Biztosítási kötelezettség külföldi munkavégzés esetén - és további írások az Önadózó márciusi számában

Forrás: Önadózó

Változások a munkába járás költségtérítésében ● A láncértékesítésekről ● Az új transzferár-adatszolgáltatás ● Építőipari tevékenység könyvelése ● Saját termelésű készletek állományváltozása ● Az osztalék és osztalékelőleg számviteli elszámolása ● KKV IFRS – Készletek ● A családi kedvezményről ● Biztosítási kötelezettség külföldi munkavégzés esetén ● Átalányadózó egyéni vállalkozók pénzbeli ellátásai ● Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás Előfizetés az Önadózó újságra és online csonmagjára: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

VÁLTOZOTT A MUNKÁBA JÁRÁS CÍMÉN ADHATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

2023. január 28-tól duplájára emelkedett a munkába járás költségtérítése . A napi munkába járás és a hazautazás esetén kilométerenként akár 30 forint költségtérítést kaphat adómentesen munkáltatójától a munkavállaló.
A munkáltatónak a munkába járás költségét ennek az összegnek 60 százalékáig, azaz kilométerenként 18 forint összegben kell kötelezően megtérítenie.

A LÁNCÉRTÉKESÍTÉSEKRŐL

Láncügyletekről általában ●  Háromszög ügylet ● Egyszerű tanácsok magyar adóalanyoknak ● Import láncügyletek ● Export láncügyletek ●  Esetpéldák

AZ ÚJ TRANSZFERÁR-ADATSZOLGÁLTATÁS

Az adatszolgáltatási kötelezettség ● Érintett adózók ● Érintett évek ● Az adatszolgáltatás módja ● Érintett ügyletek ● Teljeskörűen mentesülő ügyletek ●  Részlegesen mentesülő ügyletek ● Az adatszolgáltatás tartalma

ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI

Az „építőipar” megnevezés egy rendkívül összetett, és számos tevékenységet magába foglaló meghatározás. Ennek megfelelően könyvelésük, nyilvántartásuk is egyedi igényeket kell, hogy kielégítsen. Ez a feladat kihívás a könyvelőknek is, sokszor a kezdő vállalkozások részére nekik kell tanácsot adni, hogyan tudják már rövidtávon nyereségesen folytatni tevékenységüket. Legutóbb a számvitelben bevezetett projektelszámolás adta fel nekik a leckét, na de kezdjük az elején.

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁNAK ÉV VÉGI KÖNYVELÉSI TÉTELEI

Amennyiben a vállalkozó év közben folyamatos értékbeni és mennyiségi nyilvántartást nem vezet, akkor mérlegfordulónappal a saját termelésű készleteket készletre kell vennie. A saját termelésű készletek év vég könyvelési tételei közé tartozik többek között a leltáreltérések elszámolása, valamint a saját termelésű készletek értékelése is. A saját termelésű készletek értékelésénél, azaz az értékvesztés elszámolásánál, az értékvesztés visszaírásánál alkalmazandó módszereket, eljárásokat a vállalkozónak a számviteli politika keretében, az eszközök és a források értékelési szabályzatában kell írásban rögzítenie.

AZ OSZTALÉK ÉS OSZTALÉKELŐLEG SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI

A cikkben az osztalékelőleg és osztalék fizetésének jogi és számviteli elszámolási szabályait mutatjuk be a tulajdonos és a tulajdonolt gazdasági társaság szempontjából. 

IFRS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA (IFRS FOR SMES - KÉSZLETEK SZÁMVITELI KEZELÉSE, ÉRTÉKELÉS ÉS KÖZZÉTÉTEL. 

A cikk a Készletek értékelését mutatja be az „IFRS kis-és középvállalkozások számára” 13. szakaszának előírásai alapján. A szakasz célja a készletek számviteli kezelésének, valamint a közzétételi követelményeinek az előírása. Útmutatást ad a készletek bekerülési értékének meghatározásához és későbbi, ráfordításként való elszámolásához, beleértve a nettó realizálható értékre történő bármely leírást, valamint a bekerülési értéknek a készletekhez történő hozzárendelésére használt bekerülési érték formulákról (költségformulákról) is. A cikk példákon keresztül tárgyalja a különböző értékelési eljárásokat.

A CSALÁDI KEDVEZMÉNY SZABÁLYAI 

Cikkünkben bemutatjuk a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályokat, kitérve arra, hogy a különféle élethelyzetekben (házastársi, élettársi kapcsolat, várandósság) mely rendelkezések figyelembevételével kell megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, illetve az igénybe vehető kedvezmény mértékét, bemutatjuk, hogy az eltartottak után járó kedvezményt hogyan lehet közösen érvényesíteni vagy megosztani, illetve hogy milyen nyilatkozatot kell leadni a kedvezmény igénybevételéhez. A családi kedvezmény rendszere 2023. január 1-jétől kiegészült a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezménnyel, ennek szabályait is ismertetjük.

BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS ESETÉN

A szociális biztonsági egyezmények szerepe a társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésében. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az egyezménnyel érintett államokban történő munkavégzés esetén, hogyan alakulnak a társadalombiztosítási kötelezettségek. Ismertetjük az egyezmények legfontosabb szabályait, és az egyes egyezményes rendelkezések megértését példákkal segítjük.

AZ ÁTALÁNYADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK PÉNZBELI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGA

A 2022. augusztusában hatályba lépett új KATA törvény bevezetése már nem ad mindenkinek lehetőséget ennek az adózási módnak a választására, így „alternatívaként” marad a vállalkozóknak az átalányadózás. Az átalányadózásra vonatkozó szabályok azonban bonyolultabbak, mint a KATÁ-s adózásra vonatkozó szabályok. 2023-ban ezért az átalányadózási móddal kapcsolatos társadalombiztosítási kötelezettségek jelentősen átalakulnak. Cikkünkben ezen átalakított szabályokat járjuk körül, valamint kitérünk ennek a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokra gyakorolt hatására is. 

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS, ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS

Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony, mely jogszabályt ugyan nem módosították mostanában, de mégis vannak változások. A veszélyhelyzet miatt ugyanis a Kormány rendeletben is meghatározhat szabályokat, melyet 2022. nyarán meg is tett.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra