Hírek
EGYÉB ADÓK kategória hírei

A kata és az őstermelés

EGYÉB ADÓK

A katás egyéni vállalkozó az tevékenysége mellett végzett őstermelői tevékenységére – ha arra jogosult – az átalányadózás szabályait is alkalmazhatja.

Csomagolószerek környezetvédelmi termékdíja

EGYÉB ADÓK

Összetett vagy társított csomagolószer ●  Újrahasználható csomagolószer ● Külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer

Az innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre

EGYÉB ADÓK

Azon adózók is a hatálya alá tartoznak – így innovációs járulékfizetési kötelezettségük is fennállhat –, amelyek éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint állítják össze.

Mi nem minősül bevételnek kata alatt?

EGYÉB ADÓK

Kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó vállalkozások esetében kiemelt jelentősége van annak, hogy milyen pénzügyi tételek nem számítanak bevételnek, tehát mi nem számít bele a 40%-os adó alapjába

Áttérés a kisvállalati adózásra a társasági adó alól

EGYÉB ADÓK

A kisvállalati adózásra való áttérés egyedi mérlegelést igényel. Javasolt megvizsgálni az áttérés lehetőségét azon jogosult vállalkozásoknál, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

Kinek kell kiskereskedelmi adót fizetnie?

EGYÉB ADÓK

A TEÁOR-kódok az adóköteles tevékenységek azonosítását segítik. Az adókötelezettség megállapításánál a ténylegesen végzett tevékenységnek van jelentősége. Így attól függetlenül, hogy a személy vagy szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységei között szerepel-e, illetve, hogy az adott tevékenység főtevékenység-e, alanya lehet a kiskereskedelmi adónak.

Még nem késő élni az 1 százalékos iparűzési adó lehetőségével

EGYÉB ADÓK

Azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is lehetőségük van az 1 százalékos mértékű iparűzési adóra, amelyek nem nyilatkoztak erről 2021. vagy 2022. február 25-ig - hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group tanácsadó cég közleményében.

A gépjárműadóról szóló értesítések érkezésére figyelmeztet a NAV

EGYÉB ADÓK

Határozatot azok kapnak a NAV-tól, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk. Akiknek az adója nem változik, emlékeztető értesítést kapnak. A gépjárműadó első részletét március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell befizetni. Ha valaki elmulasztja a határidőket, késedelmi pótlékra számíthat.

Mikor nem kell a termékdíjat megfizetni?

EGYÉB ADÓK

Nyilatkozattétel – a termékdíjat nem kell megfizetni •  Nem minősül forgalomba hozatalnak •  Egyéb esetek, amikor nincs termékdíj-kötelezettség

Ki kötelezett környezetvédelmi termékdíj fizetésére?

EGYÉB ADÓK

Főszabály szerint a termékdíj alanya: • a termék első belföldi forgalomba hozója, • saját célú felhasználója vagy • készletre vevője. Speciális esetben kötelezett: bérgyártásnál a bérgyártató, külföldi csomagolásnál az első belföldi forgalomba hozója, lebontott csomagolási hulladék első belföldi birtokosa, belföldi előállítású egyéb kőolajterméknél az első belföldi forgalomba hozó első vevője vagy az átvállaló.

2021. évre vonatkozóan nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást

EGYÉB ADÓK

A 2021. december 31-éig érvényes veszélyhelyzeti adózási könnyítési szabály[1] alapján 2022. február 25-én nincs teendő az – áfabevallási időszakkal megegyezően – éves időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallásával és megfizetésével. Legközelebb majd a 2022. évre vonatkozóan kell turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallani és megfizetni 2023. február 27-ei határidővel.

Az adóhatóság kisadózási formákhoz kapcsolódó tevékenységeit vizsgálta a számvevőszék

EGYÉB ADÓK

A számvevőszék a most lezárult ellenőrzése keretében megállapította, hogy a NAV szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései, valamint a hátralékok kezelése során. A területnek mind a törvényi környezet által meghatározott szabályozottsága, mind a szabályozottságnak megfelelő alapvető eljárásrendje kielégítő.

Illetékmentesség családi otthonteremtési kedvezményhez (csok)

EGYÉB ADÓK

A hatályban lévő törvény alapján az illeték mértéke a vásárolt ingatlan árának 4 százaléka, amit a vevő köteles megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ha a lakásvásárló megigényli a csokot, 2021 elejétől ezáltal mentesül az illeték terhe alól.

HIPA - Fontos adózási határidő közeleg a KKV-knak

EGYÉB ADÓK

A mikro-, kis- és középvállalkozások a 2022-es adóévben is jogosultak arra a helyi iparűzésiadó-kedvezményre, amely 1%-ban maximalizálja a helyi iparűzési adó mértékét. A kedvezményre azon KKV-k jogosultak, amelyek árbevétele vagy mérlegfőösszege a konszolidált beszámoló szintjén nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez

EGYÉB ADÓK

Már SMS-ben is kérhet csekket a gépjárműadó befizetéséhez, aki természetes személyként így szeretné fizetni a március 15-ig esedékes adója első részletét - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szolgáltatást csak olyan magánszemélyek vehetik igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek.

Rehabilitációs foglalkoztatás tapasztalatok

EGYÉB ADÓK

A munkaadók a foglalkozási rehabilitáció elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelesek, ha az általuk foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma meghaladja a 25-öt, és a megváltozott munkaképességűek létszáma nem éri el ennek az 5 százalékát. Ha egy 26 fős cégnél ez a kötelező foglalkoztatási szint 1,3, míg egy 250 fős cégnél már 13 dolgozó, azaz a kisebb vállalkozások könnyebben elérhetik azt a foglalkoztatotti arányt, aminél már mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás alól.

NAV: érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos iratok

EGYÉB ADÓK

Idén is az adóhatóságtól érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, határozatok a fizetésre kötelezettekhez vagy képviselőjükhöz; az adó első részletét március 15-ig, a másodikat szeptember 15-ig kell befizetni

Helyi iparűzési csökkentés 2022 - és további írások az Önadózó februári számában

EGYÉB ADÓK

Cafeteria 2022 ● A KKV-k 2021-2022. évi helyi iparűzési adójának csökkenése ● Ellenérték nélküli ügyletek ● Projektelszámolások számviteli szabályai ● Az adóvisszatérítés, a családi kedvezmény és az adóról való rendelkezés ● A szemüvegjuttatás adókötelezettsége ● Termőföld bérbeadása, feles bérletek ● Bérpótlékok alkalmazása a gyakorlatban ● A környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetése ● Képviselet a vámeljárásban ● Aktuális pénzmosás elleni és tényleges tulajdonosi feladatok ● Agrárgazdaságok átadása és adózása ● Előfizetés az Önadózó 2022. évi csomagjára: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

Újdonságok a katások bevallási szabályaiban

EGYÉB ADÓK

A kisadózó vállalkozásnak változatlanul 2022. február 25-éig kell a 21KATA-nyomtatványt benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), változtak ugyanakkor egyes adófizetési és adatszolgáltatási szabályok. A 21KATA az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással idén is egyszerűen kitölthető és beküldhető.

A katásoknak az ONYA-val a legegyszerűbb a bevételi nyilatkozat beadása

EGYÉB ADÓK

A 21KATA nyomtatványt február 25-ig kell eljuttatni az adóhivatalhoz.  Az ONYA-ban a katások jelentős része mindössze három adat megadásával - időszak, hónapok száma és elért bevétel - online teljesítheti a tavalyról szóló elszámolást.


Vissza az előző oldalra