Digitális platformüzemeltetők új kötelezettségei

ART

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: digitális platformok


Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.  Kit érint az új szabályozás? Minden olyan szervezetet, amely olyan platformot üzemeltet, amit részben vagy egészben, szerződés alapján, értékesítők rendelkezésére bocsát.

2023. január 1-jétől új 

 • bejelentési, 
 • változásbejelentési, 
 • átvilágítási, 
 • nyilvántartási és 
 • adatszolgáltatási 

kötelezettség vonatkozik a digitális platformüzemeltetőkre[1].

Kit érint az új szabályozás?

Minden olyan szervezetet, amely olyan platformot üzemeltet, amit részben vagy egészben, szerződés alapján, értékesítők rendelkezésére bocsát.

Mi számít platformnak? 

A platform minden, a felhasználók számára hozzáférhető

 • szoftver (honlapok és azok részei is) és 
 • lkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat), 

amely a felhasználók számára lehetővé teszi az értékesítő és a felhasználó közötti kapcsolat felvételét egy érintett tevékenység felhasználó számára történő közvetlen vagy közvetett elvégzéséhez.

Idetartozik a tevékenység ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is.

A platform kifejezés nem jelenti azt a szoftvert, amely az érintett tevékenységben történő bármilyen további közreműködés nélkül csak:

 • az érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelését;
 • az érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítését vagy hirdetését;
 • a felhasználók valamelyik platformra irányítását vagy áthelyezését

teszi lehetővé.

Ki számít a platformon értékesítőnek?

Értékesítőnek számít a platform minden olyan - magánszemély vagy szervezet - felhasználója, amely az adatszolgáltatási időszakban regisztrált a platformon, és az érintett tevékenységet végzi.

Melyek a jelentendő tevékenységek?

 • Ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet;
 • személyi szolgáltatás;
 • áruk értékesítése;
 • közlekedési eszköz bérbeadása.

A Magyarországon bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők 3 típusa:

 • 1-es típus: Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező platformüzemeltető;
 • 2-es típus: EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkező platformüzemeltető, amely megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

Magyarországon bejegyzett;

az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található;

állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon;

 • 3-as típus: olyan külföldi platformüzemeltető, amely az EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkezik, ott nincs bejegyezve, nincs az EU-ban üzletvezetési helye, állandó telephelye, de lehetővé teszi valamely érintett tevékenységnek a jelentendő értékesítő általi elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló érintett tevékenység végzését, és az adatszolgáltatás teljesítésére Magyarországot választja.

A 2-es típusú platformüzemeltető adatszolgáltatását választása szerint más EU-tagállamban is teljesítheti, azonban ilyenkor is be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV). 

Meddig kell bejelentkezni a NAV-hoz?

Az egyszeri bejelentkezés határideje 2023. február 15., ezután pedig az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 nap.[2]

A bejelentett adatok változását a változást követő 15 napon belül kell jelezni a NAV-nak.

Hogyan kell bejelentkezni, a változást bejelenteni?

A bejelentkezést és változásbejelentést az 1-es és 2-es típusú platformüzemeltetők ezeken a nyomtatványokon jelenthetik be:

’T201

37. rovat

bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

’T201CSZ

22. rovat

bejelentő és változásbejelentő lap a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott szervezeteknek

’T201T

29. rovat

bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek és egyéni cégeknek

Az adatlapok beadhatók az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is.

Az adatlapok az ONYA-ban a

https://onya.nav.gov.hu → Új nyomtatvány/bejelentés → Bejelentések → Adat- és változásbejelentés útvonalon érhetők el.

Az ÁNYK-ban futó kitöltőprogram és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a

https://nav.gov.hu  → Nyomtatványok ÁNYK-hoz → Nyomtatványkereső → Részletes keresés

útvonalon található meg.

A Magyarországot választó 3-as típusú külföldi platformüzemeltetők 2023. január 1-jétől ezen a hivatkozáson tudnak regisztrálni:

https://dac7.nav.gov.hu

Mi az átvilágítás és az adatszolgáltatás határideje?

Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni. 

Az olyan értékesítőkre vonatkozó átvilágítási eljárásokat, amelyek 2023. január 1-jén vagy az adott szervezet adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetővé válásakor már regisztráltak a platformon, az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőre vonatkozó második adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedéseiről és az ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást kell vezetnie. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt az adatszolgáltatási kötelezettség határidejétől számított 10 évig kell megőrizni.

Az első adatszolgáltatás határideje 2024. január 31., ez a 2023-as adatszolgáltatási időszakra vonatkozik.

Az adatszolgáltatást az időszakon belül negyedéves bontásban kell teljesíteni.

Hogyan kell adatot szolgáltatni?

 1. január 1-jétől, a magyar adószámos,1-es és 2-es típusú platformüzemeltetőkaz adatszolgáltatáshoz a DPI jelű nyomtatványt az ONYA-ban az alábbi útvonalon érhetik el:

https://onya.nav.gov.hu → Új nyomtatvány/bejelentés → Adatszolgáltatások

Az adatszolgáltatás kötelező részét képezi a DPI nyomtatványhoz csatolandó XML-melléklet.

A kitöltési útmutató, amely tartalmazza a DPI XML-séma elemeinek leírását is, valamint a DPI XML-hez kapcsolódó sémadefiníciós (XSD) fájlok a jelen tájékoztató mellékletét képezik.

Ha a platformüzemeltetőnek nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettsége egy adott időszak vonatkozásában, ezt szintén be kell jelentenie a DPI jelű nyomtatványon.

A nem magyar adószámos, 3-as típusú platformüzemeltetők is a DPI XML-sémán szolgáltathatnak adatot, akkor, ha sikeresen regisztráltak a DAC7 Regisztrációs portálon, és részükre a NAV egyedi azonosító számot adott.[3]

Jogkövetkezmények

Ha a platformüzemeltető elmulasztja bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségét, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan tartalommal vagy hiányosan teljesíti, a NAV 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Nem lehet mulasztási bírságot kiszabni, ha a bejelentésre, változás-bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

További információ, segítség

Ha további kérdése van a digitális platformüzemeltetők új kötelezettségeivel, illetve egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, keressen minket bizalommal a NAV-honlap  Kapcsolat oldalán található elérhetőségeinken!

Pénzügyminisztérium - Nemzeti Adó-és Vámhivatal

-------

[1] Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) II/A. Fejezete.

[2] Aktv. 21/A. § (1) bekezdés és 45/P. § (1) bekezdés alapján.

[3] Aktv. 21/A. § (5) bekezdése alapján.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra