A K+F tevékenységgel összefüggő fejlesztési adókedvezmény

TAO

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2021/05 | Szerző: dr. Németh Nóra

Címkék: K+F


Az adóalap-kedvezmények mellett egy olyan adókedvezményt nevesít a Tao. tv., amely a K+F tevékenységre vonatkozik, ez pedig a fejlesztési adókedvezmény egyik jogcíme. Az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás után [Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdés e) pont].

Az igénybevétel feltétele, hogy a beruházás

  • olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet kis- és középvállalkozás valósít meg, vagy Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép- Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban nagyvállalkozás valósít meg; vagy
  • olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás valósít meg [Tao. tv. 22/B. § (2) bekezdés]. 

Az adókedvezmény érvényesítéséhez az adópolitikáért felelős miniszterhez megtett bejelentés, vagy kérelem szükséges. Az adózó az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő 12 adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 16 adóévben veheti igénybe. Az adókedvezmény a számított adó 80%-áig vehető igénybe. A csoportos társasági adóalany a jogosult csoporttagra – a pozitív adóalapja arányában – jutó számított adó 80%-áig érvényesítheti a fejlesztési adókedvezményt.

Az adókedvezmény érvényesítésének részletes feltételeit a Tao. tv. 22/B. §-a, illetve a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) kormányrendelet tartalmazza. 

A Tao. tv. erre vonatkozó „megengedő” rendelkezésének hiányában ugyanazon költségek vonatkozásában nem érvényesíthető a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység adóalap-kedvezménye és a K+F tevékenységre vonatkozó fejlesztési adókedvezmény.

dr. Németh Nóra

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra