Előzetes az Önadózó áprilisi számából - az újság és a cikkek elektronikusan is olvashatók!

Forrás: Önadózó

Vész-veszélyhelyzeti forgatókönyvek ★ Lehetséges munkajogi intézkedések ★ NAV fizetési kedvezmények ★ Küszöbön az online számla adatszolgáltatás kibővítése. Hogyan számlázzunk július 1-től? ★ Egy kattintás és kész az új pénzmosás elleni belső szabályzat – Önadózó előfizetőknek ★ Összefoglaló a behajthatatlan követelés miatti áfa csökkentés szabályairól ★ Kis- és középvállalkozások méret szerinti besorolása ★ IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása Esetpélda ★ Idényjellegű foglalkoztatás ★ Az ingó vagyontárgyak értékesítése ★ 2020 márciusi változások a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapítására irányuló eljárásokban ★ Ha még nem Önadózó előfizető, ez jó alkalom arra, hogy előfizessen: Önadózó előfizetés áprilistól decemberig 17.995,-Ft. https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ Figyelem! Az újság és a cikkek természetesen elektronikusan is olvashatók!

VÉSZ-VESZÉLYHELYZETI FORGATÓKÖNYVEK KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

Mi ez az őrület és meddig fog ez tartani? Mi lesz addig? Mit lehet tenni ebben a hirtelen ránkszakadt vész-veszélykorszakban? Bemutatjuk az azonnal intézkedésekről szóló kormányrendeletet, a fizetési könnyítések szabályait, az egyéni vállalkozók szünetelésének szabályait, a csődvédelem lehetőségeit. De meglehet, a fizetésképtelenség, felszámolás szabályaival is tisztában kell lennünk. Már az is kérdés, hogyan a taggyűlés / közgyűlés hogyan fogadja el a számviteli beszámolókat?

LEHETSÉGES MUNKAJOGI INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET MUNKÁLTATÓI KEZELÉSÉREÍrásunk áttekinti, hogy a világjárvánnyá vált koronavírus által okozott  veszélyhelyzetben a Munka törvénykönyvében milyen recepteket találunk a munkaviszonyok életben tartására, a munkáltatói és munkavállalói érdekek figyelembe vételére.

NAV FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK, MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELMEK   ELŐTERJESZTÉSE A JÁRVÁNYHELYZETRE TEKINTETTEL

Az alábbiakban a NAV tájékoztatói alapján összefoglaljuk a vállalkozások, magánszemélyek által az adóhatóság részére előterjeszthető méltányossági kérelmek szabályait. ★  Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei ★ Végrehajtási eljárás felfüggesztésének kérelmezése ★ Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye  ★ Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

HOME OFFICE - HOGYAN VEZESSÜK A CÉGET, HA MINDEN MUNKATÁRS OTTHONRÓL DOLGOZIK?

A járvány itt van, és ezzel nemcsak együtt kell élni, hanem valamilyen módon kezelni is kell, és arra is kell gondolni, hogy a válság után is lesz élet, és élni kell, most is, meg később is. Most egyetlen dologra fókuszálunk, az otthoni munkavégzésre és kapcsolattartásra.

KÜSZÖBÖN AZ ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS KIBŐVÍTÉSE. HOGYAN SZÁMLÁZZUNK JÚLIUS 1-TŐL? 

Hacsak a koronavírus-járvány miatt el nem halasztják - a felkészülési idő lassan lejár, van még két hónap a cselekvésre. A kisvállalkozások, alanyi adómentesek, katás vállalkozások leginkább azok, amelyeket most ér el az online számla adatszolgáltatás kiterjesztése. Új alapokra kell helyezni a számlázási ügyvitelt, konkrétan már nem halasztható tovább a régi típusú számlázó programok lecserélése. De mire váltsunk?  Írásunkban bemutatjuk, hogyan változnak a nyugtaadás, a számlázás szabályai 2020 július 1-től? Milyen számlázási megoldásokat lehet alkalmazni? Ha maradunk a kézi számlázásnál, hogy teljesíthető manuálisan az online számla adatszolgáltatás? Milyen számlázó programot használjunk? Hogyan kössük be a számlázó programot a NAV adatszolgáltatásba? Bemutatjuk a legnépszerűbb online számlázó programokat, köztük a NAV Online Számlázót is, előnyeivel, hátrányaival együtt.  E cikket szerkeszthető formátumban elérhetővé tesszük előfizetőinknek, az Önadózó honlap Online / Segédletek menüjében és minden szerzői jogi kötöttség nélkül felhasználhatják a cégvezetés, munkatársak, ügyfelek tájékoztatására.

ÚJ PÉNZMOSÁS ELLENI BELSŐ SZABÁLYZAT AZ ÖNADÓZÓTÓL– ÉS EGYÉB AKTUÁLIS FELADATOK

Meglehet, a koronavírus-járvány ezt is háttérbe szorítja, de azért áprilisban könyvviteli, adótanácsadó, ingatlanos és más szolgáltatóknak van egy elvégzendő feladatuk:  a pénzmosás elleni törvény módosítása folytán április 9-ig új belső szabályzatot kell készíteniük. Ehhez a NAV közzé is tette a típusszabályzatokat. Cikkünkben összefoglaljuk a szolgáltatók belső szabályzattal kapcsolatos teendőit, az Önadózó előfizetők munkáját pedig egy komplett pénzmosás elleni csomaggal segítjük, amely tartalmaz egy kidolgozott belső szabályzatot, belső kockázatértékelést és oktatási segédletet is. Letölthető a www.onadozo.hu oldalról.  Innentől Önnek – ha előfizetőnk -  már gyakorlatilag egy kattintás, és készen is van az új szabályzata

ÖSSZEFOGLALÓ A BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS MIATTI ÁFA CSÖKKENTÉS SZABÁLYAIRÓL

Az Áfa törvény 2020. január 1-jétől lehetőséget biztosít a véglegesen behajthatatlanná váló követelések adóalapjának utólagos csökkentésére. Főszabály szerint a hatályba lépés után teljesülő ügyletek esetében alkalmazható, Átmeneti szabály rögzíti, hogy az új rendelkezések azokban az esetekben is alkalmazhatóak, amikor a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja 2020. január 1. napját megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik.

A LAKÓINGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSEK ÁFA VONZATA 2020

2020-tól kezdődően fő szabály szerint az új lakásokat méretüktől függetlenül 27%-os adókulccsal kell értékesíteni. Azon értékesítésre alkalmazandó az általános adókulcs, amely értékesítésnek a teljesítési időpontja 2020-ra esik. Azonban az átmeneti szabály szerint azon ingatlanokat, amelyek már 2018.11.01. előtt végleges építési engedéllyel rendelkeztek, vagy családi házak esetében addig megkezdődött (feltöltött építési napló, és egy megkezdett munkafázis) az építkezés még 2023 december 31-ig 5%-os adókulccsal lehet értékesíteni.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MÉRET SZERINTI BESOROLÁSA

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] bizonyos adóalap- és adókedvezményeket csak a kis- és középvállalkozások [kkv] számára biztosít, ebből adódóan fontos az, hogy a kedvezményekkel élni kívánó adózók megfelelően határozzák meg a vállalkozási méretüket. A vállalkozások méret szerinti besorolása első „látásra” egyszerűnek tűnhet, ugyanakkor ez egy elég összetett feladat. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget különböző példák bemutatásával.

IAS1 PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK PREZENTÁLÁSA - ESETPÉLDA: A PÉNZÜGYI HELYZETKIMUTATÁS ÉS AZ ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A cikkben esetpéldán keresztül – egy vállalkozás főkönyvi kivonatát alapul véve - mutatjuk be a Pénzügyi helyzetkimutatás és az Átfogó eredménykimutatás összeállítását az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard szerint. Rámutatunk a Pénzügyi kimutatás-részek összeállításához kapcsolódó legfontosabb standard-előírásokra: a számviteli alapelvek érvényesülésére, a kötelező és alapvető tartalmi felépítésre és közzétételi kötelezettségre.  

AZ IDÉNYJELLEGŰ FOGLALKOZTATÁS SZABÁLYAI ÉS AZ ABBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM BEVALLÁSA

Cikkünkben bemutatjuk az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait és kitérünk arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet mikor kell a személyi jövedelemadó-bevallásban szerepeltetni.

AZ INGÓ VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Cikkünk bemutatja az ingó vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatos adózási szabályokat, kitérve a gazdasági tevékenység, illetve nem gazdasági tevékenyég keretében megvalósuló ingóértékesítés adókötelezettségére, továbbá bemutatja az ingóértékesítés speciális eseteit is.

MÁRCIUSI VÁLTOZÁSOK A PÉNZBELI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁSOKBAN

2020 március 1-jétől igen jelentős szervezeti változásokra került sor a kormányhivatalokban, amely változások érintették a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapításával foglalkozó szakterületet is. E mellett alapvetően átalakultak a biztosítottak által igénybe vehető jogorvoslati formák. 2020. április 1-jétől pedig újabb változásokra kerül sor, amelyek a közigazgatási perekben eljáró bíróságokat érintik.

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra