A kockázatos adózói minősítés feltételei

ART

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: kockázatos adózó


Vannak hátrányai: hosszabb kiutalási határidő, hosszabb ellenőrzési határidő, emelt összegű késedelmi pótlék és az adóbírsággal, mulasztási bírsággal, illetve jövedéki bírsággal összefüggésben is vannak hátrányai

A NAV kockázatos adózónak minősíti a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe
bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az alábbi feltételek legalább egyike fennáll:

1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

3. szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

4. egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben,

5. kényszertörlési eljárás alatt áll,

6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,

A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kellett alkalmazni, ezért a 2020. I. negyedévi adózói minősítéstől kezdődően e feltétel vizsgálata során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül (2020. március 11. és 2020. július 18.) esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet és ezt az eljárást az elévülési időn belül minden minősítés során alkalmazza.

7. a terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát,

8. székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló adózó közzétételére akkor kerülhet sor, ha nem fizeti meg az előző negyedév során véglegessé vált határozatban a terhére megállapított – természetes személyek esetében tízmillió forintot, más adózók esetében százmillió forintot meghaladó összegű – adóhiányt a határozatban megállapított fizetési határidőig, azaz az esedékességig, vagyis a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül.

Nem tekinthető véglegesnek az adóhatóság határozata, ha a bírósági kereset megindítására nyitva álló határidő még nem telt el vagy az adózó által indított közigazgatási per jogerősen nem zárult le.

Ha tehát az adózó a határozatban előírt fizetési kötelezettségének a határozatban megállapított határidőben nem tesz eleget, és a határozat bírósági felülvizsgálatát az arra nyitva álló határidőn belül nem kezdeményezi, a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján történő közzététel törvényi feltételei fennállnak, függetlenül attól, hogy az adózó egy későbbi időpontban már teljesítette  fizetési kötelezettségét.

A nagy összegű adótartozással rendelkező adózó közzétételére akkor kerülhet sor, ha az adózónak a száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, a NAV-nál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva meghaladja a százmillió forintot, természetes személy esetében pedig nettó módon számítva meghaladja a tízmillió forintot.

A be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózó közzétételére akkor kerülhet sor, ha végleges és végrehajtható közigazgatási vagy jogerős bírósági határozat megállapította, hogy az adózó nem tett eleget a munkaviszony  létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének. A NAV a honlapján közzétett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el – a közzétételtől számított két év elteltével törli. A NAV a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózó közzétételét mellőzi, ha a terhére az Art. 225. § (4) bekezdése alapján nem szabott ki mulasztási bírságot.

Kockázatos az a csoportos adóalany, melynek legalább egy tagja kockázatosnak minősül.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra