Hogyan tartsunk taggyűlést?

JOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Segédlet és iratminták társasági taggyűlések és civil szervezeti közgyűlések határozathozatalához. Elkészítettük azokat az iratmintákat, amelyek a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben feltétlenül szükségesek a gazdasági társaságok és civil szervezetek szabályszerű működéséhez, a taggyűlések elektronikus úton történő megtartásához, a tagokkal való e-mailes kapcsolattartáshoz. Ezek elkészítése egyébként április 11-től minden ügyvezető kötelezettsége. Önadózó előfizetőknek ingyenes! Ha még nem Önadózó előfizető, ez jó alkalom arra, hogy előfizessen: előfizetés májustól decemberig 15.960,-Ft. https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére új szabályokat állapított meg gazdasági társaságok és más jogi személy szervezetek belső működésére. 

A rendeleti felhatalmazás alapján a taggyűlések / közgyűlések / belső testületi ülések megtarthatók elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy ez helyett a taggyűlési, közgyűlési döntések meghozhatók írásbeli határozathozatallal is. Szűkebb körben lehetőség van arra is, hogy az ügyvezető döntsön a taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Ez a megoldás azonban több új kötelezettséget ró valamennyi (nem egyszemélyes vagy ahhoz hasonló) jogi személy – gazdasági társaság, civil szervezet – ügyvezetőjére: saját hatáskörben meg kell állapítania a távolléti határozathozatal szabályrendszerét, ezt közölnie kell a tagokkal. Lehetséges az e-mail útján való kapcsolattartás is a tagokkal,  de ehhez az ügyvezetőnek el kell sajátítania legalább az AVDH szolgáltatás alkalmazását is

Segédletünkben elvégeztük ezeket a feladatokat: megalkottuk a minden jogi személy számára használható iratmintákat, amelyeket minden ügyvezető könnyedén használhat a  saját szervezetében – neki ezeket már nem kell kitalálnia, megfogalmaznia. Mintáinkkal intézkedhet a taggyűlések / közgyűlések jogszerű megtartása iránt, illetve jogszerű és biztonságos határozathozatalt kezdeményezhet, és dokumentálhatja a testületi döntéseket. Iratmintáink a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével készültek.  Leírjuk, miként lehet igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amely - más elektronikus aláírás szolgáltatás hiányában - szükséges feltétele annak,  hogy bármely gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy a tagjaival elektronikus kapcsolattartást folytasson. 

A távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás most bevezetett rendeleti szabályai a veszélyhelyzet megszűnése után is alkalmazhatók, ha a szervezetek ezeket átemelik alapító okirataikba – ezzel is segítve belső működésük digitalizációját.

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK CIVIL SZERVEZETEK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra