Ellenőrizze mérlegképes kreditjeit és hogy az Önadózó Fiókban ehhez megadta-e személyes adatait?

Forrás: Önadózó

Címkék: mérlegképes könyvelők, kötelező továbbképzés


Kérjük azon előfizetőinket, akik az Önadózó Fórum tagság után járó 2 mérlegképes kreditet a 2019-es továbbképzési évre igénybe kívánják venni, a www.onadozo.hu címen elérhető Önadózó Fiókban ellenőrizzék, megadták-e a személyes adataikat, illetve egyáltalán van-e regisztrációjuk?

Az Önadózó előfizetéshez kapcsolódó mérlegképes kreditek szabályai

Előre kell bocsátani, hogy ezek a krediteket csak mérlegképes kömnyvelők tudják igénybe venni - adótanácsadók, adószakértők, könyvvizsgálók esetében nincs ilyen lehetőséget tartalmazó jogszabály.

Az alábbiak a 2019-es továbbképzési évre vonatkoznak.

2 kredit a szakmai szervezeti tagságért

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – un. szakmai szervezet tagjaként - jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni. Ilyen szakmai szervezet az Önadózó Fórum, amelyhez előfizetőként a www.onadozo.hu oldalon kell regisztrálni. 

A jogszabály szerint a szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

Ezen kreditről  a szakmai szervezet, igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a PM-nek az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.   

Ezért szükséges, hogy előfizetőink ellenőrizzék, hiánytalanul megadták-e személyes adataikat.

További 2 kredit az Önadózó újság előfizetéséért

Ha a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely, a rendelet szerint  kreditpontra minősített - papír alapú vagy elektronikus - kiadványt vásárol, továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja.

Ez év közben, a vásárlást, előfizetést követően is megtehető.  A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el, ha az a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását.

Az Önadózó újság előfizetése után is jár a 2 kreditpont, ezt a 2019. évi keltű előfizetési számlánkkal lehet igénybe venni a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu oldal Kiadványok regisztrációja menüje alkalmazásával.

Ezt a regisztrációt javasoljuk minél előbb, még ebben az évben elvégezni. 

A kiadvány regisztrációja során a regisztrációt a mérlegképes könyvelő a maga személyére végzi, tehát a saját nevét, regisztrációs számát, és adatait adja meg, és feltölti az előfizetési, vagy vásárlási számlát. Ez a számla nem feltétlenül a mérlegképes könyvelő nevére kell, hogy szóljon, céges, intézményi előfizetők, vásárlók esetében a számla értelemszerűen a cég, intézmény nevére szól. Ezt a számlát használhatja fel a kreditje igazolására az előfizető, vásárló cég 3 mérlegképes alkalmazottja. A számlának már nem kötelező tartalmi eleme az azt felhasználó mérlegképes könyvelő nevének feltüntetése, és a kiadónak a kiadvány-kreditről nem is kell igazolást kiállítania.

***

Kérdés, észrevétel esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat:

telefonon: 30 158 8787

e-mailben: info@onadozo.hu 

weben: https://www.onadozo.hu/irjon-nekunk-3

MIÉRT FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA? 

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra