Mi van akkor, ha jogszerűtlenül alkalmazzuk a KATÁ-t?

Forrás: Önadózó 2019/10 | Szerző: Kovács Kinga Dóra

Címkék: KATA


Ha a kisadózást alkalmazó felek egy adóellenőrzésben nem tudják bizonyítani, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó, az adóhatóság az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint állapítja meg. Az adóhatóság ellenkező nyilatkozatok hiányában a kifizetett összeget fogja bruttó bérnek venni, és ebből fogja visszaszámolni a levonandó illetve rászámolni a munkáltató által fizetendő alábbi terheket:

Ha az adóhatóság a vizsgálat eredményeképpen arra a megállapításra jut, hogy a felek jogviszonya a szerződés szövege szerint megnevezett jogviszonytól eltérő, más típusú jogviszony, tipikusan munkaviszony tartalmi elemeit foglalja magában, vagyis a vélelem nem dől meg, a megkötött szerződést színleltnek minősíti. Ilyen esetben a jogviszonyt az általa leplezett szerződés alapján ítéli meg, és alkalmazza az annak megfelelő jogkövetkezményeket, ideértve a színleléssel okozott költségvetési hiány megtérítésére való kötelezést és a hiány előidézéséhez kapcsolódó szankciók alkalmazását is.

Ebben az esetben mind a számlabefogadónak, mind a számlát kiállító kisadózónak eltérő, többlet adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik, ami sokkal magasabb a tételes adó összegénél, és tekintettel arra, hogy a kisadózó kifejezetten az adó csökkentésére irányuló “hamis” szerződést kötött, nagy eséllyel vet ki az adóhatóság 200 százalékos adóbírságot.

Ha a kisadózó nem tudja bizonyítani, hogy nem színlelt munkaviszonyról van szó, az adóhatóság az adózási és egyéb jogkövetkezményeket a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint állapítja meg. Az adóhatóság ellenkező nyilatkozatok hiányában a kifizetett összeget fogja bruttó bérnek venni, és ebből fogja visszaszámolni a levonandó illetve rászámolni a munkáltató által fizetendő alábbi terheket:

  • az adóhiányt, amely megegyezik a normál munkaviszonynak megfelelő közterhekkel (15% személyi jövedelemadó, 10% nyugdíjjárulék, 7% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerőpiaci járulék, - a cikk kéziratának időpontjában hatályos mérték szerint - 19,5% szociális hozzájárulási adó, 1,5% szakképzési hozzájárulás);
  • az adóbírságot, amelynek mértéke főszabály szerint megegyezik az adóhiánnyal, de ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával, felhasználásával, illetve a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor az adóhiány kétszáz százaléka is lehet;
  • késedelmi pótlékot, melyet az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól az esedékesség napjáig kell megfizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb három évre számítható fel.

Tekintettel arra, hogy a KATÁ-s jogviszony munkaviszonnyá minősítése esetén a kisadózó megrendelőjét az adóhatóság munkáltatónak a kisadózót pedig munkavállalónak minősíti, a fentiekben felsorolt terhek kötelezettsége az alábbiak szerint terheli a kisadózót, illetve a megbízót:

  • a munkavállalót terhelő járulék megállapítási, levonási és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettséggel összefüggésben keletkező adóhiányt, az adóhiány után az adóbírságot és a késedelmi pótlékot a munkáltatóvá minősített megbízónak kell megfizetnie,
  • a munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó megállapításának, levonásának és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségének elmulasztása kapcsán keletkezett adóhiányt a munkavállalóvá minősített kisadózónak, míg az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltatóvá minősített megbízónak kell teljesítenie,
  • a munkáltatót terhelő egyéb közterhek (például szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) kapcsán keletkezett adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetése a munkáltatóvá minősített megbízót

Ezen felül tekintettel arra, hogy a színlelt jogviszony alapján történő foglalkoztatás munkajogi rendelkezésekbe is ütközik és gyakorlatilag a munkavállaló érdekeit sérti, munkaügyi bírság kiszabásának is helye lehet. A bírság összegének megállapításakor a jogellenes állapot időtartamát, a megsértett előírások, valamint az érintett munkavállalók számát is figyelembe veszi a munkaügyi hatóság. A fizetendő bírság harmincezer forinttól akár tízmillió forintig is terjedhet. Sőt, a munkaügyi bírság mértéke a törvényi felső korlát kétszereséig terjedhet, ha a korábbi munkaügyi ellenőrzés eredményeként meghozott, bírságot kiszabó közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül legalább egy, a korábbival azonos jogsértés megállapítására kerül sor.

A fentiekben felsorolt közterhek, bírságok áttekintése után megállapítható, hogy kiemelkedő körültekintést igényel a Katv.-nek megfelelő KATÁ-s jogviszony kialakítása, mert a törvényi előírásoknak ellentmondó jogviszony komoly kockázatot és szankciókat rejthet magában mind a kisadózónál, mind a kisadózó számláját befogadó megrendelőnél.

Kovács Kinga Dóra

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 23.940,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra