Külföldön élők járulékfizetési kötelezettségének törlése

Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: egészségügyi szolgáltatási járulék, külföldi munkavégzés


A NAV kérelemre visszamenőleges hatállyal töröli a külföldön élő kötelezett személy egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

A kérelmet a 20T1011U nyomtatványon kell előterjeszteni. A Főlapon a bejelentés típusaként a „2-es” kódot kell jelölni és a továbbiakban a Főlapot és a 20T1011U-B lapot kell kitölteni.

A NAV a fenti feltételek teljesülésének igazolásaként a következő okiratok együttes bemutatását fogadja el hitelt érdemlő bizonyítékként:

• a külföldi hatóság igazolása lakóhelyről, tartózkodási helyről, lakcímről (például lakcímnyilvántartó által vagy más hatóság által erre vonatkozóan kiadott igazolás) és

• a tényleges lakóhely, tartózkodási hely szerinti államból származó teljes körű egészségügyi szolgáltatásra (orvosi ellátásra) való jogosultság – biztosító/hatóság által
kiadott – igazolása.

Az állami adó- és vámhatóság a visszamenőleges hatályú törlésről, annak időszakáról és az érintett személy adatairól soron kívül értesíti az érintett személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervet. A törlésből eredő túlfizetés, csak akkor igényelhető vissza, ha az egészségbiztosítási szervnél a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján fizetendő díj igazoltan rendezésre került.

Ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor a törléssel érintett időszak alatt, akkor a természetes személy köteles az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit megtéríteni. Az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeinek megfizetésére az egészségbiztosítási szerv kötelezi a természetes személyt a közfinanszírozott szolgáltatótól beérkezett teljesítményjelentés alapján.

Ha a kötelezett önként nem téríti meg a költségeket, a követelést az egészségbiztosítási szerv az állami adó- és vámhatóságnak adók módjára behajtandó köztartozásként átadja. Az egészségügyi  szolgáltatási adószámláról a törlésből eredő túlfizetés, csak akkor visszaigényelhető, ha az egészségbiztosítási szervnél a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján fizetendő díj igazoltan rendezésre került.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra