Felkészülés az eÁFA használatára

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: e-áfa


Az eÁFA-ban 2024. február 1-jétől nyújtható be áfabevallás, a rendszer bizonyos funkciói azonban a tesztrendszerben, és éles környezetben is kipróbálhatók már januárban. Ismerje meg már most az eÁFA előnyeit, és készüljön fel a rendszer használatára!

Hogyan próbálhatja ki?

Az eÁFA elérhetőségei:

A gép-gép kapcsolat teszteléséhez szükséges lépésekről itt olvashat.

Milyen adatok láthatók?

Az eÁFA éles környezetében, gép-gép kapcsolaton keresztül lekérdezhetők, a webes felületen pedig megtekinthetők az adókódok és a már beérkezett, 2023. decemberi és 2024. januári forrásadatok:

 • számlaadatok, vagyis a számlaadat-szolgáltatásból és online pénztárgépekből származó számlák adatai,
 • az online pénztárgépekből származó nyugtaadatok, illetve
 • vámhatározatok adatai, vagyis a termékimportnál a határozattal megállapított áfát, illetve az importot terhelő áfát tájékoztató jelleggel közlő dokumentumok adatai.

Gép-gép kapcsolat vagy webes felület?

Az eÁFA webes felületét azok az adózók használhatják, akik egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezernél kevesebb számlát kezelnek, e fölött a mennyiség fölött a rendszer gép-gép kapcsolaton keresztül használható. A gép-gép kapcsolat akkor is választható, ha a kezelt számlák darabszáma nem éri el a 100 ezret, de az adott vállalkozásnak ez a forma előnyösebb.

Ismerje meg az adókódokat!

A felkészülés egyik fontos lépése az eÁFA adókódjainak megismerése. Az adókódlista az adókötelezettség megállapításának logikáját követi. Így – többek között – figyelembe veszi, hogy az adó fizetendő vagy levonható, a tétel egyenes vagy fordított adózású, milyen adómértékű áfa terheli. Az adókód használatával áll össze a bevallások alapját képező nyilvántartás. Az adatok az adókódok alapján kerülnek a bevallás egyes soraiba.

A gép-gép kapcsolaton keresztüli bevalláshoz standard adókód alkalmazandó, ami megtalálható kereshető formátumban a GitHubon.

A webes felület úgynevezett beszédes adókódokat alkalmaz, amelyek megtalálhatók a Beállítások / Kedvenc adókódok oldalon, ahol be is állíthatók az adókód-katalógusból a felhasználó által leggyakrabban használt adókódok.

A standard és a beszédes adókódlista egymásnak megfeleltethető. Például a 27 százalékos adómérték alá tartozó tárgyi eszköz értékesítésekor

 • a gép-gép kapcsolat standard adókódja MP 07 DP 43, azaz az ügylet után fizetendő adót a 7. fősor és 43. részletező sorában,
 • a webes felület beszédes adókódja pedig F07 43, azaz a fizetendő adót a bevallás 7. és 43. sorában

kell szerepeltetni.

Készüljön fel a gép-gép kapcsolaton keresztüli bevallásra!

A gép-gép kapcsolat alkalmazásakor az ügyféli oldal ügyviteli rendszerének alkalmasnak kell lennie az eÁFA-M2M-rendszer sajátosságainak kezelésére. Ehhez érdemes a következő lépéseket elvégezni.

1. A gépi interfész kialakítása

A gépi interfész működése, annak kialakítása az Online Számla rendszerhez hasonló. A fejlesztői dokumentáció a GitHubon elérhető.

Az áfaalanynak, törvényes képviselőnek vagy állandó meghatalmazottnak, vagyis együtt: az elsődleges felhasználónak legalább egyszer be kell jelentkeznie az Online Számla rendszerbe.

Az Online Számla rendszer Felhasználók felületén technikai felhasználót kell létrehoznia vagy egy már meglévő technikai felhasználónak megfelelő jogosultságot kell beállítania. Az adatkommunikáció kizárólag gép-gép kapcsolattal, technikai felhasználó útján lehetséges. Tetszőlegesen megválasztható, hogy a gép-gép kommunikációhoz hány technikai felhasználót hoz létre. Technikai felhasználót csak elsődleges felhasználó hozhat létre.

A technikai felhasználónak aláírókulcsot és cserekulcsot kell generáltatni a felületen és azokat rögzíteni kell az alkalmazott programban a gép-gép interfészhez.

2. A jogosultságok kiosztása

Az eÁFA-ban a jogosultságrendszer többszintű:

 • az első szintet az interfész-elérési jogosultság jelenti,
 • a második szinten az eÁFA-interfészspecifikus jogosultságai szerepelnek, amelyeket a használni kívánt operációknak megfelelően szintén az elsődleges felhasználóknak kell beállítaniuk. Megfelelő jogosultságok nélkül a rendszer a kliens összes kérését visszautasítja, melynek okát a hibakód tartalmazza.

Az Online Számla rendszerben már létező technikai felhasználó az eÁFA-hoz is használható, tehát nem feltétlenül kell új technikai felhasználót létrehozni, de annak sincs akadálya, hogy az elsődleges felhasználó ezt megtegye.

A jogosultságok a következőképpen állíthatók be az egyes technikai felhasználókhoz:

 • A szükséges jogosultságokat az elsődleges felhasználók osztják ki a technikai felhasználók számára. Az Online Számla rendszer webes felületén, a „Felhasználók” menüpontban adhatók meg a technikai felhasználó jogosultságai, így az is, hogy elérheti-e az eÁFA-t.
 • Emellett az eÁFA-jogosultságokat az eÁFA webes felületére az „Alkalmazások” funkció használatával átlépve a „Felhasználók” menüpont technikai felhasználóra vonatkozó felületén kell beállítani.

A technikai felhasználónak kiosztható jogosultságok:

 • bevalláskezelés,
 • bevallásjóváhagyás,
 • kényelmi szolgáltatások, lekérdezések.

3. A kapcsolódás technikai feltételei, az ügyviteli programok technikai követelményei

A fejlesztői dokumentációban megfogalmazott elvárások a gyakorlatban azt jelentik, hogy ha egy ügyviteli szoftver képes volt az Online Számla rendszerrel API-kapcsolatot kialakítani, akkor az eÁFA-M2M-rendszerhez is képesnek kell lennie kialakítani a kapcsolatot.

A használt programot ettől függetlenül érdemes megvizsgálni, hogy megfelel-e a leírásban szereplő technikai követelményeknek. A gépi interfészt bármely program igénybe veheti, amely képes az adott szakrendszer specifikációjában meghatározott HTTP-üzenet küldésére és sémakonform XML összeállítására. Az alkalmazott programokra vonatkozó technikai követelmények nagyban hasonlítanak az Online Számla rendszer API-kapcsolatánál meghatározott követelményekhez. Az alapvető folyamatok szinte azonosak a számlaadat-szolgáltatásnál kialakított folyamatokkal. Eltérések természetesen vannak, hiszen itt nem egy valós idejű adatszolgáltatásról van szó.

4. Az alkalmazott adókód összevetése a standard adókódokkal

A standard adókódok ismerete és azok megfeleltetése az adózó által használt adókódoknak nélkülözhetetlen az eÁFA használatához. Ha még nem használ adókódokat, akkor az adókódolás kialakításakor a közzétett standard adókódlistát indokolt figyelembe venni.

5. ERROR és WARNING üzenetek megismerése

Az összeállított, majd gép-gép kapcsolattal feltöltött adatokon a NAV rendszere vizsgálatokat végez, és azok eredményeként ERROR vagy WARNING üzenetet küldhet.

 • Az ERROR üzenet a bevallás benyújtásának folyamatát megakasztja, ezért elengedhetetlenül fontos az ERROR üzenetek megismerése.
 • A WARNING üzenetek nem akadályozzák a bevallás beadását, azonban azok alapján javasolt a bevallás tartalmát felülvizsgálni, és szükség szerint javítani. Az adónyilvántartásban észlelt, de a bevallás beadását nem ellehetetlenítő problémákra a rendszer azért figyelmeztet, hogy segítse az adózó oldalán jelentkező esetleges szoftverhibák, adatbeviteli hibák, hibás (adózási) gyakorlatok észlelését és javítását. A teendőket ilyenkor a probléma jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg.

Az ERROR és WARNING üzenetek tartalmának részletes leírása a GitHubon elérhető a „NAV eÁFA M2M rendszer eÁFA M2M REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció” 4. Hibakezelés” című fejezetében és I. Mellékletében.

Készüljön fel a webes felületen keresztüli bevallásra!

1. Belépés a felületre

Az eÁFA webes felületére (teszt- és éles felületre egyaránt) az elsődleges felhasználó KAÜ-azonosítása után a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet belépni.

Az elsődleges felhasználóknak a felület használatához külön regisztrálniuk nem kell.

2. Jogosultságok kiosztása

Az elsődleges felhasználó másodlagos felhasználót regisztrálhat, vagy már létező másodlagos felhasználót ruházhat fel jogosultsággal az eÁFA-hoz.

A másodlagos felhasználókat az elsődleges felhasználó hozza létre az Online Számla rendszerben. Az a másodlagos felhasználó, akinek jogosultsága van az eÁFA-hoz, automatikusan megkapja a lekérdezői jogot. E jogosultsággal

 • megtekintheti az összesítő nézetet és a bizonylatlistát
 • generálhat, letölthet kimutatásokat,
 • megtekintheti a felhasználói szabályokat, és
 • letöltheti, illetve megtekintheti a bevallástervezetet.

A másodlagos felhasználónak adható további jogosultságokat az elsődleges felhasználó az eÁFA-ban állíthatja be. Az adható jogok:

 • felhasználók adatainak megtekintése,
 • szerkesztő jog,
 • felhasználói szabályok kezelése

A 2024 februárjától gyakorolható szerkesztő jog a következőket teszi lehetővé:

 • bizonylatlista szerkesztése,
 • időszak zárása,
 • időszak újranyitása,
 • bevallástervezet elkészítése,
 • pénzforgalmi rendelkezések,
 • előellenőrzés kezdeményezése,
 • önellenőrzés/ismételt önellenőrzés kezdeményezése (a webes felületen önellenőrzésre 2024. július 1-jétől van lehetőség).

3. Adókódolás

Az eÁFA webes felületén a bizonylatok tételei a forrásadatok gépi feldolgozásának eredményeként automatikusan adókódot kapnak.

A bizonylatlista

 • számlaadat-szolgáltatásból és online pénztárgépekből származó adatokat, valamint
 • vámhatározatok adatait, vagyis a termékimport utáni áfát megállapító határozat, és az áfát tájékoztató jelleggel közlő dokumentumok adatait

tartalmazza.

A webes felület a forrásadatokat a megfelelő szempontrendszer automatikusan kódolja, ugyanakkor a bizonylatokhoz tartozó adókódok – meghatározott keretek között – megváltoztathatók, az egyes adókódok esetén plusz adatok is rögzíthetők illetve rögzítendők.

Például:

 • A számlaadat-szolgáltatás alapján rendelkezésre álló, áthárított adót tartalmazó bejövő számlaadat automatikusan olyan adókódot kap, ami szerint az áthárított adó teljes összege levonható. Ilyenkor az adóalany felelőssége az adókód megfelelő módosítása akkor, ha az áthárított adó egészét nem vagy nem az egészét helyezheti levonásba.
 • A számlaadat-szolgáltatás alapján rendelkezésre álló adatok szerint belföldi fordított adózás alá tartozó tétel automatikusan olyan adókódot kap, aminek alapján az adott tétel csak fizetendő oldalon kerül a bevallásba, így ha a fizetendő adó egyben levonható is, akkor az automatikusan adott adókódot módosítani kell.

A webes felület használatát nagyban segíti a kedvenc adókódok beállítása. Ehhez célszerű felmérni, hogy az adóalanynak jellemzően milyen ügyletei, beszerzései vannak és azokhoz milyen beszédes adókódok tartoznak. Ehhez segítséget nyújthat a webes felületről letölthető kimutatások tanulmányozása is.

Érdemes az első bevallás elkészítése előtt az egyes funkciókat kipróbálni, a kimutatásokat letölteni, az adatokat a saját nyilvántartással összevetni.

4. Manuális rögzítés

A webes felületen manuálisan rögzíthetők olyan adatok, amelyekre az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki, mint például

 • a felvásárlási okirat,
 • a nem pénztárgéppel kiállított nyugta adata, vagy
 • olyan bejövő számla adata, amelyről a számla kibocsátója nem szolgáltatott adatot.

Az Online Számla rendszer és az eÁFA párhuzamosan használható, ami esetenként segíthet a bevalláshoz tartozó adatszolgáltatások áttekintésében.

5. Szabályok létrehozása

A felhasználó szabályokat is létrehozhat, amelyek a beérkező bizonylatokon, az automata feldolgozási folyamat részeként futnak le és ennek eredményeként a bizonylat tételeire a megfelelő adókód kerül. A szabályok alkalmazásával a kézi műveletek száma jelentősen csökkenthető.

Az adatforrásokból beérkező számlák esetében például beállítható, hogy a belföldi fordított adózás alá tartozó beszerzéseknél az alkalmazandó adómérték mindig 27 százalék legyen, és az így felszámított adó teljes összege megjelenjen levonható adóként. Ugyanakkor a beállítástól eltérően kezelendő tételeknél a felhasználó a megfelelő adókód kiválasztásával dönthet a részbeni vagy arányosított levonásról, vagy arról, hogy az adott tétel egyáltalán nem vonható le.

6. Kimutatás készítése

Az időszak zárását megelőzően és azt követően is lehetőség van a bizonylatokról bizonyos paraméterek alapján kimutatást készíteni, azt letölteni és exportálni.

Ilyen paraméterek lehetnek:

 • fizetendő áfa szerinti,
 • levonható adó szerinti,
 • fizetendő adókód szerinti,
 • levonható adókód szerinti kimutatások.

Ha kérdezne az eÁFA-ról

Minden éles rendszerrel kapcsolatos kérdést és problémát jelezhet a NAV honlapján a Levélküldésfunkción keresztül, a problémától függően a következő tárggyal

 • „eÁFA felület használatával kapcsolatos jogi kérdések”;
 • „az eÁFA-rendszer gép-gép kapcsolatát érintő informatikai hibák”; vagy
 • „az eÁFA-rendszer webes felületét érintő informatikai hibák”.

Telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-es számon van lehetőség a kérdezni

 • általános szakmai, használati kérdésekben: 1→1 →1 menüpont: eÁFA-rendszerrel kapcsolatos általános tudnivalók,
 • informatikai – nem fejlesztői szintű – kérdésekben: 1 →1 →3 menüpont: Alkalmazások telepítésével, ügyfélportál elérésével kapcsolatos tájékoztatás.

A fejlesztői szintű, illetve az eÁFA gép-gép kapcsolatának tesztelésével kapcsolatban felmerült kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várják:

A kérdésekre válasz azon a platformon várható, ahol feltették őket.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra