Így segíti az Ön munkáját az Önadózó októberben!

Forrás: Önadózó

Az áfaanalitika digitalizációja ● Utalványok Áfa és számviteli kérdései  ● KKV-besorolás, kapcsolódó-kapcsolt, egy és ugyanazon vállalkozások ● Ingatlanok, gépek és berendezések amortizációja ●  Munkavédelmi juttatások ● Munkába járás vármegye- és országbérlettel ● Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségek ● Kriptoeszközök adózási kérdései ● Erdő és vadászati jog hasznosítása ● Egyesületek, alapítványok reprezentációs szabályai ● Vendégmunkások foglalkoztatása ● A belső visszaélésbejelentési rendszerről ● Előfizetés az Önadózó újságra és online csomagjára októbertől decemberig: 7.875,-Ft: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

AZ ÁFAANALITIKA DIGITALIZÁCIÓJA 

Az áfabevallás előállításának folyamatában talán az áfaanalitika az, amely a legtöbb könyvelői kapacitást leköti, mégsem találunk erre túlzottan sok jogszabályi követelményt. Az áfaanalitikának azonban alá kell támasztania az áfabevallást, az áfaellenőrzések során is elsődleges ellenőrzési pont. Amennyiben egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy az adóhivatalnál formálódó eÁFA rendszernek is az egyik legfontosabb alapköve lesz az áfaanalitika. 

UTALVÁNYOK ÁFA TV. SZERINTI KEZELÉSE 

Az utalvány egy igen gyakran alkalmazott vevőcsalogató módszer, amely kiválóan alkalmas ajándéknak a fantáziaszegény, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a praktikus szemléletű ajándékozó számára. Az utalványok értékesítése korábban nem járt adókötelezettséggel az áfa rendszerében, azonban 2019. szeptember 1-től az utalvány értékesítése adótárgynak minősül bizonyos peremfeltételek tejesülése esetén.

KKV-BESOROLÁS, KAPCSOLÓDÓ-KAPCSOLT, EGY ÉS UGYANAZON VÁLLALKOZÁSOK

A vállalkozási méret meghatározása számos adózással kapcsolatos szabály alkalmazásában bír jelentőséggel. Gondoljunk például a társasági adó rendszerében igénybevehető olyan adóalap-és adókedvezményekre, amelyek kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára elérhetőek, vagy az innovációs járulékra, amely kötelezettség alól mentesülnek a mikro- és kisvállalkozások. Az érintett adótörvények a méret szerinti besorolás kapcsán a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény [Kkv.tv.] szabályaira utalnak vissza, jelen cikkben ezeket tekintjük át, emellett röviden kitérünk a vállalkozások egyes „összefonódási” viszonyaira, úgymint a kapcsolódó vállalkozások fogalmára, a kapcsolt vállalkozási viszonyra, illetve az ún. de minimis szabályozás körében jelentőséggel bíró „egy és ugyanazon vállalkozás” definícióra.

UTALVÁNYOK, KUPONOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA

A kuponok és utalványok a kereskedő cégek által gyakran használt marketingcélú, vásárlásösztönző eszközök. Az utalvány és a kupon ezen közös jellemzőik ellenére nem azonos eszközök és számviteli elszámolásuk is különböző. Jelen cikkünkben kizárólag az utalványok, kuponok számviteli elszámolásának szabályait ismertetjük, annak ÁFÁ-n kívüli, más esetlegesen kapcsolódó adófizetési kötelezettségeinek részletes bemutatására nem térünk ki.

INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK AMORTIZÁCIÓJA

KKV IFRS 17. szakasz.  A cikkben az Ingatlanok, gépek, berendezések amortizációjának számviteli kezelése – a leírási módszerek, a hasznos élettartam becslése, a maradványérték meghatározása, az alkalmazott értékcsökkenési módszer felülértékelés - gyakorlati példák alapján kerül ismertetésre, utalva a gazdálkodó amortizációhoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségeire is.

A MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM KÖRÉBE TARTOZÓ JUTTATÁSOK KÖZTERHEI

A munkáltatók kötelesek olyan munkakörülményeket teremteni, melyek megfelelnek a hatályos munkavédelmi előírásoknak, emellett pedig a munkavállalók számára biztosítani a munkavégzés ellátásához szükséges eszközöket, berendezéseket, szolgáltatásokat. Cikkünk bemutatja a különböző munka- és egészségvédelem körébe tartozó juttatások juttatási feltételeit, adókötelezettségét, és a felmerülő gyakorlati kérdéseket.

MUNKÁBA JÁRÁS VÁRMEGYE- ÉS ORSZÁGBÉRLETTEL 

Kötelezettségek ● Lehetőségek ● Hazautazás maximum ● Vármegyebérlet, országbérlet ● Dokumentáció

 TANULMÁNYI SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS ADÓZÁSI KÖVETKEZMÉNYEK

Amikor azt érezzük, többször kell adót fizetni egy juttatás után, vagy mégsem? Adóköteles jövedelemnek tekintendő a tanulmányok folytatásához nyújtott támogatás? ● Mit tekintünk támogatásnak?  ● Mikor kell vizsgálni az adókötelezettség keletkezését?  ● Kinek kell az adót megfizetni? ● Köthetünk-e tanulmányi szerződést a munkavállalóval? ● Mi történik, ha a munkáltató, vagy a munkavállaló nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét?

A KRIPTOESZKÖZZEL VÉGREHAJTOTT ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZÁSA

Cikkünk bemutatja a kriptoeszközökkel végrehajtott ügyletek kapcsán keletkezett jövedelmek személyi jövedelemadó kötelezettégét a 2022. január 1-jétől hatályos, kedvező szabályrendszer alapján.

ERDŐ ÉS VADÁSZATI JOG HASZNOSÍTÁSA

Írásunkban a magánszemély tulajdonában lévő erdő hasznosításából és a vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózását mutatjuk be.

EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYAI

Az egyesületek és alapítványok háza táján mindig van mit tanulni, mindig van mit értelmezni, nincs ez másképp az általuk adott juttatások és a reprezentáció esetében sem! Az alábbi cikkben néhány fontos szempontra szeretném felhívni a figyelmet ezzel a területtel kapcsolatosan, hangsúlyozva, hogy minden civil szervezet egyedi, éppen ezért minden eset egyedi elbírálást igényel a körülmények mérlegelése függvényében!

A VENDÉGMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYAI, A FOGLALKOZTATÁSUKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZTEHER FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Cikkünkben bemutatjuk a júniusban elfogadott vendégmunkás törvény fontosabb rendelkezéseit és az érintett személyi kör vonatkozásában az alkalmazandó társadalombiztosítási szabályokat, és a közteher fizetési kötelezettség alakulását.

KÉRDÉSEK ÉS KÉRDŐJELEK A BELSŐ VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER LÉTREHOZATALA ÉS MŰKÖDTETÉSE KAPCSÁN

A 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkezéseinek alkalmazása – figyelemmel a hatálybalépés 2023. július 24-i, december 17-i és 2025. január 1-i időpontjára, sok helyütt jogalkalmazási, viszont van, ahol még „csak” elvi élű jogértelmezési kérdéseket vet fel. Az idő előrehaladtával teoretikus kérdőjelek gyakorlati választ igényelnek. A törvényszövegben haladva állunk meg a Szerzők által „szóra érdemes” szabályoknál.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra