Lapszámok
2023 / 12

Tartalomjegyzék

2023 / 12 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Előzetes a 2024 évi adóváltozásokból ● KKV szektor ● Borászati termékek ● e-Nyugta szabályok
Különadók ● Egyéni vállalkozókat érintő várható változások ● e-Áfa 2024-ban ● Önadózó előfizetői szolgáltatások 2024

Tovább a cikkhez

Választási lehetőségek adónemek között és egyes adónemeken belül 4

Adózási szempontból december – fő szabály szerint – az egyes adónemek közötti és adónemeken belüli választás hónapja. Cikkemben a társaságok és egyéni vállalkozók számára az adótörvények által biztosított jövedelem-adózási módok feltételrendszere, a speciálisnak nevezhető adónemek főbb szabályai és a választás során mérlegelendő szempontok kerülnek ismertetésre. Kitérek az Áfa törvény szerinti választási lehetőségekre.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Társasházak, lakásszövetkezetek áfa státusza 14

Amikor a lakásszövetkezet a tagjainak végez szolgáltatást vagy terméket értékesít, akkor áfa adótárgy keletkezik és beáll az adófizetési kötelezettség. Amíg a társasházak esetében a tagok felé történő értékesítés nem adótárgy, addig a lakásszövetkezetek értékesítései a tagok felé adótárgynak minősülnek, a tag és a szövetkezet elkülönült jogalanyisága okán.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Zárlati feladatok év végén, időbeli elhatárolások 15

A naptári év szerinti üzleti évet alkalmazó gazdálkodók számára hamarosan véget ér egy üzleti év. Jelen cikkben az évről-évre ismétlődő, szokásos zárási feladatok ismertetése helyett olyan beszámolási kérdéseket vázolunk fel, amelyek a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezet szempontjából relevánsak lehetnek a számviteli beszámoló összeállításához.

Tovább a cikkhez

Civil szervezetek zárlati feladatai 19

Egy civil szervezet könyvelése nagyon szerteágazó,  sok feltétele teljesítése  függ a könyvelés adataitól, egy-egy szervezet életét, mindennapjait nagyban befolyásolja a beszámoló és az ebből eredő közhasznú státusz léte vagy nem léte. Ebben a szerteágazó szabályrendszerben a gazdasági szakembereknek, könyvelőknek együtt kell tudni dolgozni a civil szervezet vezetésével, ellenkező esetben a számviteli kimutatások, és ezen keresztül akár a közhasznú jogállás mutatói nem a valóságot fogják tükrözni. Az év végi záráshoz ajánljuk a következő írásunkat.

Tovább a cikkhez

Hitelfelvételi költségek számviteli kezelése 24

A Hitelfelvételi költségek számviteli kezelésére vonatkozó követelményeket a KKV IFRS 20. szakasza tartalmazza, összhangban az Alapvető pénzügyi instrumentumok és a Lízingek szakaszok előírásaival A szakasz megkülönbözteti a hitelfelvételi költségeket az egyéb költségektől, meghatározza, hogy mikor és hogyan kell azokat elszámolni, illetve bemutatni a pénzügyi kimutatásokban. A cikk példákon keresztül értelmezi az elszámolásra vonatkozó követelményeket.

Tovább a cikkhez

SZJA

Egyéni vállalkozók év végi feladatai 29

Ezen írás célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre.

Tovább a cikkhez

A munkavállalók részére biztosítható egészségügyi jellegű juttatások 35

Cikkünk a munkáltatók által biztosítható egészségügyi jellegű juttatások rendszerének személyi jövedelemadó kötelezettségét kívánja bemutatni, melyben kitérünk a különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, menedzserszűrések kérdéskörére is.

Tovább a cikkhez

Influenszerek adózása – Szja, Szocho 39

Írásunkban a leginkább a közösségi médiában működő és bevételt szerző befolyásoló véleményvezérek  személyi jövedelemadó, (Szja) járulék és szociális hozzájárulási adó (Szocho) kötelezettségeit térképezzük fel. Külön írásban foglalkozunk az áfa kötelezettségekkel.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Új, SZÜF-ös nyomtatványok az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban 46

2024. január 1-jétől megújulnak azok a nyomtatványok, melyeken az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait lehet igényelni. Legfontosabb ezek közül a társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók által eddig használt ÁNYK alapú „Foglalkoztatói Igazolás” elnevezésű nyomtatvány mely lecserélésre, és adattartalmában megújításra kerül. Cikkünkben ezen nyomtatvány újdonságait járjuk körül, hiszen ez az év elejétől minden foglalkoztatót érint. Kinek, mikor, hol és hogyan kell benyújtani.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Őstermelők a helyi iparűzési adó alatt 51

Mezőgazdasági őstermelők, családi gazdaság tagjai és családi mezőgazdasági társaság helyi iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségei és jogosultságai. A következő cikk a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága tagjai, illetve a családi mezőgazdasági társaság iparűzési adóval összefüggő eljárási kötelezettségei és jogosultságai tekintetében nyújt a jogalkalmazáshoz támpontokat a 2023. november 1-jén hatályos jogszabályok értelmezése révén, néhány példán keresztül.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Évzáró munkaügyi teendők egy különös feladattal 59

Rendhagyó módon az új minimálbér és a garantált bérminimum már 2023 december 1-én életbe lép, nem várt külön feladatokat adva könyvelőknek, bérszámfejtőknek, és a programozóknak. Foglalkozunk a munkaidőkerettel kapcsolatos elszámolás és ennek szükségszerű bérvonzatával, valamint a munkaszüneti napi foglalkoztatás lehetőségével, figyelemmel arra, hogy az esztendő vége egyben egyik legfontosabb ünnepének eljöttét is jelenti. A szabadság kiadásával kapcsolatos év végi teendőket külön cikkben mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

Szabadság-kérdések és gyakorlatias válaszok 62

A szabadság kiadásának szabályai ● A pótszabadság ● Szabadság a próbaidő alatt ● A szabadság nyilvántartása ● Mi a helyzet. ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg? ●  Apasági szabadság ● Szülői szabadság ● Betegszabadság ● Igazolt, fizetett távollétek ● Mi a teendő a 2023-ban megmaradt szabadság napjaival, ha a munkáltató nem tudta kiadni azokat a munkavállaló részére? ● A megmaradt szabadságot ki lehet fizetni, átvihető a következő évre, vagy „elveszik”?

Tovább a cikkhez

2023 / 12 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.