Elektronikus kapcsolattartás az adóztatásban - és további írások az Önadózó szeptemberi számában

Forrás: Önadózó

Célegyenesben az áfabevallási tervezetek kiajánlása ● Mikor robbannak a könyvelési díjak? ● Áfa visszatéríttetés külföldről ● Külföldi utas felé történő adómentes értékesítés (termékexport) ● Kapcsot vállalkozásnak minősülnek-e az alapkezelők? ● Transzferár esettanulmány ● Civil szervezetek számviteli sajátosságai ● Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének adózási következményei ● Csapatépítés – tréning, szórakozás, üzleti esemény összefüggései az Szja törvényben ● A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem ● Az iskolakezdésre tekintettel biztosítható juttatások adókötelezettsége ● A szövetkezetek új formája: a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete ● A BIREG (bilaterális regisztráció) szabályai ● Elektronikus kapcsolattartás az adóztatásban ● A foglalkoztatás felügyelete (3. rész) ● A kényszertörlési eljárás szabályainak változása ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 9-12. hóra 8.232,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

CÉLEGYENESBEN AZ ÁFABEVALLÁSI TERVEZETEK KIAJÁNLÁSA

Idén ősszel a havi bevallók már élesben tesztelhetik is a rendszert, mintegy 200 ezer vállalkozás november 12-étől elérheti online az októberi időszakra vonatkozó bevallási tervezetét. A sikeres debütálás nélkülözhetetlen szereplői lesznek a könyvelők, az adótanácsadók

MIKOR ROBBANNAK A KÖNYVELÉSI DÍJAK?

Idén tavasszal három olyan eset történt velem, hogy újra kellett értékelnem a könyvelési szakma helyzetéről kialakított képemet. Nézzük, milyen impulzusok értek, amelyek alapján a könyvelési díjak drasztikus emelkedésére számítok:

ÁFA VISSZATÉRÍTTETÉS KÜLFÖLDRŐL

2021. évben is szeptember 30-ig van lehetőségük a belföldi adóalanyoknak arra, hogy a tavalyi év során az EU más tagállamában, illetve néhány harmadik államban jogszerűen felszámított helyi áfát visszatéríttetési eljárás keretében visszaigényeljék. E cikkben röviden összefoglalom a visszatéríttetési eljárás mentét, részletszabályait.

KÜLFÖLDI UTAS FELÉ TÖRTÉNŐ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS (TERMÉKEXPORT) 

Az adómentes termékexportnak egy különös formája, amikor a harmadik országbeli magánszemély a belföldön megvásárolt árut, az útipoggyászának részeként szállítja ki harmadik  országba és nem kerül sor az exporttal kapcsolatos kiviteli eljárás lefolytatására.  Az adóvisszatérítés keretében történő mentesség esetén a következő eljárást kell alkalmazni.

KAPCSOT VÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLNEK-E AZ ALAPKEZELŐK, A KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKEALAPOK, ILLETVE EZEK BEFEKTETÉSEI?

A kockázati- és magántőkealapok terjedése révén számos izgalmas számviteli és adózási kérdés kerül ügyfeleim látókörébe. Ezek közül is a legérdekesebb, és a legtöbb kalandot tartogató kérdéskör a Tao. szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyok megítélése, amelyet egy példán keresztül szeretnék megvilágítani.

TRANSZFERÁR ESETTANULMÁNY: ADÓHATÓSÁGI BECSLÉS ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI EGY TRANSZFERÁR ÜGYBEN

Az alább ismertetendő ügyben az ügyleti nettó nyereség módszertan alkalmazásához szükséges szegmentált eredménykimutatás és jövedelmezőség adatainak becslését végezte el az adóhatóság, melyet adózó nem fogadott el. Bár az ügy nem zárult le megnyugtató formában, hiszen a Kúria az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította, mégis tanulságos az ügy részleteinek megismerése, illetve érdemes az ügy folytatását is nyomon követni a jövőben.

CIVIL SZERVEZETEK SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI

Könyvvezetés ● Beszámolási formák ● Mérlegképes könyvelő alkalmazása ● Könyvvizsgálat ● Közzététel ● Számviteli szabályzatok ● Jellemző bevételek és költségek ● Költségelszámolás, elhatárolás ● Támogatások elszámolása ● Természetben kapott adományok könyvelése ● Ingatlan hasznosítás ● 1 százalék  ● Társasági adó kérdések

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉNEK ADÓZÁSI KÖVETKEZMÉNYEI 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és újrakezdése is bejelentési kötelezettséggel jár, továbbá a szüneteltetésre tekintettel számos speciális rendelkezésre kell figyelemmel lenni az adózással kapcsolatos törvények alkalmazásakor. Ezeket vesszük számba alábbi írásunkban. 

CSAPATÉPÍTÉS – TRÉNING, SZÓRAKOZÁS, ÜZLETI ESEMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ SZJA TÖRVÉNYBEN

Írásunkban az adózási szempontokat szem előtt tartva gyakorlati megközelítésben tekintjük át mi a különbség a csapatépítő tréning, csapatépítő program, és egy csapat tevékenységével összefüggő reprezentációs esemény között. 

A KRIPTOESZKÖZZEL VÉGREHAJTOTT ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

2022. január 1-jétől a hatályos szabályoknál jelentősen kedvezőbb rendelkezések lépnek hatályba a kriptovalutákkal kapcsolatosan elért hozam adózása kapcsán. Cikkünk az új típusú tőkejövedelem kategória szabályozását kívánja bemutatni.

AZ ISKOLAKEZDÉSRE TEKINTETTEL BIZTOSÍTHATÓ JUTTATÁSOK ADÓKÖTELEZETTSÉGE

Írásunkban az iskolakezdési időszakban biztosított leggyakoribb juttatások adókötelezettségét mutatjuk be.

A SZÖVETKEZETEK ÚJ FORMÁJA: A KISGYERMEKKEL OTTHON LÉVŐK SZÖVETKEZETE

Cikkünkben bemutatjuk a szövetkezetek legújabb formájára, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére vonatkozó szabályozást, különös tekintettel a foglalkoztatási aspektusokra, a társadalombiztosítási összefüggésekre, valamint a kapcsolódó adó- és járulékfizetési szabályokra.

A BIREG (BILATERÁLIS REGISZTRÁCIÓ) SZABÁLYAI

A BIREG kötelezettség a multi-/bilaterális, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozókra, valamint az ilyen fuvarozásban érintett magyarországi fel/lerakóhelyekre terjed ki. Ismertetjük az alapvető tudnivalókat.

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS AZ ADÓZTATÁSBAN

2018. óta általánossá vált az elektronikus ügyintézés az adóztatásban. Ugyanakkor vannak kivételek is. Érdemes újból áttekinteni, mely adózók kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra és milyen ügyekben.

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETE (3. RÉSZ)

Írásunk zárórészében bemutatjuk, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként milyen közigazgatási intézkedéseket hozhat a hatóság. Megtudható, közigazgatási szankcióként mely esetben tiltható meg a további foglalkoztatás. Ezt követően a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételeit vizsgáljuk, és mindennek adminisztratív vonatkozását: a megfelelés igazolását. Megnyitjuk a hatósági honlapot, megismerve annak tartalmát, végezetül a magyar foglalkoztatás-felügyeleti hatóság nemzetközi feladatai foglalkozunk. Mindennek a hátterében a más tagállamba kiküldött munkavállalók foglalkoztatási feltételeire vonatkozó uniós szabályok betartása – vagy inkább betartatása és a jogsértés büntetése áll.

A KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

A cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárás szabályai 2021. július 1. napjától lényegesen megváltoztak. A 2006. évi V. törvénybe (a továbbiakban: Ctv.) ágyazott joganyag liberalizációja ugyan első olvasásra kedvezőnek tűnik, de, mint mondani szokták: „Az ördög a részletekben lakik.”  Az immár visszafordítható cégeljárás továbbra is súlyos jogkövetkezményt rejt a vezető tisztségviselők és a (meghatározott) tagok eltiltása körében, továbbá lényegesen gyakoribb lesz a korábbiaknál a felszámolási eljárásba való átmenet. Írásunk a megváltozott joganyag értelmezéséhez, rendszerezéséhez ad segítséget.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra