Tulajdonosi kölcsönből emelt saját tőke

SZJA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2017/09 | Szerző: dr. Kiss Zoltán

Címkék: törzstőke felemelése, tagi kölcsön


A hitel-tőke konverzióval történő tőkeemelés során tehát az adós által elismert vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított követelés apportja valósul meg. Így nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa.

A saját tőke-hiányra a korábban a társaság rendelkezésére bocsátott tagi kölcsönről való rendelkezés is megoldás lehet, így például a kölcsönt biztosító tag elengedheti a társasággal szembeni – ezzel kapcsolatos – követelését. Ebben az esetben ugyanis ki lehet vezetni a társaság könyveiből ezt a kötelezettséget, s ilyen módon növekedhet a saját tőke összege. Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség ehhez az aktushoz nem kapcsolódik.

Ugyanakkor a társaság jegyzett tőkéje is felemelhető a tagi kölcsön összegével a Ptk. 3:99. § (1) bekezdésére tekintettel, eszerint ugyanis nem pénzbeli hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A hitel-tőke konverzióval történő tőkeemelés során tehát az adós által elismert vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított követelés apportja valósul meg. Így nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa.

A követelés átruházására nem ingyenesen kerül sor, hiszen annak ellentételezéseként az apportot adó tag különböző társasági jogokat (szavazati, osztalékjog stb.) szerez a társaságban. Ebben az esetben rögzíteni kell, hogy az apportként beszámított összeg a tagi kölcsön törlesztésébe beleszámít. Jelezzük továbbá, hogy annak sincs akadálya – az Szt. 36. § (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel –, hogy az összeg egy része a tőkeemeléskor a tőketartalékba kerüljön; azonban hangsúlyozandó, hogy közvetlenül a tagi kölcsön egészének a tőketartalékba helyezésére nincs mód az Szt. alapján.

A tagi kölcsön beapportálásával megvalósuló tőkeemelés kapcsán a magánszemélynek a tőkeemelés időpontjában nem keletkezik személyi jövedelemadó kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a tagi kölcsönt a magánszemély az adózott jövedelméből nyújtotta a társaság részére. Személyi jövedelemadó kötelezettsége a magánszemélynek ennél a módszernél

  • az üzletrész névérték feletti értékesítésekor keletkezik árfolyamnyereség formájában, vagy
  • a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése, a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének tőke­kivonás útján történő leszállítása, illetve a magánszemély társas vállalkozásban lévő tagi jogviszonyának megszűnése esetén vállalkozásból kivont jövedelem formájában.

Jelezzük, hogy ha a tag a társasággal szembeni követelést nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálja a társaságba, akkor ezt az összeget is figyelembe lehet venni az értékpapír megszerzésére fordított összeg részeként, ezen összeggel is csökkenthető az üzletrész értékesítésekor megszerzett bevétel.

Példa

Amennyiben a magánszemély az üzletrészét 10 millió forintért értékesíti, és az üzletrészért 4 millió forintot fizetett, a tagi kölcsön pedig 1 millió forintot tett ki, mely követelést nem vagyoni hozzájárulásként bevitte a társaságba, akkor a 10 millió forint bevételből 5 millió forintot vonhat le megszerzésre fordított értékként, vagyis 5 millió forint árfolyamnyereségből származó jövedelme keletkezik.

Megjegyezzük, hogy abban az esetben, amikor a vállalkozás jegyzett tőkéjének emelése úgy valósul meg, hogy egy magánszemély megvásárolja névérték alatt az egyik tulajdonos tagi hitelét, majd azt névértéken apportálja, úgy az apport kapcsán a magánszemélynek egyéb jövedelem címén keletkezik személyi jövedelemadó és erre tekintettel szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége.

dr. Kiss Zoltán

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra