Nemzetközi személyszállítás az áfa rendszerében

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: nemzetközi személyszállítás


Problémás, hogy a személyszállító vállalkozások nem a megfelelő adattartalommal állítják ki a számlákat, a bevételeiket pedig nem az áfabevallás megfelelő soraiban szerepeltetik, és gyakran a költségek elszámolása sem helyes.

A NAV adóellenőrei nemzetközi személyszállítási szolgáltatást végző adózók áfaellenőrzésekor azt tapasztalták, hogy az adózók nem a megfelelő adattartalommal állítják ki számláikat, bevételeiket pedig nem az áfabevallás megfelelő soraiban szerepeltetik, és gyakran a költségek elszámolásakor sem járnak el helyesen.

 

Feltárt hibák:

●  azoknál az utaknál, amelyeknél az autóbusz átlépte az országhatárt, a számlát adómentesen állították ki az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 105. §-ra hivatkozva;

●  a külföldi személyszállítási tevékenységből származó bevételeket tévesen, a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel áfamentes szolgáltatások ellenértékeként vallották be;

●  az adómentes bevételek miatt az előzetesen felszámított adóösszegeket megosztották az arányosítás szabályai szerint.

 Fizetendő adó:

Személy szállításakor a teljesítés helye az az útvonal, amelyet ténylegesen megtesznek1.

Mentes az adó alól a személyszállítás akkor, ha nincs belföldön az indulási hely vagy az érkezési hely vagy akár mindkettő2.

 

Ha a személyszállításkor nem a teljes útszakasz esik belföldre, akkor a szolgáltatásról kibocsátott számlában az adózónak a teljes utat meg kell bontania:

●  a szolgáltatás belföldi útszakaszra eső részeaz Áfa tv. területi hatálya alá tartozik és mentes az adó alól, ezért az erre jutó ellenértéket az áfabevallás 1. sorában kell szerepeltetni;

●  a szolgáltatás külföldi útszakaszra eső része az Áfa tv. területi hatályán kívül esik,ezért ezzel kapcsolatban nem merül fel belföldön áfafizetési kötelezettség, és az arra jutó ellenértéket az áfabevallás 91. részletező sorában kell feltüntetni.

Ha a személyszállítás úgynevezett körjáratos rendszerű, vagyis az utasokat az indulás helyére juttatják vissza, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy két személyszállítási szolgáltatás teljesül: egy odautaztatás és egy visszautaztatás.


Levonható adó:

Az adólevonási jog keletkezését és terjedelmét az Áfa tv. VII. fejezete szabályozza.
Amilyen mértékben az adóalany a terméket, a szolgáltatást adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás céljából használja, egyéb módon hasznosítja, abban a mértékben jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja a beszerzéshez, szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódó előzetesen felszámított adót3.

Az Áfa tv. kimondja4, hogy az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást

  1. a) olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás céljából használja, egyéb módon hasznosítja, aminek teljesítési helye külföldi, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne;
  2. b) a 89. és 92. §, a 93. § (2) bekezdése valamint a 98-117. §-ok szerint adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás céljából használja, egyéb módon hasznosítja.
  3. A nemzetközi személyszállítási szolgáltatást nyújtó adóalanyt a belföldre eső útszakaszon teljesített – az Áfa tv. 105. §-a alapján – adómentes szolgáltatással, és a külföldi útszakaszon, az Áfa tv. hatályán kívül teljesített szolgáltatással összefüggésben megilleti a levonási jog.

 

Tehát azoknál a személyszállítási szolgáltatásoknál, amelyeknél nem belföldi az indulási hely vagy az érkezési hely vagy akár mindkettő, a felmerült költségekre jutó általános forgalmi adó - a levonási jog egyéb feltételeinek teljesülése esetén - levonható.

_____________
1 Áfa tv. 40. §
2 Áfa tv. 105. §
3 Áfa tv. 120. §
4 Áfa tv. 121. §

 

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra