A csoportos társaságiadó-alanyiság feltételei

TAO

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: csoportos társasági adózás


Csoportos társaságiadó-alanyt hozhat létre legalább két adózó meghatározott feltételekkel a Tao. tv. szerint. A csoportos társaságiadó-alany főszabályként a csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti adókötelezettségeit, és gyakorolja adózói jogait.

SZERVEZETI FELTÉTELEK

Csoportos társaságiadó-alany tagjai a következő szervezeti formában működhetnek:
– gazdasági társaság (kivéve a nonprofit gazdasági társaságot),
– egyesülés,
– európai részvénytársaság,
– szövetkezet (kivéve a szociális szövetkezetet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet és az iskolaszövetkezetet), európai szövetkezet, 
– egyéni cég,
– üzletvezetési helye miatt belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy, és
– belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó. 

A létrehozás feltételei

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásának további, együttes feltételei, hogy
– a csoporttagok között olyan – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – közvetlen vagy közvetett többségi befolyás álljon fenn, amelynek keretében az egyik csoporttag, leendő csoporttag a másik csoporttagban, leendő csoporttagban vagy más személy a csoporttagokban, leendő csoporttagokban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik (közvetett befolyás esetén a köztes jogi személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik),

– a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, beszámoló készítésére nem kötelezett adózónál az adóév utolsó napja azonos legyen,

– a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen, vagy az Szt. III. fejezete, vagy az IFRS-ek szerint történjen.

Az első feltételnél a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát egybe kell számítani.

A csoportos társaságiadó-alany tagja lehet a tevékenységét év közben kezdő személy is, ha teljesíti a fenti feltételeket.

Az adózó egyidejűleg csak egy csoportos társaságiadó-alany tagja lehet.

A csoportos társaságiadó-alany létrehozására irányuló kérelem

A csoportos társaságiadó-alany létrehozásához kérelmet kell benyújtani a NAV-hoz, melyet a ’T118 jelű nyomtatvánnyal egyidejűleg, annak mellékleteként kell előterjeszteni.

A kérelem benyújtására nyitva álló, jogvesztő határidő – főszabály szerint – az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától huszadik napjáig tartó időszak. Ha a Tao. tv. szerinti feltételek teljesülnek, a NAV engedélyezi a csoportos társaságiadó-alany létrejöttét, és az engedélyező határozatban megállapítja a csoportazonosító számot.

A csoportos társaságiadó-alany létrejöttének időpontja a kérelem benyújtását követő adóév első napja. Például, ha a naptári év szerint működő adózók 2024. január 1-jétől kívánnak csoportos társaságiadó-alanyt alakítani, akkor a kérelmet 2023. november 1-je és 20-a között kell benyújtaniuk.

A csoportos társaságiadó-alanyhoz csatlakozó adózó a kérelem benyújtását követő adóév első napján válik csoporttaggá. A tevékenységét év közben kezdő személy csoporttagsága azonban azon a napon jön létre, amelyen a társaságiadó-kötelezettsége egyébként is megkezdődne.

Ha a csoportos társaságiadó-alany, valamint a csoporttagság megszűnése napját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napján a csoportos társaságiadó-alany, illetve a csoporttagság még nem állt fenn, akkor úgy kell tekinteni, hogy a csoportos társaságiadó-alany, illetve a csoporttagság nem jött létre.

Például, ha a csoportos társaságiadó-alany 2023. január 1-jétől jött létre, és 2023. július 20. napján a csoport tagjainak száma kettő alá csökken, tehát a csoportos társaságiadó-alany megszűnik, akkor azt figyelembe véve, hogy a csoportos társaságiadó-alany 2022. december 31-én szűnne meg, de ebben az időpontban még létre sem jött, úgy kell tekinteni, mintha az adott csoportos társaságiadó-alany meg sem alakult volna.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra