Így kell taggyűlést tartani a számviteli beszámoló elfogadásáról

Forrás: Önadózó

Segédlet és iratminták társasági taggyűlések és civil szervezeti közgyűlések határozathozatalához. Elkészítettük azokat az iratmintákat, amelyek a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben feltétlenül szükségesek a gazdasági társaságok és civil szervezetek szabályszerű működéséhez, a taggyűlések elektronikus úton történő megtartásához, a tagokkal való e-mailes kapcsolattartáshoz. Ezek elkészítése egyébként április 11-től minden ügyvezető kötelezettsége. A Segédletben megadjuk a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet magyarázatát, az ügyvezetői döntéshozatal feltételeit, és bemutatjuk az AVDH szolgáltatás működését és használatát. Önadózó előfizetőknek ingyenes!

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére új szabályokat állapított meg gazdasági társaságok és más jogi személy szervezetek belső működésére. 

A rendeleti felhatalmazás alapján a taggyűlések / közgyűlések / belső testületi ülések megtarthatók elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy ez helyett a taggyűlési, közgyűlési döntések meghozhatók írásbeli határozathozatallal is. Szűkebb körben lehetőség van arra is, hogy az ügyvezető döntsön a taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Ez a megoldás azonban több új kötelezettséget ró valamennyi (nem egyszemélyes vagy ahhoz hasonló) jogi személy – gazdasági társaság, civil szervezet – ügyvezetőjére: saját hatáskörben meg kell állapítania a távolléti határozathozatal szabályrendszerét, ezt közölnie kell a tagokkal. Lehetséges az e-mail útján való kapcsolattartás is a tagokkal,  de ehhez az ügyvezetőnek el kell sajátítania legalább az AVDH szolgáltatás alkalmazását is

Segédletünkben elvégeztük ezeket a feladatokat: megalkottuk a minden jogi személy számára használható iratmintákat, amelyeket minden ügyvezető könnyedén használhat a  saját szervezetében – neki ezeket már nem kell kitalálnia, megfogalmaznia. Mintáinkkal intézkedhet a taggyűlések / közgyűlések jogszerű megtartása iránt, illetve jogszerű és biztonságos határozathozatalt kezdeményezhet, és dokumentálhatja a testületi döntéseket. Iratmintáink a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével készültek.  Leírjuk, miként lehet igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amely - más elektronikus aláírás szolgáltatás hiányában - szükséges feltétele annak,  hogy bármely gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy a tagjaival elektronikus kapcsolattartást folytasson. 

A távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás most bevezetett rendeleti szabályai a veszélyhelyzet megszűnése után is alkalmazhatók, ha a szervezetek ezeket átemelik alapító okirataikba – ezzel is segítve belső működésük digitalizációját.

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK CIVIL SZERVEZETEK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra