Lapszámok
2023 / 10

Tartalomjegyzék

2023 / 10 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Új rendszerben kérhetnek K+F minősítést a vállalkozások ● A külföldön vezetett bankszámlát is látja az adóhatóság - és inkasszót is benyújthat ● Egyre több az adóellenőrzés – nem árt résen lenni ● Ha változás van, kérjük az  Önadózó előfizetői cím és adatváltozások bejelentését

Tovább a cikkhez

Az áfaanalitika digitalizációja 4

Az áfabevallás előállításának folyamatában talán az áfaanalitika az, amely a legtöbb könyvelői kapacitást leköti, mégsem találunk erre túlzottan sok jogszabályi követelményt. Az áfaanalitikának azonban alá kell támasztania az áfabevallást, az áfaellenőrzések során is elsődleges ellenőrzési pont. Amennyiben egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy az adóhivatalnál formálódó eÁFA rendszernek is az egyik legfontosabb alapköve lesz az áfaanalitika.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Utalványok Áfa tv. szerinti kezelése 8

Az utalvány egy igen gyakran alkalmazott vevőcsalogató módszer, amely kiválóan alkalmas ajándéknak a fantáziaszegény, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a praktikus szemléletű ajándékozó számára. Az utalványok értékesítése korábban nem járt adókötelezettséggel az áfa rendszerében, azonban 2019. szeptember 1-től az utalvány értékesítése adótárgynak minősül bizonyos peremfeltételek tejesülése esetén.

Tovább a cikkhez

TAO

KKV-besorolás, kapcsolódó-kapcsolt, egy és ugyanazon vállalkozások 10

A vállalkozási méret meghatározása számos adózással kapcsolatos szabály alkalmazásában bír jelentőséggel. Gondoljunk például a társasági adó rendszerében igénybevehető olyan adóalap-és adókedvezményekre, amelyek kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára elérhetőek, vagy az innovációs járulékra, amely kötelezettség alól mentesülnek a mikro- és kisvállalkozások. Az érintett adótörvények a méret szerinti besorolás kapcsán a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény [Kkv.tv.] szabályaira utalnak vissza, jelen cikkben ezeket tekintjük át, emellett röviden kitérünk a vállalkozások egyes „összefonódási” viszonyaira, úgymint a kapcsolódó vállalkozások fogalmára, a kapcsolt vállalkozási viszonyra, illetve az ún. de minimis szabályozás körében jelentőséggel bíró „egy és ugyanazon vállalkozás” definícióra.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Utalványok, kuponok számviteli elszámolása 17

A kuponok és utalványok a kereskedő cégek által gyakran használt marketingcélú, vásárlásösztönző eszközök. Az utalvány és a kupon ezen közös jellemzőik ellenére nem azonos eszközök és számviteli elszámolásuk is különböző. Jelen cikkünkben kizárólag az utalványok, kuponok számviteli elszámolásának szabályait ismertetjük, annak ÁFÁ-n kívüli, más esetlegesen kapcsolódó adófizetési kötelezettségeinek részletes bemutatására nem térünk ki.

Tovább a cikkhez

Ingatlanok, gépek és berendezések amortizációja (KKV IFRS 17. szakasz) 21

A cikkben az Ingatlanok, gépek, berendezések amortizációjának számviteli kezelése – a leírási módszerek, a hasznos élettartam becslése, a maradványérték meghatározása, az alkalmazott értékcsökkenési módszer felülértékelés - gyakorlati példák alapján kerül ismertetésre, utalva a gazdálkodó amortizációhoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségeire is.

Tovább a cikkhez

SZJA

A munka- és egészségvédelem körébe tartozó juttatások közterhei 26

A munkáltatók kötelesek olyan munkakörülményeket teremteni, melyek megfelelnek a hatályos munkavédelmi előírásoknak, emellett pedig a munkavállalók számára biztosítani a munkavégzés ellátásához szükséges eszközöket, berendezéseket, szolgáltatásokat. Cikkünk bemutatja a különböző munka- és egészségvédelem körébe tartozó juttatások juttatási feltételeit, adókötelezettségét, és a felmerülő gyakorlati kérdéseket.

Tovább a cikkhez

Munkába járás vármegye- és országbérlettel 31

Kötelezettségek ● Lehetőségek ● Hazautazás maximum ● Vármegyebérlet, országbérlet ● Dokumentáció

Tovább a cikkhez

Tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségek és adózási következmények 34

Adóköteles jövedelemnek tekintendő a tanulmányok folytatásához nyújtott támogatás? ● Mit tekintünk támogatásnak?  ● Mikor kell vizsgálni az adókötelezettség keletkezését?  ● Kinek kell az adót megfizetni? ● Köthetünk-e tanulmányi szerződést a munkavállalóval? ● Mi történik, ha a munkáltató, vagy a munkavállaló nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét?

Tovább a cikkhez

A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adózása 39

Cikkünk bemutatja a kriptoeszközökkel végrehajtott ügyletek kapcsán keletkezett jövedelmek személyi jövedelemadó kötelezettégét a 2022. január 1-jétől hatályos, kedvező szabályrendszer alapján.

Tovább a cikkhez

Erdő és vadászati jog hasznosítása 45

Írásunkban a magánszemély tulajdonában lévő erdő hasznosításából és a vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózását mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

Egyesületek, alapítványok reprezentációs szabályai 53

Az egyesületek és alapítványok háza táján mindig van mit tanulni, mindig van mit értelmezni, nincs ez másképp az általuk adott juttatások és a reprezentáció esetében sem! Az alábbi cikkben néhány fontos szempontra szeretném felhívni a figyelmet ezzel a területtel kapcsolatosan, hangsúlyozva, hogy minden civil szervezet egyedi, éppen ezért minden eset egyedi elbírálást igényel a körülmények mérlegelése függvényében!

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A vendégmunkások foglalkoztatásának társadalombiztosítási szabályai, a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó közteher fizetési kötelezettségek 55

Cikkünkben bemutatjuk a júniusban elfogadott vendégmunkás törvény fontosabb rendelkezéseit és az érintett személyi kör vonatkozásában az alkalmazandó társadalombiztosítási szabályokat, és a közteher fizetési kötelezettség alakulását.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Kérdések és kérdőjelek a belső visszaélésbejelentési rendszer létrehozatala és működtetése kapcsán 61

A 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkezéseinek alkalmazása – figyelemmel a hatálybalépés 2023. július 24-i, december 17-i és 2025. január 1-i időpontjára, sok helyütt jogalkalmazási, viszont van, ahol még „csak” elvi élű jogértelmezési kérdéseket vet fel. Az idő előrehaladtával teoretikus kérdőjelek gyakorlati választ igényelnek. A törvényszövegben haladva állunk meg a Szerzők által „szóra érdemes” szabályoknál. 

Tovább a cikkhez

2023 / 10 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.