Áfa mértékek és besorolások

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: áfa besorolás


Bár az egyes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adókötelezettségének vagy mentességének elhatárolásában a statisztikai, illetve tarifális besorolás vesztett jelentőségéből, az olyan esetekben, amelyeknél az Áfa tv. a besorolási számra hivatkozik, még alapozni kell rá.

Az adóalany által értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános adómértéke az adó alapjának 27 százaléka.

  • Ettől eltérő, alacsonyabb – 5 illetve 18 százalékos – adómérték alkalmazására az Áfa tv. mellékletei, 15 illetve a tevékenység közérdekű, vagy egyéb speciális jellege miatti adómentes értékesítések körét az Áfa tv. 85-87. §-ai sorolják fel.
  • Az 5 százalékos kulcs alá tartozó termékek köre – néhány kivétellel – vámtarifaszám, illetve ISO-kód alapján van meghatározva az Áfa tv. mellékletében. 5 százalékos adómérték alá tartozik például a könyv, a kotta, az újság, egyes egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök, egyes sertéshús, szarvasmarha, juh, kecske, baromfi, tojásés tejtermékek, emberi fogyasztásra alkalmas halak.
  • Néhány szolgáltatás is az 5 százalékos adómérték alá tartozik, például a távhőszolgáltatás, az előadóművészi szolgáltatások egy bizonyos köre, az internetszolgáltatás, az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített, nem alkoholos italforgalmú vendéglátó szolgáltatás (ez utóbbit TESZOR számra hivatkozással és megnevezéssel határozza meg az Áfa tv.), valamint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás.
  • A 18 százalékos adómértékű termékeket – ilyenek egyes élelmiszerek – az erre vonatkozó melléklet vámtarifaszámra hivatkozással és megnevezéssel határozza meg, míg a szintén 18 százalékos adómértékű, az alkalmi szabadtéri rendezvényre történő belépést biztosító szolgáltatás statisztikai besorolására nem utal az Áfa tv.
  • A közérdekű vagy egyéb speciális jellege miatt adómentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások körét már nem a statisztikai besorolásra alapozza az Áfa tv., hanem a Tanács 2006/112/EK, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelve (Irányelv) fogalomköréhez igazodva határozza meg.

Bár az egyes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adókötelezettségének vagy mentességének elhatárolásában a statisztikai, illetve tarifális besorolás vesztett jelentőségéből, az olyan esetekben, amelyeknél az Áfa tv. a besorolási számra hivatkozik, még alapozni kell rá.

Így például

  • az egyes levonási korlátozásokkal érintett szolgáltatások, termékek körének,
  • a mezőgazdasági tevékenység különleges jogállására jogosító termékértékesítések körének,
  • az egyes fordított adózású termékek, például a hulladékok, egyes mezőgazdasági termékek, néhány vas- és acélipari termék körének meghatározásában, valamint
  • a kedvezményes adómértékű vendéglátó szolgáltatás meghatározásában

továbbra is figyelemmel kell lenni a statisztikai és a vámtarifán alapuló besorolásra.

A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás besorolásakor a 2018. január 1-jén érvényes vámtarifaszámot16 és TESZOR’15 besorolási rendet kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő változása az adókötelezettséget nem változtatja meg17 . Az előzőek mellett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás meghatározásához az Áfa tv.- ben említett további jogszabályokat is figyelembe kell venni. A szolgáltatások statisztikai besorolásához a KSH Információs Szolgálatától (kapcsolat.ksh.hu) lehet segítséget kérni, a termékek vámtarifa szerinti besorolásáról a NAV Szakértői Intézetétől (szi@nav.gov.hu) lehet véleményt vagy tarifainformációt kérni.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra