A munkáltatói felmondás és a táppénz kapcsolata

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: táppénz, felmondás


A Munka törvénykönyve felmondási tilalmai között nem szerepel a keresőképtelenség, táppénz. Tehát keresőképtelenség, táppénz ideje is alatt felmondható a munkavállaló munkaviszonya. Azonban...

A munkaviszony munkáltatói felmondásának főbb szabályai a következők:

A munkáltató felmondását köteles megindokolni. 

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. 

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt. (Mt. 65.§) 

Ezek a Munka törvénykönyve felmondási tilalmai, és ezek között nem szerepel a keresőképtelenség, táppénz. Tehát keresőképtelenség, táppénz ideje is alatt felmondható a munkavállaló munkaviszonya. 

Azonban: 

Ha a felmondás közlésének időpontjában a munkavállaló táppénzen van, azaz keresőképtelen, a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évet követő napon kezdődik (Mt. 68.§/2/ a). 

Alapesetben – például ha a munkavállaló nincs táppénzen -  a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. (Mt. 68.§) 

A felmondási időre vonatkozó általános szabályok: 

A felmondási idő harminc nap. 

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal
meghosszabbodik.

A felek az előbbieknél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.

A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart. (Mt. 68.§)

A munkavégzés alóli felmentés szabályai

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.

A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell felmenteni.

A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. (70.§)

Ha a munkavállaló a felmondás közlését követően kerül táppénzes állományba, akkor a következő a helyzet:

A felmondásben közölt felmondási idő lejártával, azaz a munkaviszony megszűnésének napjával megszűnik a munkavállaló táppénzre való jogosultsága (1997. évi LXXXIII. törvény 46.§).

Ha a keresőképtelenség kódja 7-es - pl. a járvány miatt - akkor azonnal kezdődik a táppénz.

Ha  más - sima betegség - 8-as kóddal, akkor - 15 nap múlva kezdődik a táppénz. És erre az időre betegszabadság jár  a munkavállalónak a Munka törvénykönyve  126.§-a alapján.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár. És a ki nem vett szabadságot meg kell váltani.

  1. Szabó Tibor ügyvéd

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most áprilistól decemberig 17.955,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra