Fizetési kedvezményi kérelem benyújtása

ART

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: fizetési könnyítés


Hova kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani? ● Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet? ● Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? ● Van-e költsége a fizetési kedvezményi eljárásnak?

Hova kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani?

A fizetési kedvezményi kérelmeket elsőfokon a NAV vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak (a továbbiakban:
vármegyei igazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának hatósági főosztályai bírálják el.

A Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) hatáskörébe tartozó adózók fizetési kedvezményeit a KAVIG bírálja el.

A NAV kizárólag az adózó kérelme alapján engedélyezhet fizetési kedvezményt!

A kérelmet az illetékes vármegyei adó- és vámigazgatóság Fizetési Kedvezmények Osztályára kell benyújtani.

Az illetékességet
-gazdálkodó szervezetnél a székhelye, ennek hiányában telephelye,
-egyéni vállalkozónál a székhelye, ennek hiányában telephelye
határozza meg.

Kivétel ez alól:
-a szabálysértési bírság, amit a vármegyei adó- és vámigazgatóságok rendészeti szakterülete
-a pénzmosás elleni bírság, amit a NAV Központi Irányítása Pénzmosás Elleni Információs Irodája
bírál el.

Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet?

A kérelmet:
- az adózó,
- az adó megfizetésére kötelezett személy,
- a felszámoló és a végelszámoló,
- az adózási ügyvivő, valamint
- a pénzügyi képviselő és
- a bizalmi vagyonkezelő nyújthatja be a NAV-hoz.

A nyomtatványt az adózó képviselője is benyújthatja.

Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?

A kérelmet elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani a NAV-hoz.

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség, a benyújtás részletei a következő elérési útvonalon találhatók: www.nav.gov.hu → „Nyomtatványok” → „Nyomtatványok ÁNYK-hoz” → „Nyomtatványkereső (ÁNYK)”.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók papíron is benyújthatják a kérelmet.

A papíralapú kérelem beadásához szükséges nyomtatványok a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a „Nyomtatványok” → „Letöltések-egyéb" → „Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták" → „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban találhatók.

A kitöltött kérelmet kinyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon leadva lehet eljuttatni a NAV -hoz.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózónak az eljárásban a kérelmét és minden beadványát, nyilatkozatát elektronikusan kell benyújtania.

A NAV elektronikusan tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki
- havi adó- és járulékbevallás benyújtására köteles,
- összesítő nyilatkozat benyújtására köteles,
- összesítő jelentés benyújtására köteles, vagy
- elektronikus ügyintézésre köteles.

Ezek az adózók a fizetési kedvezményi eljárásban kizárólag a NAV űrlapján terjeszthetik elő
- a kérelmet (FAG01, egyéni vállalkozó: FAM01),
- a kérelem módosítását, visszavonását (FAG01M, FAG01V, egyéni vállalkozó: FAM01M, FAM01V),
- a jogorvoslati kérelmet, annak módosítását, kiegészítését, visszavonását, a fellebbezési jogról történő lemondást, a tényállás tisztázásához szükséges adatokat, nyilatkozatok, igazolásokat (FAJNY).

Annak az adózónak, aki nem kötelezett a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra és papíralapon nyújtja be kérelmét,
-de a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) elektronikus kapcsolattartásról rendelkezett, vagy

- az RNY-ben nem rendelkezett a kapcsolattartás módjáról, de a NAV előtt ismert, biztonságos kézbesítési elérhetősége (cégkapuja vagy KÜNY-tárhelye) van,
akkor a NAV elektronikusan, a cégkapura vagy KÜNY-tárhelyre kézbesíti az iratokat.

Ha pedig valaki – legyen elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett – kérelmét elektronikusan nyújtja be, akkor a NAV a szükséges iratokat
- elsősorban elektronikusan kézbesíti az adózónak vagy a kérelmet benyújtó képviselőjének,
- kivéve, ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, és az RNY-ben nem járult hozzá az elektronikus kapcsolattartáshoz.

Van-e költsége a fizetési kedvezményi eljárásnak?

A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra