Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői - és további írások az Önadózó januári számában

Forrás: Önadózó

Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői ● Munkavállalói nyilatkozatok ● Áfa módosítások ● Társsági adót érintő változások 2022-2023 ● KIVA 2023 ● Számvitel módosítások ● Fenntarthatóság, környezetvédelem a számvitelben ● Szja, KATA, EKHO és EFO változások ● Járulék és szochó változások ● Helyi adók változások ● Változások a jövedéki adóban 2023 Adóeljárási módosítások ● Önadózó előfizetés 2023 -ra ajándékcsomaggal most még a régi áron 29.988,-Ft-ért https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

MUNKÁLTATÓK, KIFIZETŐK ÉV ELEJI TEENDŐI A MAGÁNSZEMÉLYEK 2022. ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Cikkünkben a munkáltatók/kifizetők adóév elején felmerülő igazoláskiállítási, és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat mutatjuk be.

MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZATOK

Az év elején megszaporodnak az adminisztrációs teendők, hiszen ilyenkor kell elvégezni azokat a jogosultságot meghatározó, adózást befolyásoló feladatokat, melyek meghatározzák az egész éves bérszámfejtést. 2023-ban ugyan tovább élnek azok az adókedvezmények, amelyeket a munkavállalók a jövedelmük személyi jövedelemadó terheinek csökkentésére havonta igénybe vehetnek, azonban új adóévről lévén szó, ismét nyilatkoztatni kell a dolgozókat. 

AKTUÁLIS ÁFA MÓDOSÍTÁSOK

Az aktuális áfa módosításokat a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában (2022. november 23.) kihirdetett, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény foglalja magában. Az áfa adónemet érintő módosítások egy része a kihirdetést követő napon már hatályba is lépett, míg más részük 2023. január 1-jén vagy 2023-at követően lép hatályba.  Ismertetjük a változásokat.

TÁRSSÁGI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2022-2023

Az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény rendelkezései – más adónemek mellett – a társasági adó rendszerét is érintik. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] változásai 2022. november 24-én, 2022. december 24-én, vagy pedig 2023. január 1-jén lépnek hatályba. Számos rendelkezéshez átmeneti szabály is kapcsolódik, így bizonyos előírásokat már a 2022. évi adókötelezettség meghatározása során is figyelembe lehet venni.

A KISVÁLLALATI ADÓ 2023-TÓL HATÁLYOS MÓDOSÍTÁSAI

Az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény, azaz az „őszi adócsomag” rendelkezései érintik a kisvállalati adó szabályait is. A 2023. január 1-jétől hatályos – alábbi ismertetendő - változások elsősorban pontosító, jogalkalmazást segítő jellegűek, vagy pedig jogharmonizációs célúak.  

SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÚJABB MÓDOSÍTÁSA 

A számviteli törvény újabb módosítását az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: módosítás) tartalmazza, amelyet az alábbiakban ismertetünk. A módosítás a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án jelent meg. 

A FENNTARTHATÓSÁG, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A SZÁMVITEL KAPCSOLATA

Az Európai Parlament 2022. novemberében elfogadta a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelvet (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), amely a korábban hatályos nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD) módosítja. Ennek átültetése hamarosan meg fog történni a magyar jogba is. Figyelemmel a tervezett jelentéstétel bevezetésének ütemezésére, az érintetteknek már most el kell kezdeniük a felkészülést az irányelv alkalmazására. Fontos, hogy tervezzék meg, hogy hogyan azonosítják és gyűjtik össze a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat közzététel céljára, hogyan kezelik az ESG kockázatokat, hogyan dolgozzák ki a kapcsolódó szabályzatokat, célokat és határozzák meg a teljesítménymutatóikat.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EKHO ÉS EFO VÁLTOZÁSOK 

Az őszi adócsomag - az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény  - több ponton módosította a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait, többnyire 2023.  január 1-jei hatálybalépéssel. Cikkünk ezeket a változásokat foglalja össze, illetve a kisadózó vállalkozók tételes adóját és az egyszerűsített foglalkoztatást érintő veszélyhelyzeti kormányrendeletekben szabályozásra kerülő módosításokat is ismerteti.

JÁRULÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2023. JANUÁR 1-TŐL

Cikkünkben ismertetjük az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: őszi adócsomag) társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót érintő, 2023. január 1-jétől hatályba lépő változásait.

HELYI ADÓK 2022. ÉVKÖZI ÉS 2023. ÉVI VÁLTOZÁSAI

Jelen írásunkban a 2022. év közben hatályba lépett, valamint a 2022. év második felében kihirdetett (2023. évtől hatályosuló) jogszabályok helyi adók (adózás) körét érintő módosításait ismertetjük. Jelentősebb változás a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódik, a kisvállalkozók által választható új egyszerűsített adóalap-megállapítási mód (más néven tételes adóalap szerinti adózás) váltja fel – a kiva-alanyokra irányadón kívüli - mai három egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert, ennek részletszabályait mutatjuk be. Emellett az iparűzési adószabályozás körét érintő kisebb terjedelmű változásokra, valamint az egyéb helyi adók hatályos szabályait kiegészítő, pontosító módosulásokra is kitérünk. A jogszabály-módosításokhoz kapcsolódó magyarázatokkal, értelmezésekkel és gyakorlati példákon keresztül kívánják a megalapozott jogalkalmazást elősegíteni.

VÁLTOZÁSOK A JÖVEDÉKI ADÓBAN 2023

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2022. november 23-án kihirdetett rendelkezései a jövedéki szabályok vonatkozásában elsősorban okmányolási szabályok miatt szükségessé vált korrekciókat és technikai jellegű módosításokat, illetve az adómentességi igazolás, valamint a jelölt gázolaj megújult definícióit tartalmazzák. Az őszi jogalkotási munkafolyamat eredményeképpen módosítja a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt (a továbbiakban: Jöt.) a még elfogadás előtt álló T/1844. számú törvényjavaslat is, amely egy új jövedéki kategória, a hevített termékek bevezetését tűzte ki céljául. Kiemelendő továbbá, hogy az extraprofitadókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) a különleges jogrend 2022. november elején való – az alaptörvényi szabályozás megváltozására tekintettel történő – újbóli kihirdetésének köszönhetően ezután is hatályban marad, így az abban foglalt, 2023. január 1-től hatályos, Jöt.-től eltérő adómértéket megállapító rendelkezések is hatályba lépnek.

2022. ŐSZI ADÓCSOMAG ADÓELJÁRÁSI MÓDOSÍTÁSAI

A sok évközi változás ellenére 2022. őszén is elfogadott a Parlament egy adócsomagot, melynek szabályai jellemzően 2023. január 1-jén lépnek hatályba. Jelen cikkben a 2022. évi XLV. törvény legfontosabb adóeljárási jellegű módosításait tekintjük át.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra