Lapszámok
2022 / 07-08

Tartalomjegyzék

2022 / 07-08 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Elindult az emelt szintű azonosítás: az Ügyfélkapu+ ● Idén is elindult és szja-mentes jövedelmet biztosít a Nyári diákmunka program ● Egyszerűsödtek a távmunkával kapcsolatos munkavédelmi szabályok ● K&H Bank: több vállalat tervez digitális fejlesztést

Tovább a cikkhez

Változásfigyelő: Adó- és jogszabály- változások 2022 nyarán 4

Július 1-én hatályba léptek az extraprofit adók, és a kapcsolódó adómódosítások. Az extraprofit adóról szóló kormányrendelet a címében kiemelteken túl tartalmazza egyebek mellett a cégautó adó 2022. július 1-től fizetendő megemelt mértékét, az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő új közteher-mértékeket, és népegészségügyi termékadó módosításait.  Ismertetjük a kisvállalkozókat érintő  rezsivédelmi rendelet szabályait is. Kitérünk a jogi személyek lakás bérbeadása esetén érvényesíthető rezsiszabályokra is.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Meglepő adózási lehetőségek az OSS rendszer szabályai alapján 7

Az adószakértői tevékenységem során az alábbiakban vázolt gazdasági eseménnyel találkoztam a közelmúltban. Miután meghatároztam a lehetséges a forgalmi adó következményeket, oly annyira meglepődtem a szokatlan végeredményen, hogy a kérdést szükségesnek éreztem egyeztetni az adóhatósággal. Jelen cikkben foglalt gondolatok a saját adómeghatározásomon, illetve az azzal egybevágó tartalmú adóhatósági válaszlevélen alapulnak, így köszönettel tartozom a NAV munkatársainak.

Tovább a cikkhez

TAO

Az egy és ugyanazon vállalkozások fogalma a de minimis rendeletben 10

Az egyes adónemek, így például a személyi jövedelemadó, a társasági adó, vagy a helyi iparűzési adó szabályai tartalmaznak olyan, az adórendszer keretein belül nyújtott támogatásokat, amelyek – az adózó választásánál vagy a törvény erejénél fogva – úgynevezett de minimis támogatásnak minősülnek. A támogatások biztosítása többnyire adóalap- vagy adókedvezmény, esetleg más fizetési könnyítés formájában valósul meg. A de minimis rendeletek maximális keretösszeget határoznak meg az ilyen jogcímen érvényesíthető támogatások vonatkozásában. A keretösszegek nem az egyes adózókra önállóan irányadóak, hanem azok az egymással meghatározott kapcsolatban álló vállalkozásokra, az egy és ugyanazon vállalkozásokra együttesen értendők. Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma tehát egy „de minimis specifikus” kategória, amely tartalmilag nem teljesen egyezik meg a kapcsolt vállalkozások, illetve a kapcsolódó vállalkozások körével sem.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Osztalék és osztalékelőleg elszámolásának szabályai 14

E cikk keretében az osztalékelőleg és osztalék fizetésének elszámolásával foglalkozom a tulajdonos és a tulajdonolt vállalkozás szempontjából.

Tovább a cikkhez

Cash-flow kimutatás a KKV IFRS alapján 18

A KKV IFRS 8. szakasza a cash-flow kimutatásban bemutatandó információkat és azok bemutatásának módját tartalmazza. A cash-flow kimutatás információt nyújt a gazdálkodó pénzeszközeinek és pénzeszköz-egyenértékeseinek változásairól az adott beszámolási időszakra vonatkozóan, külön bemutatva a működési, befektetési és finanszírozási tevékenységek pénzáramait és azok változásait. Jelen cikkben bemutatásra kerül egy direkt módszerrel - a gazdálkodó számára ajánlott módszerrel - összeállított Cash-flow kimutatás.

Tovább a cikkhez

SZJA

Praktikus tanácsok kezdő szálláshely szolgáltató magánszemélyek részére 23

A COVID járvány elmúltával és a nyári turistaszezon közeledtével egyre több magánszemély dönt úgy, hogy a lakását rövidtávra kiadja turisták részére. Amennyiben a magánszemély fizetővendéglátó tevékenységet kíván folytatni, úgy a tevékenysége megkezdése előtt érdemes annak adózási vonatkozásait is megismerni.

Tovább a cikkhez

A magánszemélyek részére biztosított képzések közteherviselési kötelezettsége 28

Cikkünk az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések, illetve az azokhoz kapcsolódó járulékos költségek adózási szabályait mutatja be a gyakorlatban felmerülő kérdések bemutatásával.

Tovább a cikkhez

Verseny, vetélkedő szja vonzata 33

A versengés, vetélkedés mindig is része volt az emberek életének. Ezeknek az eseményeknek a mozgatórugója a díjak, nyeremények megszerzése, amelyek az ismertségen és dicsőségen felül érmek, trófeák, illetve pénz-, tárgy-, vagy szolgáltatás nyeremények megszerzését is jelenti.  Miután ezek a játékok közkedveltek, így nagy nézőközönséget vonzanak, ezért nagyon fontos marketing eszköz lett a versenyek, vetélkedők szervezése, szponzorálása. A következőkben bemutatásra kerülnek az egyes promóciós céllal szervezett versenyek, vetélkedők keretében, a játékosok által megszerzett juttatások személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) szerint adókötelezettsége. 

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A családi pótlékról 38

A családi pótlék a gyermek nevelésével, illetve iskoláztatásával járó költségekhez az állam által havi rendszerességgel nyújtott családtámogatási ellátási forma, amely rendszerint a szülő részére - bizonyos esetekben a gyermeknek saját jogán - kerül megállapításra és folyósításra. Cikkünkben ezen jogintézménnyel ismerkedünk meg részletesen, annak érdekében, hogy a családi kedvezmény érvényesítésekor tisztában legyünk a családtámogatási szabályokkal.

Tovább a cikkhez

Örökbefogadói díj és nevelőszülői gyermekgondozási díj 44

Cikkünkben két, még 2020-ban bevezetett, de mindig aktuális, pénzbeli egészségbiztosítási ellátási formával, az örökbefogadói díjjal és a nevelőszülői gyermekgondozási díjjal ismerkedünk meg részletesen.

Tovább a cikkhez

ART

Nemzetközi adózás: a munkaviszonyból származó jövedelem adóztatási joga III. 47

Írásunkban folytatjuk a korábbiakban megkezdett nemzetközi adózási témakört, jelen cikkben a munkaviszonyból származó jövedelem (nem önálló munka) adóztatási jogát ismertetjük.

Tovább a cikkhez

Uniós fellépés a postafiók cégek ellen 58

Az elmúlt időszakban a nemzetközi adózás terén tapasztalható adóelkerülés és agresszív adótervezés elleni intenzív munka újabb állomásként a tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató, az adott országban minimális gazdasági jelenléttel sem rendelkező, adóelőny elérése céljából használt ún. postafiók cégek ellen tervez fellépést az Európai Unió.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Az alkalmi munkavállalás 2022. évközi aktualitásai 65

A nyári időszak az alkalmi munkavállalás tekintetében csúcsidőszaknak tekinthető. A rendelkezések sok éve nagyjából változatlanok, ugyanakkor az idei évben két tekintetben is módosul a szabályozás. Egyrészt az ukrán háború miatti menekültek foglalkoztatása, másrészt pedig a gazdasági helyzet miatti adóemelések okán

Tovább a cikkhez

A munkaviszony megszüntetésének szabályai 66

A munkaviszony megszüntetését a törvény igyekszik maximálisan körültekintően, és mindenre kiterjedően szabályozni, azonban a munkajog érvényesülésének a valódi joggyakorlásban igen speciális helyzetei állhatnak elő. Ebben a cikkben az általános rendelkezéseken túl igyekszünk a hétköznapi szituációkban felmerülő kérdésekre is választ adni.

Tovább a cikkhez

2022 / 07-08 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.