KIVA bevallási változások 2020

Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: KIVA


A külföldön adóztatható jövedelem meghatározott része már nem a teljes adóalappal, hanem csak a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegével szemben számolható el. A kiva-alany energiaellátókat érintően vannak még változások, továbbá a bevallási sémában módosult egyes sorok megnevezése és/vagy tartalma.

A NAV honlapján a 2019-re és a 2020-ra rendszeresített, a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó, energiaellátók jövedelemadója) szóló bevallások fontosabb változásai 2020. január 1-jétől a következők.

Az adómérték 13 %-ról 12 %-ra csökkent.

A külföldön adóztatható jövedelem Katv. szerint meghatározott részének figyelembe vételi szabályai módosultak: a külföldön adóztatható jövedelem meghatározott része már nem a teljes adóalappal, hanem csak a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegével szemben számolható el. Tehát a tétel nem a teljes adóalapot csökkenti, hanem kizárólag csak a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegét. A csökkentő tétel kiegészült egy új elemmel.

Az energiaellátók számára a 2019. adóévi elszámoló bevalláson, valamint a 2020. adóévi 20KIVA nyomtatványon biztosítják az energiaellátók jövedelemadójának éves különbözetének elszámolását, és az adónemben keletkezett előleg-kötelezettségüket előremutató esedékességgel (következő adóévek időszakaira) történő ütemezését. 

A kiva-alany energiaellátókra nem vonatkoznak az energiaellátók jövedelemadójában érvényesíthető egyes tao-kedvezmények, valamint az IFRS-ek, illetve a kapcsolódó kormányrendelet alapján a kedvezményekkel összefüggő uniós adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése sem. Az éves elszámolás határnapját követő második hónap első napjától számított 12 hónapos időtartamra vonatkozó energiaellátók jövedelemadó-előleg ütemezésben a résztételek összegét úgy kell meghatározni, hogy a kerekítési szabályok alkalmazásából adódó különbözetet az előleg-ütemezés első kitöltött résztételétől a későbbi résztételek felé haladva egyenletesen szét kell osztani.

Ez a számításimód-változás érinti az innovációs járulék negyedéves előlegeit is.

A bevallási sémában módosult egyes sorok megnevezése és/vagy tartalma.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 1-12. hónapra 24.696,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra