A magasabb összegű családi pótlék

Forrás: Önadózó | Szerző: Bogdán Zsuzsanna

Címkék: családi pótlék


Magasabb összegű családi pótlékra jogosult a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel a szülő. Azon betegségek, fogyatékosságok, melyek megalapozzák a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendeletben kerültek felsorolásra.

  A magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez 2021. szeptember 15-ig csatolni kellett a Rendelet szerinti Igazolás másolatát. A Rendelet 1. számú mellékletben felsorolt betegségek/fogyatékosságok fennállásának igazolását 2021. szeptember 15-től nem papír alapon, hanem az igazolás adattartalmának megfelelő adatbevitellel lehet a szükséges adatokat a gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosának rögzíteni és továbbítani. A berögzített adatok az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (továbbiakban: EESZT) útján kerülnek továbbításra a Magyar Államkincstár központi szervének, majd az igényelbíráló szervnek az ellátások megállapítása vagy továbbfolyósítása céljából.

  Kizárólag papír alapon kell kiállítani az orvosi igazolást első vizsgálat esetén, ha a szakorvos azt állapítja meg, hogy a gyermeknek nincs olyan betegsége vagy fogyatékossága, amely a Cst. 4.§ fa) alpontjában foglaltaknak megfelelne. Ebben az esetben is két példányban kell kiállítani az igazolást, amelyből egy példány az igénylőé, egy példány pedig a szakorvosnál marad. Az igénylőnek papír alapon átadott igazolás alapján lesz lehetősége arra, hogy ha a szakorvosi véleménnyel nem ért egyet, kezdeményezhesse e feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvosnál felülvizsgálati eljárás lefolytatását.

  Ha az orvosi felülvizsgálat során a szakorvos azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában kedvező változás következett be és a gyermek tartós betegsége vagy súlyos fogyatékossága már nem áll fenn, akkor az adatok elektronikusan történő továbbítása mellett egy példányban papír alapon is ki kell állítani az igazolást és az igénylőnek átadni. Ennek szintén az az oka, hogy ha a szakorvosi véleményt vitatni kívánja az igénylő, akkor ezen igazolás alapján tudja a felülvizsgálati eljárást megindítani.

  Az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti az orvosi igazolás felülvizsgálatát a kormányhivatalnál. Ha a szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárás során azt állapítja meg, hogy a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, a szükséges adatokat rögzíti az elektronikus rendszerben, amely onnan az EESZT útján kerül továbbításra a Magyar Államkincstár szakrendszerébe. Amennyiben a szakfelügyelő főorvos sem tartja a gyermeket tartós betegnek, vagy súlyosan fogyatékosnak, az igénylő által papíralapon átadott igazolás III. részét tölti ki és az intézmény bélyegzőjével látja el, amelyből egy példányt átad az igénylő részére. 

  Amennyiben családi pótlékra jogosító gyermekre vonatkozóan az EESZT-ből megérkezik a betegségre vonatkozó információ a Kincstár automatikus eljárás keretében megállapítja a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot.  

  A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozat alapján, annak véglegessé válásától számított nyolc napon belül a magasabb összegű családi pótlékban részesülőnek -, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt is ki kell állítani. Az igazolvány kiállításáról és a jogosult részére történő megküldéséről a Központ gondoskodik.

  Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került a belföldi közforgalmú menetrend szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény mértéke helyközi tömegközlekedés esetén 90 %, helyi tömegközlekedés esetén 100%.   Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

  FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

  Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


  Vissza az előző oldalra

  Webáruház

  Szabályzatok

  Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

  E-Könyvek

  E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

  Szakkönyvek

  Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

  E-Start

  Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


  Vissza az előző oldalra