A robotika és az alapjövedelem - Merre tovább?

Forrás: Önadózó | Szerző: Bohnné Keleti Katalin

Címkék: robotika


Cégvezetőként gondolni kell arra is, hogy stratégiailag, azaz: hosszabb távon milyen lehetőségek vannak, a cégünk hogyan tud beleilleszkedni abba a technológiai, innovációs folyamatba, amely napjainkban (is) zajlik? Ez a kérdés, amiért érdemes a robotikával és jövővel is foglalkozni.

Sok éve írok marketing témájú cikkeket, mindig törekedve arra, hogy valami aktuális, vagy újszerű legyen benne, hogy az olvasó kapjon néhány ötletet. 

A most tárgyalt téma nem kifejezetten marketing vonatkozású – bár majd néhány megjegyzést ebben a témában is teszek hozzá -, de azt hiszem, van olyan fontos, hogy elgondolkodjunk rajta. 

Egyes híradások és vélemények szerint a 2021-es évet nagyban befolyásolta és jellemezte a robotika igen erőteljes fejlődése, az okos robotok megjelenése szinte valamennyi ágazatban, vagy területen. Ma már nemcsak ipari robotokról beszélünk, hanem a mindennapjainkat meghatározó tevékenységek egy részét is át tudják venni a robotok. Pl. takarítás, főzés, sőt már elkészült a teljesen automata benzinkút is. 

Ha a „robot” szót meghalljuk, elsősorban azok az ipari robotok jutnak eszünkbe, akik a monoton, vagy nagyon nehéz munkát átveszik, átvették az embertől. Igen, ezek a fajta robotok (összeszerelés pl.) ma már nagyon sok helyen jelen vannak, futószalagok mellett, gyárakban, üzemekben.  Ezen felül már u.n. „tanuló, vagy adaptív” robotok is léteznek, amelyek valamilyen módon figyelik a környezetüket, és ahhoz alkalmazkodva végeznek feladatokat. A beépített mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy ezt akár az emberekkel együttműködve is végezzék. Azaz: a munkafolyamatba illeszkedik be a robot, és az ember tevékenységéhez alkalmazkodva veszi át tőle a következő munkafolyamat elvégzését. 

Ez részint nagyon pozitív fejlődés, hiszen nemcsak azt mutatja, hogy az emberiség milyen fejlesztésekre, új ötletek kidolgozására és megvalósítására képes, hanem azt is, hogy milyen sok helyen, milyen sok területen képesek a robotok átvenni az embertől a munkát. 

Amíg ezt elsősorban a nehéz fizikai munkáknál érték el, addig mindig csak és egyértelműen a fejlődésről, annak pozitív hatásairól volt szó. Arról, hogy így megkönnyebbedik az emberek számára az adott munka, hogy nem használódik el olyan gyorsan az emberi szervezet stb. stb. 

De ma egy másik kérdés is – természetszerűen - felmerül a robotika ilyen, ugrásszerű fejlődése kapcsán, még pedig a „Mit hoz a jövő?” kérdése. 

Kérem, ne gondoljanak most a sci-fi filmekből ismert képre, amikor is a robotok átveszik az uralmat minden területen, csak egy kicsit gondolkodjunk el, mi is fog történni, ha egyre több munkafázist robotokkal lehet végeztetni. (Kétségtelen, vannak olyan jövőkutatók, akik szerint a fejlődés ilyen üteme következtében olyan mennyiségű humanoid robot lesz kb. 30 év múlva a világban, hogy már fel fognak lázadni az emberiség ellen. Ez a legrosszabb forgatókönyv. Más kutatók szerint békés együttélés fog kialakulni.) 

Természetesen ez egy elvi eszmefuttatás, hiszen miközben ezt a viharos gyorsaságú fejlődést látjuk, azért azt is látjuk, hogy világ sok részén milyen nagyon nehéz, és egyszerű körülmények között élnek emberek, és mennyire sokan éheznek, fáznak. Ha sikerül a világot kiegyensúlyozottabbá, igazságosabbá tenni, akkor persze a robotok szerepe alapvetően pozitív lesz, kevésbé fogjuk a negatív hatásokat (is) érzékelni. 

De cégvezetőként gondolni kell arra is, hogy stratégiailag, azaz: hosszabb távon milyen lehetőségek vannak, a cégünk hogyan tud beleilleszkedni abba a technológiai, innovációs folyamatba, amely napjainkban (is) zajlik? Ez a kérdés, amiért érdemes a robotikával és jövővel is foglalkozni. 

Aki kimard, az lemarad, ez a szlogen valamennyi területre igaz. Az a cég, amelyik kimarad a fejlődésből, fejlesztésekből, lemarad a versenyben, piacot veszít, és talán előbb-utóbb meg is kell szűntetnie működését. 

De mit eredményezhet a robotika fejlődése a közeljövőben (a következő 15-20 évben) és azt hogyan lehet kezelni, megoldani? 

Ma – amikor szinte minden területen munkaerőhiány mutatkozik, a szakképzett és alkalmas munkaerő hiányzik, utópiának tűnhet, amit mondok, hogy a robotokkal való fejlődés nagy mennyiségű szabad időt ad az embereknek, és sok munkaerőt szabadít fel. Egyszerűen nem lesz szükség rájuk.  Micsoda társadalmi feszültséget okozhat ez? Hogyan oldható meg? Valójában nem célom, hogy erre megoldást mutassak, hiszen nem vagyok társadalomkutató, de fontosnak tartom, hogy a cégvezetők már ma kezdjenek el gondolkodni a kérdésen. Két okból is:

  • ha ön olyan területen dolgozik, amelyik alkalmas arra, hogy az emberek szabadidejét kitöltse, akkor azt kell megtervezni hosszabb távon, hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel teheti meg, ahhoz milyen fejlesztések kellenek,
  • ha ön azon a területen dolgozik, ahol a robotika térnyerésével nagy létszámú munkaerő kerülhet az utcára, akkor ezekre a fejlesztésekre és következményekre kell készülnie. 

Ha valóban ez lesz a fejlődés iránya – ma minden jel erre mutat – akkor még sokkal nagyobb különbségek és feszültségek lesznek az emberek között. Ez két irányú reakciót eredményezhet: nagyon erős versenyt a még meglévő munkahelyekért, vagy olyan társadalmi feszültséget, amelyet egyetlen kormány sem kíván magának. Erre a helyzetre kínál egy lehetséges megoldást a mindenkinek alanyi jogon járó alapjövedelem, amely a társadalom valamennyi polgára számára biztosítaná a megélhetéshez alapvetően szükséges jövedelmet, és ezzel enyhítené a feszültséget. 

Nem kívánok ebbe a kérdése sem belemenni, nem vagyok szakértő. Mindössze arra kívánom felhívni a cégvezetők figyelmét, hogy nagyon komoly jellegű és nagy léptékű változások vannak, amelyeket nem lehet már rövid távon sem figyelmen kívül hagyni. Azaz: miközben a napi feladatokat, az operatív lépéseket is meg kell tenni, tisztában kell lennünk azzal, hogy a világ milyen irányba mozdul el, mert a fenti kérdések már holnap, de holnapután (néhány éven belül) nagyon élesen fognak felmerülni. 

Robotok és mesterséges intelligencia

Az ipari területeken kívül egyre jobban terjednek a háztartásban is alkalmazott robotok, ill. az emberek közötti kapcsolatokat, feladatokat ellátó robotok.  Itt elsősorban az egyszerűbb ügyfélszolgálati folyamatokat ellátó robotokra kell gondolni. A robotok „lelke” a mesterséges intelligencia, amely az emberi gondolkodásmód „leképezésére” törekszik.

Ma már elég sok humanoid robot is létezik, vannak, amelyek beszélnek, válaszolnak, értelmeznek kérdéseket, és képesek a korábban látottak alapján pl. embereket felismerni. A humanoid robotok esetében végeztek kutatásokat, amelyek azt mutatták, hogy minél inkább hasonlít egy robot az emberre, annál szimpatikusabbnak találjuk azt, - egy bizonyos pontig. Van egy pont, amikor ez „átfordul” és elutasítjuk, mert már túlságosan is tolakodónak, vagy éppen veszélyesnek érezzük, hogy annyira valóságosan hasonlít az emberre.

ÉS a marketing? 

Nos, a marketing szerepe óriási lesz ezen a területen is. Azok a cégek, akik beleállnak a fejlesztésekbe, nagyon komoly előnyre tehetnek szert az ismertségük és elismertségük növelése terén.

A folyamatos híradások – mind a fejlesztésekről, mind a munkaerővel való együttműködésről, a munkaerő problémák megoldásáról jó lehetőséget biztosít arra, hogy a cég megítélése pozitív irányba változzon, vagy erősödjön, és ezáltal piaci helyzete is javuljon. 

A robotika fejlődését mindig összekapcsolják a környezetkímélő megoldásokkal, de természetesen azt ma még nem lehet tudni, hogy ezek az eszközök hogyan válnak be, mennyi idő alatt válnak használhatatlanná és hogyan lehet őket újra feldolgozni, vagy milyen környezeti terhelést okoznak majd. 

Ezt a kérdés éppen úgy nem tudjuk, mint azt, hogy az emberek mit fognak kezdeni a felszabaduló idejükkel, hogyan, milyen célra hasznosítják majd. Az biztos, hogy cégvezetőként foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, és azt is biztosan állíthatjuk, hogy a marketing szerepe ebben a világban is óriási lesz, várhatóan új eszközökkel, megoldásokkal bővülve.

Bohnné Keleti Katalin

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 5-12. hónapra 19.320,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra