Rehabilitációs hozzájárulás: hogyan kell megállapítani a létszámot?

Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: rehabilitációs hozzájárulás


Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatója szerinti, tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. 

A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

A munkaadó foglalkoztatotti létszámának megállapításakor nem kell figyelembe venni
- a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
- az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
- az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót,
- a munka törvénykönyve alapján más munkáltatónál átmeneti munkát végző munkavállalót,
- a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állományú katonát,
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

A munkaadó foglalkoztatotti létszámának, illetve az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának megállapításakor a több munkáltatónál munkaviszonyban lévő
- munkavállalót a foglalkoztatottak létszámánál,
- megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek létszámánál
az Art. szerint az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltatónál kell figyelembe venni.

Munkaerő-kölcsönzéskor a kölcsönzött munkavállalót
- a kölcsönvevőnél vagy
- ha erről a kölcsönvevőnek nyilatkozik, akkor a kölcsönbeadónál kell a statisztikai létszám számításánál figyelembe venni.

A létszám megállapításakor a megváltozott munkaképességű személyek számához hozzá kell számítani azokat a személyeket is – legutoljára a 23. életévük betöltéséneknaptári évében – akik
- a köznevelési intézményben sajátos nevelési igényű gyermeknek vagy
- felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint – fogyatékossággal élő hallgatónak
minősültek.

A megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik – tehát a létszámba a következők szerint beleszámítandó – az a személy is, aki a munkaszerződése szerint rehabilitációs mentori tevékenységet lát el, és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

A kötelező 5 százalékos foglalkoztatási szintbe tehát beszámítható az a munkavállaló is, aki
- mentori tevékenységet lát el napi négy órát elérő munkaidőben a foglalkoztatónál, valamint
- a köznevelésben sajátos nevelési igényű gyermeknek, vagy felsőoktatási intézményben fogyatékossággal élő hallgatónak minősült munkavállalót,  életéve betöltésének naptári évéig.

A mentornak fontos szerepe van a fogyatékos, a megváltozott munkaképességű személy munkahelyi beilleszkedésében és a munkaerőpiacon való megmaradásában, ezért teszi lehetővé a módosítás a mentorok beszámítását a kötelező foglalkoztatási szintbe, ösztönözve a munkáltatókat alkalmazásukra. A beszámítható mentori létszám attól függ, hány fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat az adott munkáltató. 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra