Lapszámok
2023 / 09

Tartalomjegyzék

2023 / 09 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Áfa a digitális korban: jelentős változások jöhetnek a számlázásban ● Csak a gépi feldolgozásra alkalmas számla lehet elektronikus ● Kötelező lesz az e-számlázás ● Jelentősen lerövidül a kötelező számlakiállítási határidő 

Tovább a cikkhez

ÖSSZEFOGLALÓ A NYÁRI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 4

A következőkben bemutatjuk a Magyar Közlöny 2023. július 14-i 105. számában kihirdetett, a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény fontosabb adóváltozásait.

Tovább a cikkhez

Aktuális áfa módosítások 4

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díja ● Állami feladatátszervezés ● Elektronikus kereskedelem ● Pénzforgalmi szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége ● Kiválás csoportos adóalanyiságból ●  Számlakibocsátási kötelezettség ● E-nyugta ● Külföldi adóalanyok különös áfa-visszatéríttetési eljárása ● Nyomtatott napilapok adókulcsa

Tovább a cikkhez

Személyi jövedelemadó, KATA, EKHO és EFO változások 6

Cikkünkben ismertetjük a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló – a Magyar Közlöny 2023. évi 105. számában megjelent – 2023. évi LIX. törvény jövedelemadókat érintő, különböző időpontokban hatályba lépő változásait.

Tovább a cikkhez

Járulék és szociális hozzájárulási adó változások 9

Cikkünkben ismertetjük a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló – a Magyar Közlöny 2023. évi 105. számában megjelent – 2023. évi LIX. törvény társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót érintő, különböző időpontokban hatályba lépő változásait.

Tovább a cikkhez

Jövedéki adó változások 12

Adómértékek változása ●  Adózott termékek visszaszállítása adóraktárba kereskedelmi céllal ● A rendvédelmi szervek és az Országos Mentőszolgálat járműveinek kiszolgálása ● Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék bérgyártása ●  Kötelező érvényű KN-kód besorolás ● Alkoholmentesítés ● Kisüzemi bortermelők ● Pezsgő bérelőállítás ●  Zárjegy egyszerűsítések ● Hivatalos zár ● Elkobzás

Tovább a cikkhez

ÁFA

Külföldről történő áfa visszaigénylés szabályai 15

A belföldi vállalkozások az üzleti kapcsolataik miatt gyakran utaznak külföldre. A külföldi utazás vagy munkavégzésük során, a külföldön beszerzett termékekhez, igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan helyi áfa kerül felszámításra. Érthető módon kérdésként merül fel, hogy a külföldön felszámított áfát milyen módon lehet visszaigényelnie a magyar vállalkozásnak. E cikkben összefoglalom, hogy milyen módon van lehetősége a hazai vállalkozásoknak a közösség vagy harmadik országbeli adóalanyok által felszámított forgalmi adót visszaigényelnie.

Tovább a cikkhez

TAO

Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények az adózásban 18

Minden társadalom érdeke, hogy ösztönözze az új kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrehozását, támogassa annak hasznosítását. A hazai adótörvények azon társaságok számára, melyek saját tevékenységi körben végeznek kutatás-fejlesztési tevékenységet, lehetőséget biztosítanak adóalap-kedvezmény és adott esetben adókedvezmény igénybevételére. Jelen cikk a kutatás-fejlesztési tevékenységhez [a továbbiakban: K+F tevékenység] kapcsolódó kedvezmények igénybevételére vonatkozó főbb szabályokat ismerteti.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Ingatlanok, gépek, berendezések követő (eszközként való megjelenítés utáni) értékelése - KKV IFRS 17. szakasz 25

A KKV IFRS 17. szakasza az Ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésére – besorolására, kezdeti megjelenítésére és követő értékelésére, közzétételére - vonatkozó szabályokat tartalmazza.  A cikk az eszközcsoport követő - eszközként való megjelenítése utáni – értékelését mutatja be, példák alapján értelmezi a gazdálkodó számviteli politikájaként választott értékelési modelleket, a költség (bekerülési érték) modellt és az átértékelési modellt, illetve vázolja a valós érték megállapításának hierarchiáját.

Tovább a cikkhez

SZJA

A Széchenyi Pihenő Kártyán adható 200 ezer forint egyszeri juttatásról 29

Cikkünkben ismertetjük a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI. 19.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) az egyszeri juttatásról szóló szabályát és az azzal kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekre is választ adunk.

Tovább a cikkhez

Indul a tanév - az iskola- óvoda- és bölcsőde kezdésre tekintettel biztosítható juttatások adókötelezettségéről 31

Írásunkban az iskolakezdési időszakban biztosított leggyakoribb juttatások adókötelezettségét mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

A kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó 35

2023. július 1-jétől lépett hatályba a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely alapján szociális hozzájárulási adó terheli a kamatjövedelmeket. Cikkünk összefoglalja a szabályozást és ismerteti a felmerült gyakorlati kérdések kapcsán adható válaszokat.

Tovább a cikkhez

Gépjárművek a személyi jövedelemadózásban 37

Az autózással kapcsolatos adószabályok alapvetően évek óta változatlanok, eltekintve egyes mértékek időnkénti módosításától. Tekintettel azonban arra, hogy a mindennapjainkban a gépkocsi jelentős szerepet tölt be, érdemes áttekinteni, hogy milyen személyi jövedelemadó szabályokat kell alkalmazni a gépkocsi hivatalos célú használata, munkába járásra történő használata, illetve bérbeadása vagy értékesítése esetén.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A családi pótlék szabályai és kapcsolódása a családi kedvezményhez 49

A cikkben részletesen bemutatjuk a családi pótlékra jogosultak körét, kitérünk a jogosultság megállapításához szükséges részletszabályokra, az eljárási szabályokra, a különleges esetekre vonatkozó rendelkezésekre és áttekintést adunk a családi pótlékra való jogosultsághoz kapcsolódó családi kedvezmények főbb rendelkezéseiről.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A rehabilitációs hozzájárulás szabályai 61

A kötelezettek köre ● A foglalkoztatotti létszám ● Megváltozott munkaképességű munkavállalók köre ● A sajátos nevelési igényű gyermek, vagy fogyatékossággal élő hallgató alkalmazása ● Nyilvántartás vezetése ● A rehabilitációs hozzájárulás mértéke ● A kötelezettség teljesítése ● Példa ● Bevallás

Tovább a cikkhez

2023 / 09 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.