Meghatározott járulékalap alkalmazása a gyakorlatban - és további írások az Önadózó októberi számában

Forrás: Önadózó

Összefoglaló a jogszabályváltozásokról ★ Gondolatok a vadászattal kapcsolatos egyes áfa szabályokról ★ Elektromos gépjármű kedvezmények Tao-ban ★ Mérlegen kívüli tételek a számvitelben ★ Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai II. ★ Elhunyt egyéni vállalkozó utáni adókötelezettségek ★ Ingatlan bérbeadás adózása ★ Aktuális járulék és szociális hozzájárulási adó kérdések ★ Meghatározott járulékalap alkalmazása a gyakorlatban – ügyvezető, munkavállaló és többes jogviszony esetén ★ A civil szervezetek jogutód nélküli megszűnése ★ Civil szervezetek a számvitel tengerén II.★ Ha még nem Önadózó előfizető, ez jó alkalom arra, hogy előfizessen: előfizetés 2021. 1-12. hónapra: 24.696,-Ft. https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ ★ Ha előfizetként nem kapta volna meg a lapszámot, kérjük jelezze (info@onadozo.hu) és pótoljuk

VÁLTOZÁSFIGYELŐ – ÖSSZEFOGLALÓ A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL

Míg az Önadózó nyári számában a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a normalitásba történő átmenet szabályairól tudtunk beszámolni, szeptembertől már a járvány egyre terebélyesedő második hulláma, és a folyamatosan születő újabb korlátozások adják a témát. Sajnos így indul az elátkozott 2020-as év utolsó negyedéve mindenkinek az országban. Ismertetjük az üzletekre és ügyfélfogadó munkahelyekre is kiterjedő aktuális védelmi intézkedéseket, az utazási szabályokat, és a további gazdasági intézkedéseket. 

GONDOLATOK A VADÁSZATTAL KAPCSOLATOS EGYES ÁFA SZABÁLYOKRÓL

Jelen cikkben ismertetem a hatóság álláspontját, majd kifejtem az általam helyesnek vélelmezett jogértelmezést. Nyilván a Tisztelt Olvasó dönti el, hogy melyik álláspontot érzi magáénak, illetve mennyi adókockázatot képes vállalni az adóhatósági jogértelmezéstől eltérő jogalkalmazás miatt. Nem biztatok senkit arra, hogy ne az adóhatóság álláspontja szerint járjon el, de ha eddig nem az adóhatóság által üdvözítőnek tekintett módon határozta meg az adókötelezettségét, így e cikkből érveket nyerhet egy esetleges elmarasztaló adóhatósági megállapítást követő jogorvoslatban.

AZ ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK A TÁRSASÁGI ADÓ RENDSZERÉBEN

Az elektromos gépjárművek térnyerése miatt egyre több társasági adóalany dönt ilyen jármű beszerzése mellett. A társasági adó törvény rendszerében kifejezetten „csak” az elektromos töltőállomások létesítéséhez kapcsolódik kedvezmény, ugyanakkor az elektromos gépjárművek – mint tárgyi eszközök – beszerzése esetén is érvényesíthetők bizonyos adóalap-, illetve adókedvezmények.  Tekintsük át, hogy melyek ezek és milyen feltételekkel vehetők igénybe!  

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A SZÁMVITELBEN

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – az Európai Unió vonatkozó irányelveit is figyelembe véve – meghatározza a mérlegen kívüli tételek fogalmát, amelyek az adott beszámoló mérlegében még nem szerepeltethetők, de a jövőbeni gazdasági helyzetet alapvetően befolyásolhatják, így szükségszerű azok valamilyen módon való nyilvántartása és bemutatása a jövőbeni gazdasági helyzetre való kihatásukkal együtt. Ezek a mérlegen kívüli tételek lehetnek mérlegen kívüli követelések és mérlegen kívüli kötelezettségek. Írásunkban bemutatjuk a mérlegen kívüli tételek számviteli alkalmazását.

AZ IFRS KONSZOLIDÁCIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI II. IFRS 11 KÖZÖS SZERVEZŐDÉSEK

Cikksorozatunk jelen részében az IFRS 11 Közös szerveződések standard konszolidációra vonatkozó szabályait tekintjük át. A standard - amely hatályon kívül helyezi az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standardot – a közös ellenőrzés alatt lévő szerveződésekben (közös szerveződésekben) érdekeltséggel rendelkező gazdálkodó pénzügyi beszámolására vonatkozó elveket határozza meg. A cikk alkalmazási példákon keresztül, illetve szemléltető ábrák segítségével értelmezi a standardban meghatározott fogalmakat.

ELHUNYT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ UTÁNI ADÓKÖTELEZETTSÉGEK 

Abban az esetben, ha a magánszemély sajnálatos módon meghal, akkor - külön eljárás keretében - végleges adójának megállapítása az adóhatóság feladatkörébe tartozik, melyhez gyakran szükséges a hozzátartozók közreműködése is.  Ilyen esetben az adóhatóság soron kívül állapítja meg az elhunyt végleges adóját, mely indulhat hivatali eljárás keretében, de a túlélő házastárs, vagy örökös(ök) is kezdeményezheti(k) azt az illetékes adóhatóságnál. Az adózással összefüggő kötelezettségek mindig az adózót terhelik, ezért az elhunyt helyett nem adhat hozzátartozója adóbevallást. Ezen írás célja a legfontosabb tudnivalók bemutatása.

AZ INGATLAN BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ KÖTELEZETTSÉGE

Az ingatlanbérbeadás mindig érdeklődésre számot adó téma, hiszen az ingatlanpiacon jelentős számú ingatlan érintett hosszabb, illetve rövidebb távú bérbeadással. Cikkünk a klasszikus bérbeadási tevékenységgel összefüggő személyi jövedelemadó szabályokat mutatja be.

AKTUÁLIS JÁRULÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÉRDÉSEK

A munkaviszonyhoz, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyhoz, valamint a mezőgazdasági őstermelői jogálláshoz kapcsolódó társadalombiztosítási, járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetési kérdések az új Tbj. tükrében. Cikkünkben bemutatjuk, hogy munkaviszony esetében hogyan alakul 2020. július 1-jétől hatályos új szabályok alapján a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség, különös tekintettel a járulékalapra vonatkozó speciális szabályokra. Bemutatásra kerülnek továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt érintő, valamint a mezőgazdasági őstermelők járulékfizetését érintő változások is.

MEGHATÁROZOTT JÁRULÉKALAP ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN – ÜGYVEZETŐ, MUNKAVÁLLALÓ ÉS TÖBBES JOGVISZONY ESETÉN

A 2020. július 1-től hatályba lépő, társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvénnyel (új Tbj.) kapcsolatosan alkalmazandó szabályokról a júliusi lapszámban bővebben olvashattak. Ebben a cikkben a meghatározott járulékalap alkalmazását mutatom be, a gyakorlati szakember nézőpontjából.

A CIVIL SZERVEZETEK JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE 

Írásunkban bemutatjuk a végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás szabályait civil szervezetek esetében. Kitérünk a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradó vagyonára vonatkozó kérdésekre is

CIVIL SZERVEZETEK A SZÁMVITEL TENGERÉN II.

Szeptemberi számunkban közölt írásunkat közöljük, a következő témákra fókuszálva:  Közérdekű önkéntes tevékenység ● Támogatások ●  Adományok ●  1 százalékos támogatások ●  Értékcsökkenés elszámolása ●  Ingatlan hasznosítása

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 1-12. hónapra 24.696,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra