Tb. változások az átalányadózás átalakításával összefüggésben

Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Gergely Katalin

Címkék: átalányadó


Az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra vonatkozó új személyi jövedelemadó rendelkezések miatt a Tbj. is módosult 2022. január 1-jétől. A módosítások a járulékalap megállapítására, valamint a családi járulékkedvezményre vonatkoznak a következők szerint:

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó az éves minimálbér felét el nem érő jövedelme tekintetében mentesül a személyi jövedelemadó alól. Az átalányadózó egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele alapján mindaddig nem állapít meg adóelőleget, amíg az adóelőleg alapja az adóévben az adóév elejétől összesítve nem haladja meg az éves minimálbér felét. Amennyiben az adóelőleg-alap az éves minimálbér felét meghaladja, adóelőleget csak az éves minimálbér felét meghaladó adóelőleg-alap után kell fizetni [a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 47. § (4a) bekezdés]. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes része 2022. január 1-jén hatályos minimálbér összegével számolva 1.200.000 forint [(200.000*12)/2=1.200.000)].

Az előzőekből következően a járulékalap megállapítása úgy módosul, hogy 2022. január 1-jétől a biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem (ide nem értve az e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes részét) után fizeti meg [Tbj. 40. § (1) bekezdés b) pont]. Az egyéni vállalkozó járulékfizetése kapcsán azonban továbbra is irányadó az előzőek mellett a minimum járulékalapra vonatkozó rendelkezés, miszerint a társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér [Tbj. 40. § (1) bekezdés].

A Tbj. 4. § 14. pontja szerint minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, azonban ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, úgy a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra