Így kell taggyűlést tartani a számviteli beszámoló elfogadásáról

Forrás: Önadózó

Segédlet és iratminták társasági taggyűlések és civil szervezeti közgyűlések határozathozatalához. Elkészítettük azokat az iratmintákat, amelyek a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben feltétlenül szükségesek a gazdasági társaságok és civil szervezetek szabályszerű működéséhez, a taggyűlések elektronikus úton történő megtartásához, a tagokkal való e-mailes kapcsolattartáshoz. Ezek elkészítése egyébként április 11-től minden ügyvezető kötelezettsége. A Segédletben megadjuk a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet magyarázatát, az ügyvezetői döntéshozatal feltételeit, és bemutatjuk az AVDH szolgáltatás működését és használatát. Önadózó előfizetőknek ingyenes!

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére új szabályokat állapított meg gazdasági társaságok és más jogi személy szervezetek belső működésére. 

A rendeleti felhatalmazás alapján a taggyűlések / közgyűlések / belső testületi ülések megtarthatók elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy ez helyett a taggyűlési, közgyűlési döntések meghozhatók írásbeli határozathozatallal is. Szűkebb körben lehetőség van arra is, hogy az ügyvezető döntsön a taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Ez a megoldás azonban több új kötelezettséget ró valamennyi (nem egyszemélyes vagy ahhoz hasonló) jogi személy – gazdasági társaság, civil szervezet – ügyvezetőjére: saját hatáskörben meg kell állapítania a távolléti határozathozatal szabályrendszerét, ezt közölnie kell a tagokkal. Lehetséges az e-mail útján való kapcsolattartás is a tagokkal,  de ehhez az ügyvezetőnek el kell sajátítania legalább az AVDH szolgáltatás alkalmazását is

Segédletünkben elvégeztük ezeket a feladatokat: megalkottuk a minden jogi személy számára használható iratmintákat, amelyeket minden ügyvezető könnyedén használhat a  saját szervezetében – neki ezeket már nem kell kitalálnia, megfogalmaznia. Mintáinkkal intézkedhet a taggyűlések / közgyűlések jogszerű megtartása iránt, illetve jogszerű és biztonságos határozathozatalt kezdeményezhet, és dokumentálhatja a testületi döntéseket. Iratmintáink a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével készültek.  Leírjuk, miként lehet igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amely - más elektronikus aláírás szolgáltatás hiányában - szükséges feltétele annak,  hogy bármely gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy a tagjaival elektronikus kapcsolattartást folytasson. 

A távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás most bevezetett rendeleti szabályai a veszélyhelyzet megszűnése után is alkalmazhatók, ha a szervezetek ezeket átemelik alapító okirataikba – ezzel is segítve belső működésük digitalizációját.

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK CIVIL SZERVEZETEK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 5-12. hónapra 16.464,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra