Az összesítő nyilatkozat szabályai

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: összesító nyilatkozat


Az összesítő nyilatkozat szabályait az Áfa törvény 4/A. mellléklete tartalmazza. Az Összesítőnyilatkozatot az adózó a NAV űrlapján, elektronikusan nyújtja be. Az Összesítőnyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

Az összesítőnyilatkozat benyújtási gyakoriságának évközi változása:

Az adózóra irányadó áfabevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítőnyilatkozatról havi gyakoriságú összesítőnyilatkozatra kell áttérnie, ha termékértékesítés, valamint a termékértékesítésnek megfelelő termékértékesítés vagy a Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, áfa nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az 50 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.

Az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítőnyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó időszakról, az ez időszakot követő hónap 20-ig kell benyújtani.

Az 50 000 euróban meghatározott összeg forintra való átváltásakor az Áfa tv. átváltási árfolyamról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha az előzőekben meghatározott áttérést követő négy naptári negyedévben az adózó nem haladja meg az ott meghatározott értékhatárt, és a negyedik naptári negyedévet követő adómegállapítási időszakra nem havi áfabevallásra kötelezett, a negyedik naptári negyedévet követő adómegállapítási időszakra negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatot nyújt be.

Ki köteles havonta benyújtani?

• A közösségi adószámmal rendelkező, áfaalanynak nem minősülő jogi személy,
• a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
• az alanyi adómentességet választó adóalany,
• a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,
a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről az összesítő nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítését követő hó 20-ig köteles benyújtani.

Nem kell összesítőnyilatkozatot tenni arra az időszakra, amelyben az adózó nem folytatott közösségi kereskedelmet.

A közösségi adószámmal rendelkező áfaalany az összesítőnyilatkozatban nyilatkozik:

• A Közösség területén belüli termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint a Közösség területéről való termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetett vámjogi képviselő az importáló helyett, vagy az adóraktár üzemeltetője az adófizetésre kötelezett helyett tesz bevallást az importáló vagy az adófizetésre kötelezett által teljesített termékértékesítésről. Ezeknek az ügyleteknek áfa nélkül számított ellenértékéről, a vevő, illetve az eladó közösségi adószámáról.

• A Közösség más tagállamában fenntartott vevői készletre vonatkozóan a termék másik tagállamba 2021. december 31-ét követő átmozgatásáról, illetve a terméket beszerző partnernek, a készlet helye szerinti tagállam által megállapított közösségi adószámáról ellenérték szerepeltetése nélkül.

• A 2022. december 31-ét követően vevői készletre átszállított termékek esetében azoknak az adóalanyoknak az adószámáról, akinek (amelynek) úgy továbbított terméket a Közösség más tagállamából, hogy az tartalmában megfelel a Közösség azon tagállama jogának – összhangban a Héa-irányelvben18 foglaltakkal –, amely tagállamból a terméket továbbította. Vagyis a vevői készlet céljára más tagállamból belföldre továbbított terméknél annak vevője az összesítőnyilatkozatban az átmozgatás időpontját tartalmazó időszakban, még a közösségen belüli termékbeszerzés megvalósulását megelőzően köteles az ügylettel érintett más tagállami partner adószámáról nyilatkozni, az ellenérték feltüntetése nélkül.

• A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany vagy adószámmal rendelkező, áfaalanynak nem minősülő jogi személynek teljesített, az Áfa tv. hatálya19 alá eső szolgáltatásnyújtásról (ideértve az előleget is), amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban és amely után az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, valamint a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól igénybevett, olyan szolgáltatás igénybevételéről (ideértve a szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleget is), amely után beszerzőként, igénybevevőként adófizetésre kötelezett. 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra