóalapjukat abban az esetben, ha kölcsönfinanszírozás helyett tőkejuttatásban részesülnek.


Vissza az előző oldalra